امروز: سه شنبه 21 آذر 1402
تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی در نظام حقوقی ایران
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,876
فرمت فایل docx
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109
34,800 تومان
تحقیق ارشد ( تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی )

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                

چكیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 3

ب- سوالات تحقیق.. 3

ج- اهداف تحقیق.. 3

هـ - پیشینه پژوهش... 4

و- فرضیه‌های تحقیق.. 7

فصل اول: کلیات

ز- روش کار: 7

1-1  تعاریف... 9

1-1-1 اراده 9

1-1-2- ایقاء. 10

1-1-3- رضا 10

1-1-4- قصد انشاء. 10

1-1-5- ایجاب... 10

1-1-6- قبول. 12

1-2- اصل حاکمیت اراده 13

1-2-1- وجود اراده در عقود و قراردادها 13

1-2-2- اظهار و اعلام اراده در عقود و قراردادها 14

1-2-3- وسیله اعلام و اظهار اراده 14

1-2-4- اراده در مرحله اجرای عقود و قراردادها 15

1-2-4-1- نوع عقد. 15

1-2-4-2- ماهیت مورد عقد. 16

1-2-4-3-موضوع مورد معامله مصداق ماهیت واحد باشد. 16

1-2-4-4- بعضی از اوصاف مهم. 16

1-3- اصل آزادی اراده 16

1-4- اصل حاکمیت اراده 17

1-5- صل استقلال اراده 19

1-6- اصل اباحه. 19

1-7- موارد کاربرد اراده ظاهری یا اراده باطنی.. 20

منابع و مآخذ. 21

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا