امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
بررسی فقهی و حقوقی اصناف دیه
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 3,234
فرمت فایل docx
حجم فایل 247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109
34,800 تومان
تحقیق ارشد ( بررسی فقهی و حقوقی اصناف دیه)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- سؤالات تحقیق.. 6

1-3- فرضیات تحقیق.. 7

1-4- سوابق تحقیق.. 7

1-5- اهداف تحقیق.. 9

1-6- روش تحقیق.. 10

1-7- تعاریف... 10

1-7-1- دیه. 10

1-7-2- اصناف دیه. 11

1-7-3- تخییر. 11

1-7-4- تعیین به نحو تنویع. 11

1-7-5- تنویع برای تسهیل.. 11

1-7-6- تقدیر. 12

1-8- ماهیت دیه. 12

1-9- لزوم پرداخت دیه در اسلام. 14

1-10- دیه از منظر فقها 15

1-10-1- تعریف فقهای شیعه از دیه. 15

1-10-2- تعریف فقهای اهل سنت از دیه. 17

1-11- تعریف قانون از دیه. 18

1-12- پیشینه دیه. 19

1-12-1- نظام دیات در جهان قبل از اسلام. 19

1-12-1-1- نمودهای دیه در قوانین بابل و آشور. 19

1-12-1-2- در حقوق روم. 20

1-12-1-3- در حقوق آنگلوساكسون. 21

1-12-1-4- اعراب جاهلی.. 21

1-12-2- نظام دیات در دین اسلام. 22

1-13- مقدار دیه. 22

1-14- موارد پرداخت دیه. 23

فصل دوم: اصناف دیه در روایات، فقه و حقوق موضوعه

2-1-  اصناف دیه در آیات و روایات... 27

2-1-1- اصل و جایگزین در اصناف دیه در روایات... 35

2-2- اصناف دیه از نظر فقهی.. 58

2-2-1- تخییر. 58

2-2-2- تعیین به نحو تنویع. 61

2-2-3- تقدیر. 62

2-3- گونه های ششگانه دیه در قانون. 64

2-3-1-رویه قضایی کنونی.. 69

فصل سوم: اختیار در اصناف دیه و محاسبه نرخ دیه

3-1-  اختیار در انتخاب اصناف دیه. 72

3-2- اصل در دیات... 74

3-2-1- تمام اصناف ششگانه مستقلاً بدل از نفس‌اند. 74

3-2-2- اصالت بعضی از اصناف... 80

3-2-2-1- فقر فقهای اهل سنت... 84

3-2-3- هیچ یک از اصناف دیه اصل نیستند. 85

3-2-3-1- تاریخچه دیه. 86

3-3- درخواست جبران ضرر و زیان زاید بر میزان دیه. 91

3-3-1- بیان وضع موجود در قوانین موضوعه جزایی.. 91

3-3-2- بیان وضع موجود در منابع فقهی.. 92

3-3-3- موضوع رویه قضائی.. 93

3-3-4- ویژگی های عمومی شریعت... 95

3-3-4-1- اهداف و مقاصد عمومی شریعت... 97

3-4- اصول متعارف حقوقی و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی.. 99

3-5- دلیل افزایش نرخ دیه. 100

نتیجه. 102

فهرست منابع. 106

 

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا