امروز: جمعه 11 اسفند 1402
اهلیت مجنون و بیماران روانی در حقوق ایران و انگلستان
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 3,113
فرمت فایل docx
حجم فایل 197 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109
34,800 تومان
تحقیق ارشد (اهلیت مجنون و بیماران روانی)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 1

الف) بیان مسأله. 3

ب) سوالات تحقیق.. 6

ج) فرضیه‌های تحقیق.. 6

د) ضرورت تحقیق.. 7

ح) پیشینه تحقیق.. 7

هـ) اهداف تحقیق.. 10

و) روش تحقیق.. 11

ی) ساماندهی تحقیق.. 11

فصل اوّل: كلیات تحقیق

1-1- تعاریف... 13

1-1-1- تعریف اهلیت... 13

1-1-1-1-  تعریف‌ لغوی‌ و فقهی‌ اهلیت‌... 13

1-1-1-2- تعریف‌ حقوقی‌ اهلیت‌... 14

1-1-1-3- انواع اهلیت در قانون مدنی.. 15

1-1-1-3-1- اهلیت تمتع.. 15

1-1-1-3-1-1- معنای لغوی.. 15

1-1-1-3-1-2- معنای اصطلاحی.. 15

1-1-1-3-1-3- معنای حقوقی.. 16

1-1-1-3-1-4- شرایط‌ اهلیت‌ تمتع‌.. 17

1-1-1-3-2- اهلیت استیفاء (اهلیت‌ قانونی‌ یا اهلیت‌ اجراء) 17

1-1-3-2-1-تعریف لغوی استیفاء. 18

1-1-2-2-2- تعریف اصطلاحی.. 18

1-1-2-2-3- شرایط اهلیت استیفاء. 19

1-1-2- حجر. 23

1-1-2-1- تعریف لغوی حجر. 23

1-1-2-2- تعریف اصطلاحی حجر. 24

1-1-2-3- تقسیمات حجر. 25

1-1-2-3-1- حجر عام و خاص... 25

1-1-2-3-2- حجر حمایتی و حجر سوء ظنی.. 26

1-1-2-3-3- حجر قانونی و حجر قضایی.. 26

1-1-2-3-4- حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر مبتنی بر نقص اراده. 27

1-1-2-3-5- حجر در امور مالی و حجر در امور مالی و غیر مالی.. 27

1-1-2-3-6- حجری که غایت معینی دارد و حجری که غایت معینی ندارد. 27

1-2- تعریف بیماری‌ها و حالتهای روانی.. 27

1-2-1- مجنون.. 28

1-2-2- دیوانه(بیمار روانی) 29

1-2-3- دیوانگی(بیماری  روانی) 29

1-2-4- تجنن.. 29

1-2-5- سفه. 30

1-2-6- اختلال مشاعر. 30

1-2-7- اختلال دماغ.. 30

1-2-8- فاقد شعور. 31

1-2-9- اختلال تام قوۀ تمییز. 31

1-2-10- اختلال تام قوۀ اراد. 32

1-2-11- اختلال نسبی شعور. 32

1-2-12- اختلال نسبی قوۀ تمییز. 33

1-2-13- اختلال نسبی اراده. 33

1-2-14- زوال عقل.. 33

1-3- درجات جنون.. 34

1-3-1- گروه‌های اصلی بیماری‌های روانی.. 36

1-3-1-1- سایکوز. 36

1-3-1-2- اسکیزوفرنی.. 37

1-3-1-3- اختلال شبه اسکیزوفرنی.. 38

1-3-1-4- سایکوز واکنشی کوتاه. 38

1-3-1-5-  اختلالهای هذیانی.. 39

1-3-1-6-  جنون ادواری.. 39

1-3-1-7- نوروزها یا اختلالات عصبی خفیف... 40

1-3-1-8-  اختلال شخصیت... 40

1-3-1-9- عقب افتادگی ذهنی.. 41

1-3-1-10- اختلالهای کنترل تکانه. 41

1-3-1-11- اختلالهای روان تنی.. 42

1-3-1-12- اختلالهای خلقی.. 42

1-3-1-13- سایکوزهای عضوی.. 42

1-3-1-14- جنون دایمی.. 43

1-3-1-15- جنون متصل به صغر. 43

1-3-1-16- جنون غیرمتصل به صغر. 44

1-3-2- سایر بیماری‌های مخلّ عقل.. 44

1-3-2-1- بیماری آلزایمر. 44

1-3-2-2- بیماری افسردگی.. 46

1-3-2-3- اعتیاد به مواد مخدر. 46

1-3-2-4- اعتیاد به الکل.. 47

فصل دوم: اثر بیماری بر اهلیت در حقوق انگلیس

2-1- اثر بیماری بر اهلیت اشخاص در قرارداد در حقوق انگلیس... 50

2-2- تاثیر جنون بر اهلیت حقوقی اشخاص... 53

2-2-1- وجود نقصان عقل بر اثر بیماری روانی.. 54

2-2-2- نا آگاهی فرد از کیفیت و ماهیت اعمال خود. 56

2-3-  قراردادهایی مربوط به شرایط اضطراری توسط فرد دارای معلولیت ذهنی.. 56

2-3-1- مستی و عدم صلاحیت ذهنی.. 57

2-3-2- اشخاص دارای اختلالات ذهنی.. 58

2-3-3- فروش اقلام ضروری به شخص دچار اختلالات ذهنی.. 59

2-4- تصمیم گیری بجای بیماران فاقد اهلیت در حقوق انگلیس... 60

فصل سوم: اثر بیماری بر اهلیت در حقوق ایران

3-1- اثر بیماری جنون بر عدم اهلیت... 62

3-1-3- تأثیر جنون بر اعمال حقوقی.. 64

3-1-3-1- زوال اهلیت... 64

3-1-3-2- بطلان اعمال حقوقی.. 65

3-1-3-3- اثر جنون بر مسئولیت مدنی.. 65

3-2- اثبات جنون در مقام اثبات دعوی (جنون دائمی و ادواری) 65

3-2- 1- جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی.. 66

3-2-1-1- اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی.. 67

3-2-1-2- مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی.. 68

3-2-1-3- تردید در حالت مجنون ادواری.. 69

3-2-2- اهلیت و اختیار مجنونان ادواری و اختیار تصرف.. 70

3-2-2-1-  اجرای قواعد عمومی بیع.. 70

3-2-2-1-1- اهلیت در عقد بیع.. 71

3-2-2-1-2- عدم اهلیت خاص... 71

3-2-2-1-3- اختیار تصرف (مجنون ادواری) 72

3-2-2-2- اعمال حقوقی مجنون ادواری در قرض... 73

3-2-2-2-1- اهلیت مجنون ادواری در عقد قرض... 74

3-2-2-3- مجنون ادواری در نكاح.. 74

3-2-2-3-1- جنون ادواری در فسخ نكاح.. 75

3-2-2-4- مجنون ادواری در طلاق.. 76

3-3- معاملات مجانین.. 77

3-3-1- معاملات و اعمال حقوقی مجنون دائمی.. 78

3-3-2- معاملات و اعمال حقوقی مجنون ادواری.. 79

3-4- بیماری سفاهت و تأثیر آن بر اهلیت... 80

3-4-1- اعمال حقوقی سفیه. 82

3-4-1-1- مسؤولیت مدنی سفیه. 83

3-4-1-2- مسؤولیت کیفری سفیه. 83

3-4-2- معاملات سفیه. 84

3-2-2-1- معاملات مالی سفیه. 84

3-4-2-2- تملکات بلاعوض سفیه. 85

3-4-2-3- اعمال سفیه در امور غیر مالی.. 85

3-4-3- نقش حکم دادگاه در حجر سفیه. 86

3-4-4- اهلیت و اختیار مجنونان ادواری در برخی عقود. 87

3-4-4-1- تأثیر سفاهت بر عقد نکاح.. 87

3-4-4-2- تأثیر سفاهت بر طلاق.. 94

3-4-4-3- تأثیر سفاهت بر اقرار. 97

3-4-4-4- تأثیر سفاهت بر حدود و قصاص و دیات.. 98

3-6- تصمیم گیری بجای بیماران فاقد اهلیت در حقوق ایران.. 99

نتیجه گیری.. 101

منابع و مأخذ. 104

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا