امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
پروپوزال و روش تحقیق پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع بررسی دلایل اساسی انحراف عملكرد از بودجه به همراه فهرست منابع و مواخذ فایل اصلی پروپوزال DOC حجم فایل 309 KB تعداد کل صفحات 18 صفحه
دسته بندی مدیریت مالی
بازدید ها 1,162
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57
90,000 تومان
پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع انحراف از عملکرد بودجه

پروپوزال و روش تحقیق  پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع بررسی دلایل اساسی انحراف عملكرد از بودجه به همراه فهرست منابع و مواخذ

فایل اصلی پروپوزال   :  DOC 

حجم فایل    :  309 KB 

تعداد کل صفحات :  18 صفحه

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی كه برای تحقیق خود انتخاب كرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید.

 بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

 

1-فهرست مطالب : 8 صفحه

2-فصل 1: کلیات - 12 صفحه

3-فصل 3 روش تحقیق (متدولوژی تحقیق ): 16 صفحه

4-فهرست منابع : 3 صفحه

 

فصل اول : كلیات تحقیق

مقدمه.................................................................................................................................     1

اهمیت موضوع تحقیق.........................................................................................    3

تعریف موضوع تحقیق و بیان مساله ...............................................................    3

سوالات تحقیق.....................................................................................................     6

اهداف تحقیق ......................................................................................................     7

فرضیه های تحقیق ............................................................................................     7

روش تحقیق........................................................................................................     8

روشهای جمع آوری  اطلاعات ........................................................................     8

جامعه  و نمونه آماری ......................................................................................    8

 تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق ..................................................................     9

 ساختار تحقیق  ................................................................................................    10

1-11   پیام تحقیق  .......................................................................................................    11

 

فصل سوم : روش تحقیق 

مقدمه   ..............................................................................................................................    64

3- 1       روش تحقیق ..........................................................................................................    66

اهداف تحقیق  .....................................................................................................    66

فرضیه های تحقیق ............................................................................................    67

متغیرهای تحقیق ................................................................................................    68  

قلمرو تحقیق  ......................................................................................................    68

جامعه و نمونه آماری .......................................................................................    69

روشهای جمع آوری اطلاعات ..........................................................................   70

روایی پرسشنامه ...............................................................................................   70

پایایی پرسشنامه ...............................................................................................    71

روش آزمون فرضیه های تحقیق ....................................................................    71

  

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی .....................................................................................................    115

فهرست منابع خارجی ....................................................................................................    117

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا