امروز: چهارشنبه 8 آذر 1402
بررسی مبانی فقهی و حقوقی وظایف متولی در اعمال تولیت
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 4,337
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.033 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 109
34,800 تومان
تحقیق(بررسی مبانی فقهی و حقوقی وظایف متولی در اعمال تولیت)

                                                     فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده 1 

مقدمه. 2

الف) بیان مسأله. 4

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

ج) مرور بر ادبیات و سوابق مربوطه تحقیق.. 5

ه) اهداف تحقیق.. 6

و)  سؤالات تحقیق.. 7

ز) فرضیه‏های تحقیق.. 7

ح) نوع روش تحقیق.. 7

ی) ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول: کلیات تحقیق

1- 1- تعاریف... 8

1-1-1- وقف... 8

1-1-2- تولیت.. 12

1-1-2-1- تفویض تولیت.. 12

1-1-2-2- توکیل در تولیت.. 12

1-1-2-3- تولیت استقلالی.. 12

1-1-2-4- تولیت انظمامی.. 13

1-1-3- متولی.. 13

1-1-3-1- متولی منصوب (یا متصدی) 15

1-1-3-2- متولی منصوص... 15

1-1-4-ناظر. 16

1-1-4-1- ناظر استصوابی.. 16

1-2- تاریخچه عقد وقف... 16

1-2-1- عقد وقف پیش از اسلام. 17

1-2-2- تاریخچه عقد وقف در ایران. 20

1-2-3- وقف در جوامع دیگر. 23

1-3-قلمرو و منابع وقف... 23

1-3-1-وقف از نظر قرآن. 23

1-3-2-وقف از نظر سنت.. 24

1-3-3-وقف از نظر اجماع و عقل.. 25

1-4- اركان وقف... 25

1-4-1- عقد وقف و اقسام آن. 25

1-4-1-1- وقف خاص و عام. 32

1-4-1-2- وقف انتفاع و وقف منفعت.. 33

1-4-2- واقف و شرایط آن. 33

1-4-3- موقوف علیه و شرایط آن. 35

1-4-3-1- موقوف علیه در حین وقف موجود باشد. 35

1-4-3-2- موقوف علیه معین باشد. 37

1-4-3-3- موقوف علیه اهلیت تملك داشته باشد. 37

1-4-3-4- اطلاق وقف بر نفس... 39

1-4-4- مال موقوفه. 42

1-4-4-1- مال موقوفه باید عین باشد. 42

1-4-4-2- مال موقوفه مملوك باشد. 43

1-4-4-3- با بقای عین امكان انتفاع باشد. 44

1-4-4-4- تصرف دادن آن صحیح باشد. 44

1-5- مالک مال موقوفه. 45

1-5-1-واقف بودن مالك... 46

1-5-2-مالک بودن موقوف علیه. 48

1-5-3- مالک بودن خداوند متعال. 49

1-5-4- دیدگاه تفصیل.. 50

1-5-5- مالک نخواستن موقوفه. 51

1-6- تعیین ناظر اموال موقوفه. 51

1-7-شرایط وقف در فقه امامیه و حقوق موضوعی.. 52

1-8- شخصیت حقوقی داشتن مال موقوفه. 54

فصل دوم: شرایط تولیت و متولی در فقه و حقوق

2-1- اداره موقوفات.. 56

2-2- ولایت بر وقف... 56

2-3- خصوصیات متولی در حقوق. 60

2-3-1- اهلیت متولی.. 61

2-3-2- صلاحیت متولی.. 64

2-4-شرایط متولی در فقه. 65

2-4-1-شرایط متولی از نظر فقهای اسلامی.. 66

2-4-1-1-عقل.. 66

2-4-1-2-بلوغ. 66

2-4-1-3-کفایت.. 67

2-4-1-4-اسلام. 67

2-4-1-5-عدالت.. 68

2-5-فروش مال موقوفه. 70

2-6-تولیت و متولی.. 71

2-6-1- تولیت از نظر فقهای اسلامی.. 73

2-6-2- شرایط حق تولیت.. 74

2-6-3- لزوم قبول تولیت بر متولی.. 75

2-6-4- تفویض یا توکیل بودن تولیت.. 76

2-6-5- قابل عزل بودن تولیت.. 80

2-6-6- موقوفات مجهول التولیه. 81

فصل سوم: وظایف متولی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- اداره موقوفات.. 85

3-2- وظایف متولی در فقه و حقوق. 86

3-2-1- وظایف متولی در حقوق موضوعه. 90

3-2-1-1-  نصب متولی.. 93

3-2-1-2- عزل متولی.. 95

3-2-1-3-  اجتماع متولیان. 97

3-2-1-4- استقلال متولیان. 97

3-2-1-5-  حالت اطلاق. 98

3-2-1-6- حالت ترتیب.. 98

3-3-  اجرت (حق التولیه) متولی.. 99

3-4- نظارت در نهاد وقف... 107

3-4-1-ناظر اطلاعی.. 108

3-4-2-ناظر استصوابی.. 108

3-5-نظارت ادارات اوقاف در موقوفات عامه. 108

نتیجه. 110

پیشنهادات تحقیق.. 113

منابع و مآخذ. 114

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا