امروز: شنبه 12 اسفند 1402
پولشویی، پیشگیری، قانون مبارزه با پولشویی، جرائم سازمان¬یافته
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,533
فرمت فایل docx
حجم فایل 429 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104
28,800 تومان
تحقیق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 3

ب- سوالات پژوهش... 4

ج - فرضیه­های پژوهش.................................................................................................................................4

د- ساماندهی تحقیق.......................................................................................................................................5

ﻫ- پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................5

و- اهداف پژوهش... 7

ز- روش تحقیق.. 7

فصل اول: کلیات (مفاهیم، مبانی و تاریخچه)

1-1- تبیین مفهوم و پیشینه پولشویی.. 9

1-1-1- پیشینه تاریخی.. 9

1-1-2- مفهوم و تعریف پولشویی.. 11

1-1-2-1- مفاهیم. 11

1-1-2-2- تعریف... 11

1-1-2-3- تعریف پولشویی در قوانین كشورها 21

1-1-3- مصادیق پولشویی.. 22

1-2- مراحل، اقسام و ویژگی مرتکبین جرم پولشویی.. 23

1-2-1- مراحل پولشویی.. 23

1-2-1-1 جایگذاری (مکان­یابی) 23

1-2-1-2- لایه­گذاری (لایه­چینی) 24

1-2-1-3- یکپارچه­سازی (ادغام) 24

1-2-2- اقسام پولشویی.. 25

1-2-2-1- پولشویی الكترونیك... 25

1-2-2-1-1- مراحل پولشویی الكترونیكی.. 26

1-2-2-1-1-1- جایگذاری الكترونیكی.. 27

1-2-2-1-1-2- لایه­گذاری.. 27

1-2-2-1-1-3- ادغام­سازی الكترونیكی.. 28

1-2-2-2- پولشویی سنتی.. 28

1-2-3- شیوه­های ارتکاب جرم پولشویی.. 30

1-2-3-1- استفاده از سیستم بانکی.. 31

1-2-3-2- استفاده از پوشش­های تجاری مشروع. 31

1-2-3-3- افتتاح حساب با هویت مجعول. 32

1-2-3-4- سرمایه­گذاری در بازار سرمایه. 32

1-2-3-5- بانكداری آنلاین.. 32

1-2-3-6- صورت حساب­های ساختگی.. 33

1-2-3-7- ایجاد شركت­های صوری.. 33

1-2-3-8- دفاتر اسناد رسمی.. 33

1-2-3-9-استفاده از بورس (اوراق بهادار، کالا، فرابورس) 34

1-2-3-10-تاسیس شرکت­های بیمه و یا استفاده از بیمه­نامه. 35

1-2-4- ویژگی جرم پولشویی.. 35

1-2-4-1- سازمان­یافتگی.. 35

1-2-4-2- فراملی بودن. 36

1-2-5- ویژگی مرتکبین پولشویی.. 39

1-2-5-1- یقه سپیدان. 39

1-2-5-2- تعدد مرتکبین جرم. 41

1-3- هدف، آثار و تبعات پولشویی.. 42

1-3-1- هدف پولشویی.. 42

1-3-2- آثار پولشویی.. 43

1-3-2-1- آثار اقتصادی.. 43

1-3-2-1-1- تخریب بازار مالی.. 43

1-3-2-1-2- تضعیف بخش خصوصی.. 44

1-3-2-1-3- بی‌ثباتی بازار. 45

1-3-2-1-4- كاهش درآمد دولت... 45

1-3-2-1-5- تاثیر منفی بر توزیع درآمد. 46

1-3-2-1-6- ایجاد فساد مالی و ترویج ارتشاء. 46

1-3-2-1-7- خدشه دار شدن حیثیت بین­المللی كشور. 46

1-3-2-2- آثار اجتماعی.. 47

فصل دوم: جایگاه قانونی جرم پولشویی

2-1- جرم­انگاری پولشویی.. 49

2-1-1- جرم­ پولشویی.. 49

2-1-2- آثار جرم­انگاری پولشویی.. 50

2-1-3- جرایم منشأ پولشویی در ایران. 51

2-1-4-وظیفه دولت در قبال پولشویی.. 52

2-1-4-1- وظایف قوّه مقنّنه در قبال پولشویی.. 52

2-1-4-2- وظیفه قوّه مجریه در قبال پولشویی.. 53

2-1-4-3- وظیفه قوّه قضاییه در قبال پولشویی.. 53

2-1-5- فواید جرم­انگاری پولشویی.. 54

2-1-5-1- پیشگیری از وقوع جرم منشأ و مقدم. 54

2-1-5-2- ایجاد انضباط مالی بانک­ها و موسسات مالی.. 54

2-1-5-3- جلوگیری از خروج سرمایه از کشور. 55

2-1-5-4- برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت... 55

2-1-5-5- سوق دادن ثروت و سرمایه به فعالیت­های سالم اقتصادی و رشد توسعه اقتصادی  55

2-1-5-6- تسهیل کشف جرایم منشأ و دسترسی به مجرمین اصلی.. 55

2-1-6- ارکان جرم پولشویی.. 56

2-1-6-1- عنصر قانونی جرم پولشویی.. 56

2-1-6-2- عنصر مادی.. 61

2-1-6-2-1- تحصیل عواید حاصل از فعالیت­های غیرقانونی.. 61

2-1-6-2-2- تملک عواید حاصل از فعالیت­های غیرقانونی.. 61

2-1-6-2-3- نگهداری عواید حاصل از فعالیت­های غیرقانونی.. 62

2-1-6-2-4- استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیرقانونی.. 62

2-1-6-2-5- تبدیل عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن. 62

2-1-6-2-6- مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن. 63

2-1-6-2-7- اخفاء یا پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عواید مجرمانه. 63

2-1-6-3- عنصر معنوی جرم پولشویی.. 64

2-1-7- تنگناهای قانونی جرم پولشویی.. 64

2-1-7-1 ایرادات قانونی جرم پولشویی.. 65

2-1-7-1-1 عدم پیش­بینی راهکار در خصوص جرایم سازمان­یافته. 65

2-1-7-1-2- عدم پیش­بینی راهکار کیفیات مخففه و معاف­کننده 65

2-1-7-1-3- عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون. 65

2-1-7-1-4- عدم تناسب جرم با مجازات... 66

2-1-7-1-5- لزوم پیش­بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.. 66

2-2- راهکارهای غیرکیفری مبارزه با پولشویی.. 67

2-2-1- دستورالعمل­های مربوط در زمینه مبارزه با پولشویی.. 67

2-2-1-1- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شركت­های تجاری و مؤسسات غیرتجاری  67

2-2-2- دستورالعمل­های بانك مركزی برای مبارزه با پولشویی.. 67

2-2-2-1- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری.. 68

2-2-2-2- دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر 69

2-2-2-3- دستورالعمل شناسایی معاملات مشكوك و شیوه گزارش­دهی.. 70

2-2-2-4 - دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری.. 70

2-2-3- دستورالعمل مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان. 71

2-2-4- دستورالعمل مبارزه با پولشویی در دفاتر اسناد رسمی.. 72

2-2-5- دستورالعمل­های شرکت بیمه در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم  74

2-2-5-1- دستور­العمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه­ای.. 74

2-2-5-2- دستورالعمل شناسایی عملیات بیمه­ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در موسسه بیمه 75

2-2-6- دستورالعمل­های سازمان بورس و اوراق بهادار. 76

2-2-6-1- دستورالعمل شناسایی مشتری در بازار سرمایه. 76

2-2-7- دستورالعمل­های سازمان امور مالیاتی.. 78

2-2-7-1- دستورالعمل شناسایی مودیان در امور سازمان مالیاتی.. 78

2-2-7-2- دستورالعمل كشف معاملات مشكوك و شیوه گزارش­دهی در سازمان امور مالیاتی  79

2-2-7-3- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در سازمان امور مالیاتی.. 80

2-2-8- آیین­نامه­های مربوط به مبارزه با پولشویی.. 81

2-2-8-1- آیین­نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 02-1 /11/1367. 81

2-2-8-2- آیین­نامه اجرایی پرداخت حق­الکشف موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1373  81

2-2-8-3- آیین­نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 02/11/1367 نخست وزیزی  81

2-2-8-4- آیین­نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367. 82

2-3- بررسی اسناد بین­المللی در راستای مبارزه با پولشویی.. 82

2-3-1- کنوانسیون وین1988. 82

2-3-2- كنوانسیون مریدا 83

2-3-3- كنوانسیون بین­المللی مقابله با جرم سازمان­یافته فراملی.. 84

2-3-4- کنوانسیون شورای اروپا در مورد پولشویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم 85

2-3-5- گروه مالی واکنش سریع. 85

2-3-6 - اعلامیة بازل. 87

فصل سوم: راهکارهای مبارزه با پولشویی

3-1- مفهوم پیشگیری.. 89

3-1-1- انواع پیشگیری.. 90

3-1-1-1- پشگیری اولیه، ثانویه و ثالث... 91

3-1-1-2- پیشگیری اجتماعی.. 91

3-1-1-3- پیشگیری وضعی.. 91

3-2- تدابیر پیشگیرانه در قانون مبارزه با پولشویی.. 92

3-2-1- احراز هویت ارباب رجوع و نگهداری سوابق هویتی و معاملاتی.. 92

3-2-1-1- احراز هویت ارباب رجوع. 92

3-2-2- نگهداری سوابق هویتی و معاملاتی.. 99

3-2-3 - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان. 100

3-3- راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی.. 101

3-3-1- شیوه­های پیشگیری از جرم پولشویی.. 101

3-3-1-1- تعدیل قاعده رازداری بانكی.. 101

3-3-1-2- تقویت اهرم­های كنترلی و نظارتی.. 102

3-3-1-3- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم. 102

3-3-1-4- اصلاح مقررات بانكی و نظارت بانك مركزی بر مؤسسات مالی و اعتباری.. 102

3-3-1-5- همكاری بین­المللی برای مبارزه با پولشویی و استفاده از تجارب دیگر كشورها 103

3-3-1-6- تهدید اصل برائت و معكوس نمودن بار اقامه دلیل.. 103

3-4-روش­های رویارویی با پولشویی.. 104

3-4-1- تصویب قوانین كار ساز 105

3-4-2- كارا كردن سیستم مالی.. 106

3-4-2-1- مالیات ابزاری نیرومند برای رویارویی با پولشویی.. 106

3-4-2-1- مالیات بر مجموع درآمد؛ راهكاری مناسب... 107

3-4-3- وظیفه دولت­ها و افراد در مقابله با پدیده پولشویی.. 109

3-4-4- وظیفه بانک­ها و مؤسسات مالی برای مقابله با پولشویی.............................................................109

3-4-4-1- ثبت دقیق صورت­های مالی اشخاص (حقیقی و حقوقی).......................................................110

3-4-4-2- عدم ارائه خدمات بانکی به مشتریانی که شناسایی آنها امکانپذیر نیست.................................110

3-4-4-3- استفاده از حواله در سیستم فعال و انتقال پول........................................................................111

3-4-4-4- شناسایی موارد مشکوک و گزارش آن به مراجع ذیصلاح......................................................111

نتیجه. 114

پیشنهادات... 116

منابع. 118

چکیده انگلیسی.. 124

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا