امروز: یکشنبه 12 آذر 1402
نظام نیمه آزاد آزادی مشروط زندانیان نظام کیفری ایران
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 3,723
فرمت فایل docx
حجم فایل 550 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 144
34,800 تومان
تحقیق ارشد(جایگاه نظام نیمه آزاد و آزادی مشروط زندانیان در نظام کیفری ایران)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چكیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله. 3

ب) سوالات تحقیق. 4

ج-  ادبیات  تحقیق. 4

د) فرضیات.. 5

ه) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

و) روش تحقیق. 6

ز) ساماندهی تحقیق. 7

فصل  اول: کلیات

1-1- تعاریف... 9

1-1-1 آزادی مشروط.. 9

1-1-2 آزادی مؤقت.. 9

1-2  شرایط آزادی مشروط و نیمه آزادی.. 10

1-3 تاریخ و تحولات آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران. 10

1-3-1 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. 11

1-3-1-1 قانون مجازات عمومی. 11

1-3-1-1 قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی بکار. 11

1-3-1-2 قانون تعلیق مجازات زندانیان. 12

1-3-1-3  قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان. 13

1-3-1-4 قانون اقدامات تأمینی. 15

1-3-1-5 قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور. 17

1-3-1-6 قانون مجازات عمومی. 17

1-3-2 پس از پیروزی انقلاب اسلامی. 18

1-3-2-1  قانون راجع به مجازات اسلامی. 18

1-3-2-2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به "‌سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی‌کشور". 19

1-3-2-3 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370. 20

1-3-2-4 قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی. 21

1-3-2-5 آیین نامه سجل قضایی. 22

1-3-2-6 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. 23

1-3-2-7 قانون مجازات اسلامی. 24

1-3-2-8 ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی. 26

1-3-2-8-1  آزادی مشروط در دادگاه 26

1-3-2-8-2  حبس تعزیری در حکم. 28

1-3-2-8-3 حبس ابد و آزادی مشروط.. 28

1-3-2-8-4  صدور حکم به آزادی مشروط.. 30

1-3-2-8-5-سایر ابهامات.. 31

فصل  دوم: اهمیت نظام نیمه آزادی و نظام آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس

2-1- ضرورت طرح اندیشه‌های جایگزین حبس... 36

2-2- جمعیت كیفری.. 38

2-2-1- گونه شناسی جمعیت كیفری زندان. 38

2-2-2- آسیب شناسی و علل افزایش جمعیت كیفری.. 40

2-2-2-1- افزایش جمعیت كیفری ناشی از بزهكاری.. 40

2-2-2-2  ضعف در سیاست جنایی تقنینی. 41

2-2-2-2-1 جرم انگاری های افراطی. 42

2-2-2-2-2- ابهام و نارسایی در قوانین دادرسی. 43

2-2-2-2-3- نادیده انگاری ضرورت ها و مصالح اجتماعی. 44

2-2-2-2-4- بی‌توجهی به اصل فردی کردن مجازاتها 45

2-2-2-2-5 تعدد مراجع قانونگذاری همعرض... 45

2-2-2-2-6- ناتوانی در کاربرد نهاد های جایگزین. 46

2-2-3-  ضعف در سیاست جنایی قضایی. 47

2-3-  ضعف در مکانیسم های اجرایی. 49

2-4-  راهکارهای عمومی کاهش جمعیت کیفری.. 58

2-5-  اصلاح و دگرگونی سیاست جنایی. 59

2-6-  زندان زدایی از طریق زندان. 61

فصل   سوم: لزوم، شرایط اعمال و مقررات نظام نیمه آزادی  و نظام آزادی مشروط

3-1 واکنش کیفری.. 65

3-2-  واکنش اجتماعی غیرکیفری.. 66

3-3 آثار منفی واکنش‌های کیفری در قبال نیمه آزادی و آزادی مشروط.. 74

3-4  تاثیرات ناشی از پدیده برچسب زنی. 76

3-5 تاثیرات ناشی از معاشرت‌های ناسالم در محیط و موسسات سالب آزادی.. 80

3-6 شرایط آزادی مشروط و نیمه آزادی در حقوق کیفری.. 83

3-7 آثار اجتماعی ناشی از واکنش‌های آزادی مشروط، نیمه مشروط در زندگی افراد. 88

3-8 دلیل تأکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین  نیمه آزادی و آزادی مشروط  (کیفرهای غیر سالب آزادی) 90

3-9  جایگاه نظام  نیمه آزادی و آزادی مشروط در حقوق کیفری.. 93

3-10 الزامات قاضی برای استفاده از مجازات سالب آزادی.. 95

3-11 حذف محدودیت‌های موجود برای آزادی پیش از موعد اشخاص... 99

3-12  مقررات نظام نیمه آزادی و نظام آزادی مشروط.. 105

3-13  افزایش تدابیر قابل استفاده برای قاضی دادگاه اشخاص و جلب مشارکت عمومی برای تصمیمات اتخاذ شده 110

3-14  راهکارهای کاهش آسیب در صورت سلب آزادی اشخاص... 115

3-15  لزوم مرجع بازرسی اماکن سلب آزادی اشخاص و برخورد با متخلفین. 123

3-16 تجدید نظر در تنبیهات انتظامی اشخاص و مقررات مربوطه در مؤسسات سالب آزادی.. 125

3-7- نتیجه‌گیری.. 129

3-8- پیشنهادات.. 131

منابع و مآخذ. 132

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا