امروز: جمعه 11 اسفند 1402
اصل آزادی قرارداد
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 3,289
فرمت فایل docx
حجم فایل 249 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109
34,800 تومان
تحقیق ارشد (اصل آزادی قرارداد )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 3

ب- سوابق تحقیق.. 4

ج - اهداف تحقیق.. 6

ه- سؤالات تحقیق.. 7

د- فرضیه‌های تحقیق.. 7

و- روش تحقیق.. 8

ژ- ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- تعاریف و مفاهیم. 9

1-1-1- اصل آزادی قراردادی.. 9

1-1-2- انشاء. 10

1-1-3- عقد. 10

1-1-4- عقد رضایی.. 12

1-1-5- عقد تشریفاتی.. 13

1-1-6- ایقاع. 13

1-1-7- قائده فقهی.. 14

1-1-8- قصد. 16

1-1-9 - بنای عقلاء. 16

1-1-10- دلیل عقل.. 17

1-1-10-1- اقسام دلیل عقلی.. 17

1-2- شرایط لازم برای صحت قرارداد. 18

1-2-1-قصد و رضای طرفین.. 18

1-2-2-اهلیت طرفین.. 18

1-2-2-1-بلوغ. 18

1-2-2-2-عقل.. 19

1-2-2-3-رشد. 19

1-2-3-مورد معامله. 19

1-2-4-جهت معامله. 19

1-2-5-ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه) 19

1-2-5-1-وجه اشتراک ایقاع و عقد. 20

1-2-5-2-شرایط صحت ایقاع. 20

1-2-5-2-1-لزوم اعلام اراده 20

1-2-5-2-2-سلامت اراده 20

1-2-5-2-3-اهلیت و اختیار. 20

1-2-5-2-4-موضوع و جهت مشروع. 21

1-2-5-3-آثار ایقاع. 21

1-3-  شروط قرار داد. 21

1-4-  شروط متعاقدین.. 23

1-5- شروط مورد معا مله. 25

1-6- اقسام عقود. 28

1-7-استثنائات اصل رضایی بودن قراردادها 31

1-7-1-انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت (سر‌قفلی) 31

1-7-2-انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسؤلیت محدود. 32

1-7-3-قرارداد بیمه. 32

1-7-4-عقود و معاملات راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده باشد. 32

1-7-5-عقد نکاح.. 33

فصل دوم: اصل آزادی قراردادها

2-1-نقش گسترده اراده ضمنی در حقوق قراردادها 34

2-1-1- انواع اعلام اراده و مفهوم اعلام ضمنی اراده 34

2-1-2-گستره اعلام اراده ضمنی.. 35

2-2- اصل آزادی قرارداد. 41

2-2-1- قلمرو و آثار اصل آزادی قرارداد. 44

2-3- اصل رضایی بودن قراردادها 45

2-3-1- مبنای اصل رضایی بودن عقود. 47

2-3-2- تکمیلی بودن اصل رضایی بودن در قراردادها 48

2-3-3- تغییر در مفاد قراردادهای رضایی.. 51

2-4- عناوین مشابه اصل رضایی بودن قراردادها 53

2-4-1- اصل آزادی اراده 53

2-4-2- اصل حاکمیت اراده 53

2-4-3- اصل استقلال اراده 56

2-4-4- اصل اباحه. 56

2-4-5- اصل نفوذ و اعتبار عقود و تعهدات... 57

2-5- تشریح مواد 10 و 190 قانون مدنی.. 58

2-5-1-قصد طرفین و رضای آنها 59

2-5-2-ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها 60

2-5-3-اصل رضائی بودن شروط.. 63

2-5-4-ارتباط میان رضای به عقد و شرط.. 65

2-5-5-اهلیت... 66

2-5-6-معلوم و معین بودن موضوع. 68

2-5-7-مشروعیت جهت... 70

فصل سوم: قاعده العقود تابع للقصود. 72

3-1- قاعده العقود تابعه للقصود. 72

3-2- قلمرو و آثار قاعده«العقود تابعه للقصود» 75

3-3- ادله اثبات قاعده 79

3-3-1-  اجماع. 80

3-3-2- اصالت فساد. 80

3-3-3-  روایات... 81

3-3-4-  تدبر در مفهوم انشاء. 83

3-3-5- تدبر در مفهوم عقد. 83

3-3-6-بنای عقلاء. 84

3-3-7- دلیل عقل.. 84

3-4 - گسترة شمول قاعده 85

3-4-1- مفهوم عقد. 85

3-4-2- مقتضای ذات عقد. 85

3-4-3- مقتضای اطلاق عقد. 85

3-4-4- موارد انصراف... 86

3-4-5- شرایط ضمن عقد. 86

3-4-6- شرایط و موانع. 86

3-4-7- ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض.... 87

3-4-8- ضمان تلف در زمان خیار. 88

3-4-9- آثار  و  احکام منشأ 88

3-5 - آیا  قاعدة  «العقود تابعة للقصود» شامل ایقاع هم می شود؟. 89

3-6- مفاد حقوقی قاعدة  «العقود تابعة للقصود» 89

3-6-1- نقش قصد در عقد. 90

3-6-2- مراحل تکوین اراده 91

3-6-3- منظور از قصد، قصد ابراز شده است. 92

3-6-4- تعلق قصد  به لفظ و معنا و مطابقت آن معنا با عقد مورد نظر. 95

3-7- عناوین مشابه قاعده«العقود تابعه للقصود» 98

3-7-1- انماالاعمال بانیات... 98

3-7-2- انما لکل امرء مانوی.. 98

3-7-3- الامور بمقاصدها 98

نتیجه. 99

منابع و مأخذ. 104

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا