امروز: شنبه 11 آذر 1402
فایل ZIP شده است ادبیات و مبانی نظری Just In Time فرمت فایل اصلی word حجم فایل 254 KB تعداد کل صفحات 52 صفحه
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 1,401
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52
90,000 تومان
ادبیات و مبانی نظری Just In Time

فایل ZIP شده است. 

ادبیات و مبانی نظری Just In Time

فرمت فایل اصلی    :  word 

حجم فایل    :  254 KB 

تعداد کل صفحات :  52 صفحه

 

فصل دوم :‌ مبانی نظری

مقدمه ……………………………………………………………………….   6

تعریف انبار………………………………………………………………….   7

تعریف انبارداری…………………………………………………………….  7

انواع انبار…………………………………………………………………….   7

موجودی كالا…………………………………………………………………   9

اهمیت موجودی……………………………………………………………..   10

علت تگهداری موجودی ها…………………………………………………..  11

انواع موجودی ها…………………......……………………………………..   11

هزینه های مربوط به موجودی ها…………….…………………….....……   12

سیستم كنترل موجودی..…….……………………….....………………….   13

شمارش موجودی.....…………………………....…………………………    14

ورود كالابه انبار……………………....……………………………….........   16

صدوركالاازاتبار…………………...…………………………………..........   18

مدیریت خرید.....………...…………………………...……………………  20

اهمیت بخش خرید……………………………………………………….  24

انواع خریدازنظرسیستم………………………………………………….   24

انواع خرید ازنظرقیمت…………………………………………………...   25

مناقصه.……………………………………………………………………  26

انواع مناقصه………………………………………………………………. 26

آگهی مناقصه……………………………………………………………..   27

اختیارات دستگاه مناقصه گذار…………………………………………...   27

مزایده……………………………………………………………………   28

ترك مناقصه یا مزایده …………………………………………………..   29

اهداف بخش خرید………………………………………………………   30

اصل های مهم درخرید…………………………………………………..   30

مراحل اجرای خرید………………………………………………………  31

خریدداخلی………………………………………………………………   31

سیاست خریدوروش دریافت قیمت……………………………………..   32

خرید خارجی…………………………………………………………….   33

مرحله تحقیق…………………………………………………………….  33

مذاكره……………………………………………………………………  34

قرارداد……………………………………………………………………  34

مفادقرارداد……………………………………………………………….  35

پیش فاكتوریاپروفرما…………………………………………………….  36

روش پرداخت درتجارت بین المللی……………………………………..  37

نظام تولیدبه هنگام……………………………………………………….  39

عناصركلیدی نظام های تولیدبه هنگام……………………………………  40

اتلاف زدایی درتولیدبه هنگام…………………………………………….  49

عوامل اتلاف……………………………………………………………… 51

سیستم خریدبه موقع......…………………………………………………  53

اصول سیستم خرید به موقع……………………………………………...  53

ویژگی های مشاركت درسیستم خریدبه موقع…………………………...  54

سیستم  JIT درعمل..……………………………………………………  54

اثرات اجرای JIT   ……………………………………………………...  55

پیشینه تحقیق..……………………………………………………………  56

جمع بندی ونتیجه گیری .......................................................................... 

 

قسمتی از متن

تعریف انبار

   انبار به محلی یا فضائی گفته می شود كه بر اساس یك سیستم طبقه بندی صحیح ، مواد اولیه، كالای نیم ساخته ، محصول ساخته شده و یا فرآورده های مختلف صنعتی بازرگانی در آن نگهداری می شود.

 

تعریف انبارداری

   انبار داری عبارتست از دریافت مواد و اقلام ، نگهداری صحیح و تحویل به موقع آنها به مصرف كننده بار رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان به نحوی كه با اعمال كنترل دقیق از میزان موجودی كالا در انبار و مقدار مصرف آن ، و نیز از انباشته شدن بیش از حد موجودیها جلوگیری شود . به عبارت دیگر ، انبارداری شامل سیستم های قرار گرفتن جنس در انبار و ایجاد روشها و اعمال مدیریت كنترل موثر از زمان دریافت تا لحظه تحویل است .

 

انواع انبار

   انبارها از نظر نوع كالائی كه در آنها نگهداری می شود و همچنین از نظر ساختمان به انواع مختلف تقسیم بندی می شوند .

 

 

 

 

با تشکر از خرید شما - موفق باشید

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا