امروز: شنبه 12 اسفند 1402
بررسی تطبیقی حضانت در حقوق ایران و ترکیه
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,454
فرمت فایل docx
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
28,800 تومان
تحقیق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده 1

الف- مقدمه. 2

ب- بیان مسأله تحقیق. 3

ج- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4

د- پیشینه تحقیق. 4

هـ - اهداف تحقیق. 15

و- سؤالات تحقیق. 15

ز- فرضیه‏های تحقیق. 15

ح – روش شناسی تحقیق. 16

ز- سازماندهی تحقیق. 16

فصل اول: کلیات تحقیق (مبانی و مفاهیم) 

1-1- مفاهیم. 18

1-1-1- حضانت  18

1-1-2- حقوق. 21

1-1-3- فقه. 22

1-2- مبانی.. 22

1-2-2- حقوق حضانت در ترکیه. 23

1-2-3- موارد حضانت.. 24

1-2-3-1- نگهداری طفل. 24

1-2-3-2- تربیت طفل. 27

1-3- ماهیت.. 27

1-3-1- ماهیت حضانت در حقوق و فقه. 27

1-3-2- تفاوت ماهوی حضانت و ولایت در فقه و حقوق. 31

فصل دوم: حضانت در حقوق ایران 

2-1- فلسفه حضانت.. 33

2-2- جایگاه حضانت از دیدگاه قانونی.. 33

2-3- حضانت حق و تکلیف ابوین.. 34

2-4- مسئولیت های ناشی از حضانت.. 35

2-5- اشخاص دارای اولویت حضانت.. 35

2-5-1- حضانت طفل در صورت فوت یکی از والدین.. 36

2-5-2- حضانت پس از فوت والدین.. 36

2-5-3- حضانت طفل پس از جدایی پدر و مادر. 36

2-6- اعراض از حق حضانت.. 37

2-7- ضمانت اجرای حضانت.. 38

2-8- پایان حضانت.. 38

2-8-1- بلوغ. 39

2-8-2- رشد. 39

2-9- مواد قانون مدنی در ارتباط با حضانت.. 40

2-9-1- حضانت حق و تکلیف والدین.. 40

2-9-2- حق تقدم پدر و مادر نسبت به یکدیگر. 41

2-9-3- سقوط حق حضانت مادر به واسطه جنون و ازدواج. 41

2-9-4- حضانت در صورت فوت یکی از ابوین.. 42

2-9-5-  الزام به حضانت و هزینه نگاهداری.. 42

2-9-6- موانع حضانت.. 44

2-9-7- حق ملاقات.. 45

2-9-8-  لزوم رعایت حق حضانت.. 45

2-9-9-  عدم اجبار مادر به شیردادن طفل. 46

2-9-10-  لزوم اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنان. 46

2-9-11-  تکلیف پدر و مادر در تربیت فرزندان. 46

2-9-12- حق تنبیه طفل. 47

2-10- قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها 47

2-11- وصف کیفری عدم استرداد طفل. 47

2-12- تصمیم دادگاه خانواده در باب حضانت و نگهداری اطفال. 48

2-13- وضعیت ناگوار ملاقات طفل. 50

2-14- تکالیف طفل. 53

2-14-1- اطاعت طفل از ابوین.. 53

2-14-2- احترام طفل به ابوین.. 53

2-15- سن بلوغ در قانون مدنی.. 53

2-16- مسئولیت نفقه فرزند در حضات.. 54

2-16-1- ارکان نفقه. 55

2-16-2- شرائط الزام به انفاق. 55

2-16-3- وصف کیفری ترک نفقه. 55

2-16-4- برخی ابهامات و سوالات در رابطه حضانت.. 56

2-16-5- برخی ابهامات و سوالات در رابطه نفقه کودک.. 58

 

فصل سوم: حضانت در حقوق ترکیه 

3-1- استفاده از حضانت در حقوق ترکیه. 61

3-1-1- داخل ازدواج باهم. 61

3-1-1-1- در شرایط دوام ازدواج. 61

3-1-1-2- در شرایط فاصله گرفتن والدین از زندگی مشترک.. 64

3-1-1-3- در حین جدایی.. 65

3-1-1-4- در صورت فوت مادر و یا پدر. 66

3-1-1-5- در شرایط گرفته شدن کودک از مادر و پدر و تحویل به خانواده ای دیگر  67

3-1-1-6- در صورت گرفته شدن حق حضانت.. 67

3-1-2- در صورت پایان یافتن ازدواج مشترک.. 68

3-1-2-1- در حین طلاق. 68

3-1-2-2- در صورت بطلان ازدواج. 69

3-1-2-3- در روابط خارج از ازدواج. 70

3-2- منافع بالای کودک در طلاق و حق حضانت در روابط خارج از ازدواج   70

3-2-1- به طور عمومی.. 70

3-2-2- در طلاق. 72

3-2-3- در روابط خارج از ازدواج. 79

 

نتایج.. 83

پیشنهادات تحقیق. 87

منابع و ماخذ. 88

چکیده انگلیسی.. 98

ز


فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا