امروز: جمعه 11 اسفند 1402
تحقیق ارشد(بررسی فقهی و حقوقی تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه)
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 4,233
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.899 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 109
34,800 تومان
تحقیق(بررسی فقهی و حقوقی تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه)

                                                     فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسأله. 3

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

ج) مرور بر ادبیات و سوابق مربوطه تحقیق.. 5

د) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 7

ه) اهداف تحقیق.. 7

و)  سؤالات تحقیق.. 7

ز) فرضیه‏های تحقیق.. 8

ح) نوع روش تحقیق.. 8

ط) روش گردآوری اطلاعات.. 8

ی) ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- تعاریف... 9

1-1-1- دلیل.. 9

1-1-2- شهادت.. 13

1-1-2-1- مبانی شهادت در فقه اسلامی.. 13

1-1-2-2- شهادت در حقوق ایران. 15

1-1-2-2-1- ارزش شهادت قبل از اصلاح قانونی مدنی.. 16

1-1-2-2-2- معیار ارزش شهادت.. 18

1-1-2-3- ماهیت شهادت در فقه و حقوق ایران. 20

1-1-2-4- شهادت در حقوق فرانسه. 22

1-1-3- اقرار. 24

1-1-3-1- ماهیت اقرار در فقه و حقوق. 26

2-1 اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات.. 29

1-1-3-2- الزام به اقرار. 31

1-1-4- سند. 35

1-1-5- قسم (سوگند) 37

1-1-5-1- ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص... 39

1-1-5-2-  قوانین موضوعه ی کنونی ایران در قَسَم. 40

1-1-5-3- سوگند در حقوق فرانسه. 42

1-1-6- تعارض ادله. 42

1-1-6-1- تعریف لغوی تعارض ادله. 43

1-1-6-2- تعریف حقوقی تعارض ادله. 43

1-1-6-3- تعریف فقهی تعارض... 44

1-2- جایگاه ادله در دادرسی.. 44

1-3- تقسیمات احکام وادله درفقه امامیه. 45

1-3-1-  احکام ثابت واحکام متغیر. 46

1-3-2- احکام اولی واحکام ثانوی.. 47

1-3-3- ادله دعوی.. 48

1-4- اقسام ادله درحقوق مدنی.. 48

1-4-1-  جنبه موضوعی وجنبه حکمی.. 48

1-4-2- ادله اثبات دعوی وادله اثبات احکام. 49

فصل دوم: شهادت و اعتبار آن نسبت به سایر ادله اثبات دعوی

2-1- اعتبار شهادت از نظر فقه امامیه. 51

2-2- اعتبار شهادت از دیدگاه حقوق مدنی.. 52

2-3- شهادت دررویه قضایی.. 54

2-4- تفاوت شهادت با سایر ادله اثبات دعوی.. 58

2-4-1- تفاوت شهادت و اقرار. 58

2-4-2- تفاوت شهادت و سوگند. 61

2-4-3- شهادت و سند رسمی.. 64

2-4-4- تفاوت شهادت و کارشناسی.. 67

2-4-5- تفاوت شهادت و اماره قضایی یا قانونی.. 68

فصل سوم: تعارض ادله در حقوق ایران و فرانسه

3-1- شرایط تحقق تعارض... 70

3-1-1- وجود حداقل دو دلیل.. 71

3-1-2- تنافی و تکذیب یکدیگر. 71

3-1-3- وحدت موضوع. 72

3-1-4- حجیت ادله (قابل استناد) 73

3-2- تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی.. 74

3-2-1- تعارض شهادت با اقرار. 75

3-2-2- تعارض شهادت و اماره قضایی.. 77

3-2-3- تعارض شهادت و اسناد رسمی.. 79

3-2-3-1- نظریه شورای نگهبان درباره ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی.. 82

3-2-3-2- دیدگاههای حقوقدانان درخصوص ماده ۱۳۰۹ ونظریه شورای نگهبان. 83

3-2-4- تعارض شهادت با کارشناسی.. 88

3-2-5- تعارض شهادات.. 91

نتیجه. 93

پیشنهادات تحقیق.. 98

چکیده انگلیسی……………….………….….…………………………………………….…………………102        

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا