امروز: چهارشنبه 8 آذر 1402
تأثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و فرانسه
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,053
فرمت فایل docx
حجم فایل 139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77
28,800 تومان
تحقیق

 

        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 2

ب- سؤالات تحقیق.. 4

ج- سوابق تحقیق.. 5

ه - اهداف تحقیق.. 6

و- روش تحقیق.. 7

ژ- ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول: کلیات(تعاریف و مفاهیم)

1-1-  تعاریف... 15

1-1-1- اشتباه 15

1-1-2- قضا 15

1-1-2- ضرر. 16

1-1-3- اشتباه 17

1-1-4- اشتباه حکمی (جهل به قانون) 17

1-1-5- اشتباه موضوعی.. 18

1-1-6- مسئولیت... 18

1-1-7- مسئولیت اخلاقی.. 19

1-1-8- مسئولیت كیفری.. 20

1-1-9- مسئولیت مدنی.. 20

1-2- قضاوت در اسلام. 20

1-3- مفهوم ضرر. 22

1-3-1- انواع ضرر و زیان. 24

1-4- مفهوم اشتباه 29

فصل دوم: تأثیراشتباه بر مسئولیت کیفری

2-1- اشتباه در امور كیفری.. 26

2-1-1- اقسام اشتباه 26

2-1-1-1- شبهه موضوعیه. 26

2-1-1-2- شبهه حکمیه. 27

2-2- مبنای رفع مسئولیت کیفری.. 27

2-3- قلمرو تاثیر اشتباه بر مسئولیت كیفری.. 28

2-4- ضابطه در تحقق اشتباه 28

2-5- مصادیق قانونی اشتباه 29

2-6- مبنای مسئولیت ناشی از اشتباه قاضی.. 29

2-7- علل عدم مسئولیت و تخفیف مسئولیت كیفری.. 30

2-7-1- علل موجهه. 31

2-7-1-1- حالت اضطرار. 31

2-7-1-2- امر آمر قانونی و حكم قانون. 31

2-7-1-3- دفاع مشروع قانون جدید. 32

2-7-2- علل رافع مسئولیت... 33

2-7-2-1- جنون. 33

2-7-2-2- اشتباه حكمی.. 33

2-7-2-3- اجبار و اكره 34

2-7-2-4- صغر. 35

2-8- مبنای مسؤولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق فرانسه. 35

2-9- تأثیر اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری.. 38

2-10- تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری.. 41

2-10-1- اشتباه موضوعی در جرایم عمدی.. 42

2-10-2- اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی.. 43

2-11- تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری در حدود. 43

2-12- تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری در قصاص.... 45

2-12-1-  اشتباه در فصل نوعاً کشنده 46

2-12-2- اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه. 48

فصل سوم

3-1- اشتباه قاضی در قوانین.. 54

3-1-1- اشتباه ناشی از تقصیر قاضی.. 55

3-1-2- اشتباه ناشی از سهو قاضی.. 55

3-2- مصادیق اشتباه قاضی در قانون. 56

‌3-2-1-  اشتباه قاضی در موضوع دعوی.. 56

‌3-2-2-  اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص.... 57

3-3- ظابطه تشخیص تقصیر شغلی وحرفه ای قاضی.. 57

3-4- چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم. 59

3-5- مرجع اعلام اشتباه قاضی.. 61

3-6- مرجع تشخیص اشتباه قاضی.. 62

3-7- مرجع اعلام کننده اشتباه قاضی.. 64

3-8- تشریفات و چگونگی رسیدگی به اشتباه قاضی.. 65

3-9- خسارت ناشی از اشتباه قاضی.. 67

3-9-1- خسارت مادی.. 68

3-9-2- خسارت معنوی.. 69

3-10- جبران کننده خسارت ناشی از اشتباه قاضی.. 69

3-11- طرق جبران خسارت... 71

3-11-1- ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق.. 71

3-11-2- جبران مالی.. 72

3-11-3- اعاده حیثیت... 72

نتیجه. 74

پیشنهادات... 76

فهرست منابع. 77

چکیده انگلیسی.. 81

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا