امروز: یکشنبه 6 اسفند 1402
رعایت حریم خصوصی اشخاص در قانون ایین دادرسی کیفری ایران
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 4,116
فرمت فایل docx
حجم فایل 344 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 144
34,800 تومان
تحقیق ارشد (اصل رعایت حریم خصوصی )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه 

چكیده. 1

فصل اول: کلیات

الف. مقدمه. 2

ب. بیان مسئله. 5

ج. اهداف تحقیق.. 6

د. سوالات تحقیق.. 7

ه. فرضیه‌های تحقیق: 7

و: روش تحقیق.. 8

ز. پیشینه  تحقیق.. 8

ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 13

 

فصل دوم : موضوع شناسی

2-1 مفهوم حریم.. 14

2-1-1تعریف حریم در اصطلاح.. 15

2-1-1-1كاربرد حریم در اموال.. 15

2-1-1-2كاربرد حریم در مورد انسان.. 16

2-1-1-3 تعریف حریم در حقوق.. 17

2-2 مفهوم خصوصی.. 17

2-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی.. 17

2-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی.. 18

2-2-3 تعریف مورد قبول.. 20

2-3 تعریف اماکن خصوصی.. 20

2-4 حمایت از حریم  مكان خصوصی.. 24

 

فصل سوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه

3-1تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی.. 26

3-2 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مكان خصوصی.. 30

3-3 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی.. 31

3-3-1 جرایم مشهود. 31

3-3-2جرایم غیر مشهود. 32

3-4 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل.. 34

3-5 اشكال نقض حریم خصوصی اماكن (خصوصی) 35

3-5-1 ورود فیزیكی.. 35

3-5-2 ورود غیرفیزیکی (به کار گماردن دوربین، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی و بصری) 36

3-5-3 ورود شنوایی.. 37

3-5-4 ورود بینایی (چشمی) 37

3-5-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسكن (آپارتما نها) 38

 

فصل چهارم: بررسی حریم خصوصی در قوانین کیفری ایران

4-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 48

4-1-1 اجازه قانون.. 48

4-1-2 اجازه مقام قضایی.. 50

4-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد. 52

4-3 ضابطه احراز حقوق اهم.. 53

4-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران.. 54

4-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی.. 55

4-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همكاری متصرف.. 57

4-7زمان بازرسی.. 58

4-8 بررسی حریم خصوصی اماكن در فقه امامیه. 59

4-8-1آیات.. 59

4-8 -2روایات.. 64

4-8-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه. 67

4-8-4حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 67

4-8-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 68

4-9 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی.. 72

4-9-1به كار گذاشتن وسایل شنود ممنوع. 72

4-9-2 نظارت‌های الكترونیكی و حریم خصوصی اشخاص.... 73

4-10 كاستی‌های قانون آیین دادرسی كیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی.. 74

4-11 رابطه حریم خصوصی و حقوق شهروندی.. 80

4-12حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران.. 81

4-13 ماهیت امر به معروف ونهی ازمنکر. 86

4-14 اهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر. 87

4-14-1جایگاه امر به معروف در قرآن.. 90

4-14-2 جایگاه امر به معروف در روایات.. 91

4-15 ادلّه لزوم وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر. 92

4-15-1 جلوگیری از وقوع جرم و شورش... 92

4-15-2 جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و بی لیاقت... 94

4-15-3 ایجاد عدالت در جامعه. 94

نتیجه‌گیری.. 96

پیشنهاد................................................................................................................................................................................... 97

منابع ومآخذ. 99

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا