امروز: شنبه 12 اسفند 1402
پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی بررسی دلایل اساسی انحراف عملكرد از بودجه مصوب در تحقیق های شركت برق منطقه ای فارس ( مطالعه موردی تحقیق های خطوط طرح انتقال)
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1,319
فرمت فایل doc
حجم فایل 195 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 140
180,000 تومان
پژوهشی در خصوص بررسی دلایل اساسی انحراف عملكرد از بودجه

پژوهش  کارشناسی ارشد مدیریت مالی  : بررسی دلایل اساسی انحراف عملكرد از بودجه مصوب در تحقیق های شركت برق منطقه ای فارس ( مطالعه موردی تحقیق های خطوط طرح انتقال)

این پژوهش  جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز تحقیق ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پژوهش را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 

فرمت فایل اصلی پژوهش    :  WORD  

حجم فایل    :  1.14M 

تعداد کل صفحات :  140 صفحه

1-فهرست مطالب : 8 صفحه

2-چکیده :4 صفحه

3-فصل 1: کلیات - 12 صفحه

4-فصل 2 - ادبیات تحقیق  ( مبانی نظری تحقیق  ) : 57 صفحه

5-فصل 3 روش تحقیق (متدولوژی تحقیق ): 16 صفحه

6-فصل 4- یافته های تحقیق ( تجزیه و تحلیل داده ها ) : 35 صفحه

7-فصل 5 ( نتیجه گیری و پیشنهادات ): 9 صفحه

8-فهرست منابع : 3 صفحه

9-پیوست ها (پرسش نامه ها )  : 11 صفحه

     امروزه صنعت برق نقش پشتیبانی كننده در چرخه اقتصادی كشور را بعهده دارد در نتیجه برطرف نمودن معضلات صنعت برق از جمله انحراف عملكرد از بودجه مصوب در تحقیق ها لازم و ضروری بنظر می رسد در این تحقیق دلایل انحراف عملكرد از بودجه مصوب در تحقیق های خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه ای فارس مورد بررسی قرار گرفته است. موانعی كه در اجرای تحقیق ها موثر بوده به سه دسته موانع قانونی , ساختاری , انسانی تقسیم گردیده اند. هر كدام از موانع از متغیرهای متعددی تشكیل شده اند بر همین اساس چهار فرضیه به شرح زیر ارائه گردیده است.

بین عملكرد و بودجه مصوب به روش موجود در تحقیق های خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه ای فارس تفاوت معنی داری وجود دارد.

شركت برق منطقه ای فارس در اجرای تحقیق ها با موانع قانونی روبرو می باشد.

شركت برق منطقه ای فارس در اجرای تحقیق ها با موانع ساختاری روبرو می باشد.

شركت برق منطقه ای فارس در اجرای تحقیق ها با موانع انسانی روبرو می باشد.

 

     جنبه های تئوریكی و ادبیات موضوعی تحقیق به پنج بخش به شرح زیر تقسیم گردیده است.

بخش اول    , مفاهیم بودجه و بودجه بندی , مقاصد , وظایف و روشهای بودجه بندی , مراحل تهیه بودجه و مزایای تنظیم بودجه مورد بررسی قرار گرفته است .

بخش دوم   , اختصاص به تاریخچه صنعت برق, ساختار سازمانی و اهداف شركت برق منطقه ای فارس دارد .

بخش سوم  , مراحل بودجه  تحقیق ها در شركت برق منطقه ای فارس بررسی می شود.

بخش چهارم , دلایل انحراف عملكرد از بودجه مصوب در تحقیق های خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه ای فارس بررسی می شود.

بخش پنجم  ,  تحقیقات انجام شده كه تقریبا" با موضوع این تحقیق مربوط می باشد مطرح گردیده است.

 

     روش تحقیق این پژوهش یك روش تحلیلی توصیفی می باشد. متغیرهای مستقل این تحقیق عبارتند از موانع قانونی , ساختاری , انسانی كه بعنوان موانع اجرائی تحقیق در نهایت بر انحراف عملكرد از بودجه مصوب آنها موثر می باشد. متغیر وابسته این تحقیق انحراف عملكرد از بودجه مصوب تحقیق ها می باشد.

 

 

فصل اول : كلیات تحقیق

مقدمه.................................................................................................................................     1

اهمیت موضوع تحقیق.........................................................................................    3

تعریف موضوع تحقیق و بیان مساله ...............................................................    3

سوالات تحقیق.....................................................................................................     6

اهداف تحقیق ......................................................................................................     7

فرضیه های تحقیق ............................................................................................     7

روش تحقیق........................................................................................................     8

روشهای جمع آوری  اطلاعات ........................................................................     8

جامعه  و نمونه آماری ......................................................................................    8

 تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق ..................................................................     9

 ساختار تحقیق  ................................................................................................    10

1-11   پیام تحقیق  .......................................................................................................    11

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

 

مقدمه   .............................................................................................................................    12

 

بخش اول – مفاهیم بودجه و بودجه بندی  ..............................................................    13

بودجه و مفاهیم آن ...................................................................................    13 

2-1-2     بودجه بندی یا بودجه ریزی  .....................................................................    14

2-1-3    مقاصد بودجه بندی  ...................................................................................    14

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

2-1-4    وظایف بودجه بندی .......................................................................................    15

2-1-5    روشهای بودجه بندی ....................................................................................    17

2-1-6    مراحل بودجه  ................................................................................................    24

2-1-7    مزایای تنظیم بودجه ......................................................................................    35

 

بخش دوم - شناخت شركت  برق منطقه ای فارس ..................................................    37

تاریخچه تاسیس شركت برق منطقه ای فارس ........................................   37

شناخت ساختار سازمانی  شركت برق منطقه ای فارس .......................   40

2-2-3     اهداف شركت برق منطقه ای فارس  .........................................................   44

 

بخش سوم – مراحل بودجه در تحقیق ها ی خطوط طرح انتقال شركت برق   

                       منطقه ای فارس   ................................................................................   45

تهیه و تنظیم بودجه تحقیق .........................................................................   45

تصویب بودجه تحقیق  ...............................................................................    46

اجرای بودجه تحقیق ...................................................................................    46

كنترل بودجه تحقیق  ...................................................................................    47

 

بخش چهارم – بررسی دلایل انحراف عملكرد از بودجه مصوب در تحقیق های

                        خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه ای فارس  .........................   49

2-4-1    از بعد قانونی  .................................................................................................   52

2-4-2   از بعد ساختاری  .............................................................................................   55

2-4-3   از بعد انسانی   .................................................................................................   58

بخش پنجم  -  تحقیقات انجام شده 

2-5-1    تحقیق اول ........................................................................................................   61

2-5-2    تحقیق دوم .......................................................................................................   62

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل سوم : روش تحقیق 

مقدمه   ..............................................................................................................................    64

3- 1   روش تحقیق ..........................................................................................................    66

اهداف تحقیق  .....................................................................................................    66

فرضیه های تحقیق ............................................................................................    67

متغیرهای تحقیق ................................................................................................    68  

قلمرو تحقیق  ......................................................................................................    68

جامعه و نمونه آماری .......................................................................................    69

روشهای جمع آوری اطلاعات ..........................................................................   70

روایی پرسشنامه ...............................................................................................   70

پایایی پرسشنامه ...............................................................................................    71

روش آزمون فرضیه های تحقیق ....................................................................    71

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه   ..............................................................................................................................    78

 

4-1     تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اول .................................................................   79

تجزیه و تحلیل سوالات عمومی پرسشنامه ...................................................   84

تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه دوم و سوالات تخصصی پرسشنامه .......   90

تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه سوم و سوالات تخصصی پرسشنامه .......  96

تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه چهارم و سوالات تخصصی پرسشنامه ....  102

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه  ................................................................................................................................  108

 

عنوان                                                                                                                صفحه

نتیجه گیری.........................................................................................................     109

محدودیتهای تحقیق ...........................................................................................    109

پیشنهادات ..........................................................................................................    110

 

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی .....................................................................................................    115

فهرست منابع خارجی ....................................................................................................    117

پیوستها 

 

با تشکر از خرید شما

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا