امروز: یکشنبه 6 اسفند 1402
احکام راجع به فسخ معاملات در قانون مدنی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 3,566
فرمت فایل docx
حجم فایل 280 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109
34,800 تومان
تحقیق ارشد (احکام راجع به فسخ معاملات در قانون مدنی )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 6

ب- سوابق تحقیق.. 8

ج - اهداف و ضرورت تحقیق.. 10

ه- سؤالات تحقیق.. 10

د- فرضیه‌های تحقیق.. 11

و- روش تحقیق.. 11

ژ- ساماندهی تحقیق.. 11

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- تعاریف و مفاهیم. 13

1-1-1-عقد. 13

1-1-2- عقد لازم. 14

1-1-3- فسخ عقد. 14

1-1-4- خیار. 14

1-1-5- انفساخ.. 15

1-1-6- تفاسخ(اقاله) 15

1-1-7- حقوق تجارت... 16

1-1-8- تاجر. 16

1-1-9- ماهیت فسخ.. 16

1-2- مبنای فسخ.. 16

1-3- شرائط فسخ.. 17

1-4- حق فسخ قرارداد در فقه امامیه. 17

1-5- حق فسخ قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی.. 19

1-6- حق فسخ قرارداد در کامن‌لو. 22

1-7- حق فسخ در حقوق سایر کشورها 23

فصل دوم: احکام فسخ معاملات در قانون مدنی و قانون تجارت

2-1- فسخ در عقود (جایز و لازم) 29

2-2- ویژگی‌های فسخ.. 29

2-3- طبیعت حق فسخ.. 31

2-4- استثنائی بودن حق فسخ.. 33

2-5- زمان ایجاد حق فسخ.. 34

2-6- احکام خیارات... 35

2-6-1- خیار مجلس... 37

2-6-2- خیار حیوان. 39

2-6-3- خیار شرط.. 40

2-6-4- خیار تأخیر ثمن.. 41

2-6-5- خیار رویت و تخلف وصف... 43

2-6-6- خیار غبن.. 44

2-6-7- خیار عیب... 46

2-6-7-1- شرایط خیار عیب... 47

2-6-7-2- وجود عیب در زمان عقد. 48

2-6-7-3- شخصی بودن مبیع. 48

2-6-7-4- پنهان بودن عیب... 48

2-6-7-5- عدم تبرّی از عیب... 49

2-6-7-6- اختیارات ناشی از عیب... 50

2-6-7-7- حق فسخ.. 50

2-6-8- خیار تدلیس... 50

2-6-9- خیار تبعض صفقه. 53

2-6-10- خیار تخلف شرط.. 54

2-7- خیار تفلیس... 56

2-7-1- خیار تفلیس در فقه. 56

2-7-2- جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه. 58

2-7-3- دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه. 59

2-7-4-  خیار تفلیس در قانون تجارت... 61

2-7-5- شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی.. 62

2-7-6- قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی.. 65

2-7-7- خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی.. 66

2-8- حق فسخ به دلیل پیش‌بینی نقض در قانون مدنی و قانون تجارت... 68

2-8-1- ایجاد حق فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد. 74

2-8-2- وجود یا عدم وجود حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در حقوق ایران. 74

2-8-3- امكان یا عدم امكان شناسایی حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد. 75

2-8-3-1- اصل لزوم. 76

2-8-3-2- اصل لازم الاتباع بودن عقد. 77

2-8-3-3- فرا نرسیدن موعد. 78

2-8-3-4- احتمالی بودن نقض.... 80

2-9- فسخ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﻜﺴﺘﻪ در قانون تجارت... 80

فصل سوم: آثار فسخ معاملات در قانون مدنی و قانون تجارت

3-1- احکام و اجرای حق فسخ.. 83

3-2- اجرای حق فسخ و آثار آن. 85

3-3- نقش دادگاه در اجرای فسخ.. 86

3-4- آثار  حق فسخ.. 86

3-4-1- انحلال عقد و نفوذ تصرف پیش از آن. 86

3-4-2- بازگشت آثار گذشته. 87

3-4-3- وضع نماآت و منافع. 89

3-4-4- فزونی ناشی از کار. 90

3-4-5- اختلاط، امتزاج و آلیاژ مورد معامله با مال مالک پیش از فسخ.. 90

3-4-6- مانع‌ نبودن وجود خیار از تصرف مالک در مورد معامله. 91

3-4-7- مانع نبودن وجود خیار از انتقال. 92

3-4-8- نقل و انتقال. 93

3-4-9- حق خیار شرط.. 93

3-5- آثاری که پس از عقد فسخ بوجود می‌آید. 93

3-5-1- روابط طرفین نسبت به افزایش قیمت مورد عقد فسخ با عمل گیرنده آن. 94

3-5-2- روابط طرفین نسبت به مورد عقد فسخ شده 95

3-5-3- عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ.. 96

3-6- آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻓﺴﺦ.. 97

3-7- سقوط حقّ فسخ.. 102

نتیجه‌گیری.. 104

منابع و مأخذ. 108

چکیده انگلیسی.............................................................................................................................113

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا