امروز: سه شنبه 11 مهر 1402
اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری خلاصه پیش زمینه اخیرا مقدار کمی اطلاعات درباره الگوهای فعالیت فیزیکی بر بارداری به وسیله تخمین های اولیه ای به دست آمده است افزایش میزان چاقی و اهمیت فعالیت فیزیکی در دوران بارداری مشخص شده است ما رابطه بین فعالیت فیزیکی ذهنی و جسمی را با استفاده از ایزارهای در دسترس و به کمک محققان بالیمنی در ز
دسته بندی پزشکی
بازدید ها 2,011
فرمت فایل docx
حجم فایل 381 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9
21,600 تومان
 مقاله اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری

اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری

خلاصه

پیش زمینه: اخیرا مقدار کمی اطلاعات درباره الگوهای فعالیت فیزیکی بر بارداری به وسیله تخمین های اولیه ای به دست آمده است. افزایش میزان چاقی و اهمیت فعالیت فیزیکی در دوران بارداری مشخص شده است. ما رابطه بین فعالیت فیزیکی ذهنی و جسمی را با استفاده از ایزارهای در دسترس و به کمک محققان بالیمنی در زمینه تاثیر فعالیت فیزیکی در دوران بارداری را بررسی کرده ایم.

روش ها: 48 زن باردار در دوره بارداری 26 تا 28 هفتگی مورد بررسی قرار گرفتند. رشد سنج کودک Yamax و شتاب سنج Actigraph برای مدت 5 الی 7 روز در شرایط زندگی آزاد قرار گرفتند تا بعد از آن بتوان پرسش نامه مربوط به فعالیت فیزیکی بین المللی یا IPAQ را کامل کرد. IPAQ و تخمین های مربوط به رشد سنج کوکدک با داده های مربوط به سرعت سنج دقیق ارزیابی و مقایسه شدند.

نتایج: از 48 زن مورد مطالعه، 30 زن به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفتند (متوسط سن 7/4+- 6/33) که متوسط BMI آن ها 1/5+-2/31 کیلوگرم بر متر مربع بود و 18 مورد دیگر در این زمینه بررسی نشدند. شتاب سنج و رشد سنج کودک به طور مشخص برای تعیین مراحل روزانه تصحیح شده بودند  و دارای سازش مطلق خوبی با خطای سیستماتیک کم بودند (متوسط اختلاف: ). شتاب سنج و تخمین های IPAQ از مقادیر متابولیکی اندازه گیری شده کل، کم و متوسط معادل با دقیقه/روز به طور مشخصی تصحیح نشدند و دارای توافق مطلق کمی بودند.

بحث: در مقایسه با شتاب سنج ، رشد سنج کودک یک سری تخمین های قابل قبول تری از فعالیت فیزیکی را در دوران بارداری ارائه کرده است، اگر چه اندازه گیری IPQA با دقت کمتری در این مرحله صورت گرفته است. اندازه گسیری مربوط به مطالعه آینده در زمینه فعالیت در دوران بارداری باید به صورت بهینه بر روی هدف اندازه گیری فعالیت فیزیکی متمرکز گردد.

پیش زمینه

فعالیت فیزیکی منظم یک نقش اساسی در سلامت و موثر بودن مرتبط با کاهش خطر چاقی، فشار خون بالا، دیابت و بینماری های قلبی و عروقی یا DVD و شرایط مختلف دیگر مربوط به سلامتی بازی می کند. مزیت های دیگر مربوط به فعالیت فیزیکی منظم در زمینه های مختلف به کار برده می شود مانند در دوران بارداری که می تواند دارای اثرات احساسی خوب بر فرد باردار و به علاوه اثرات سلامتی مانند کاهش خطر دیابت شیرین در دوران بارداری و افزایش وزن مادر در طول این دوران باشد. فعالیت در طول دوران بارداری همچنین دارای اثرات مثبت بر روی جنین با طول عمر بیش از هشت هفته دارد که شامل بهبود یافتن پاسخ تنشی در رحم و کاهش خطر چاقیدر دوران کودکی می شود.

برخلاف مزیت های بالقوه مربوط به سلامتی اطلاعات با دقت کم و محدود شده ای در زمینه الگوهای فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری وجود دارد. مطالعه اپیدمیولوژی قبلی پیشنهاد کرد که بیشتر زنان (50 الی 60 درصد) درفعالیت های فیزیکی در طول دوران بارداری مشارکت نمی کنند. به هر حال این تخمین ها براساس اندازه گیری های خامی است که موجود نمی باشند و ممکن است مستعد خطا باشد. مطالعات خاص و محدود شده ای مرتبط با بارداری وجود دارد که در آن ها فعالیت فیزیکی با کمک رشد سنج یا شتاب سنج مورد ارزیابی و اجرا قرار گرفته است.

در جمعیت های غیر باردار استاندارد طلایی اندازه گیری انرژی مصرفی مربوط به زندگی آزاد با استفاده از آب نشانه گذاری شده مضاعف (DLW) صورت می گیرد که می تواند برای تخمین فعالیت مرتبط با انرژی مصرفی نیز به کار برود. به هر حال DLW گران می باشد و نیاز به صرف زمان و نیازمند ابزارهایی می باشد که به صورت کلی برای تخمین فعالیت فیزیکی در جمعیت مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد. شتاب سنج یک ابزاری است که هم جامع تر و هم در دسترس تر در مقایسه با روش استاندارد طلایی DLW در زنان غیر باردار است. هزینه، پیچیدگی و متخصصان مورد نیاز برای استفاده از روش DLW مشخص می شود که شتاب سنج  در این زمینه ممکن است در جامعه تنظیم شده برای مطالعه در دسترس تر باشد. علاوه بر شمارش مراحل اندازه گیری شتاب سنج مدت زمان، تناوب زمانی و شدت فعالیت را اندازه گیری می کند و بنابراین اطلاعات دقیقی را برای فعالیت فیزیکی در شرایط زندگی آزاد فراهم می سازد.

ذهن گرایی یا اندازه گیری های خود بازخوانی شده شامل فعالیت های فیزیکی است که در آن پرسش نامه ای به مقادیر وسیع در مطالعات اپیدمیولوژی مورد استفاده قرار می گیرد که ساده و کم هزینه می باشد. پرسش نامه فعالیت فیزیکی بین المللی یا IPAQ یک پرسش نامه استاندارد است که به مقدار وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. IPAQ اخیرا همراه با شتاب سنج Actigraph برای تخمین فعالیت فیزیکی در جمعیت زنان غیر باردار استفاده شده است. در مطالعه موجود یک هم بستگی مناسب بین IPAQ و شتاب سنج گزارش شده است. به هر حال هیچ ارزشیابی مطلقی بین اندازه گیری های صورت گرفته وجود ندارد. در بارداری اخیر مرتبط با مطالعات IPAQ هیچ دقت مشخصی در این زمینه وجود ندارد. مطالعات اولیه صورت گرفته به صورت پرسش نامه ای از زنان باردار نشان از کم بودن فعالیت هایی مانند از قدم زدن بود. قدم زدن یک فعال رایج می باشد، به هر حال دقت فراخوانی به دشواری با فعالیت ساختاری یا نیرومند قابل مقایسه است. وزن سنج ها یک ابزار اندازه گیری می باشد که به مقدار زیادی مورد قبول واقع شده است. و می تواند تمام مراحل و فواصل موجود در بین روش منطقی برای فعالیت فیزیکی را در بین جمعیت های غیر باردار تخمین بزند. اگر چه وزن سنج ها در بارداری به کار برده می شوند اما نگرانی هایی نیز درباره تغییرات شکل بدن در دوران بارداری نیز وجود دارد. بنابراین نقش وزن سنج ها در دوران بارداری نامشخص باقی می ماند. با دقت نامشخص مربوط به بیشتر ابزارها در بارداری، یک نیاز برای ارزیابی کردن این ها در مقایسه با روش های جامع دیگر شامل سرعت سنج ها و ارزابی های بهینه فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری وجود دارد.

در این مجموعه هدف ما ارزیابی کردن روابط بین شتاب سنج ها و IPAQ و وزن سنج ها برای اندازه گیری ابزارهای مورد استفاده در بارداری می باشد. از آن جایی که سه ماهه دوم بارداری بیشترین دوره استراحت در طول این دوره است  ما زنان بین 26 تا 28 هفته بارداری را مورد مطالعه قرار داده ایم.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا