امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
خسارت تأخیر تأدیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,956
فرمت فایل docx
حجم فایل 239 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109
34,800 تومان
تحقیق ارشد ( خسارت تأخیر تأدیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران)

        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 4

ب- سؤالات تحقیق.. 6

ج- سوابق تحقیق.. 7

ه - اهداف تحقیق.. 8

و- روش تحقیق.. 9

ژ- ساماندهی تحقیق.. 9

فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم و تاریخچه)

1-1- تعاریف... 11

1-1-1- خسارت... 11

1-1-2- تأخیر. 11

1-1-3- تأدیه. 11

1-1-4- تأخیر تأدیه. 12

1-1-5- خسارت تأخیر تأدیه. 12

1-1-6- ربا 12

1-1-7- سود. 13

1-2- سیر تاریخی خسارت تأخیر تأدیه. 13

1-2-1- خسارت تأخیر تأدیة قبل از انقلاب اسلامی.. 14

1-2-2- خسارت تأخیر تأدیه از بدو پیروزی انقلاب تا شروع بانکداری اسلامی.. 14

1-3- جریمه تاخیر در قوانین ایران. 15

1-4- علل تأخیر پرداخت بدهی.. 17

1-4-1- اعسار و ناتوانی.. 17

1-4-2- تغییر شرایط اقتصادی.. 18

1-4-3- تخلف و نقض تعهد. 19

1-5- آثار اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون. 19

1-5-1- اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانکها و مؤسسات مالی.. 19

1-5-2- خسارت اقتصادی طلبکاران. 19

1-5-2-1- خسارت ناشی از ورشکستگی مؤسسات... 20

1-5-2-2- خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی.. 20

1-5-2-3- خسارت ناشی از کاهش ارزش پول. 20

1-5-2-4- خسارت ناشی از عدم نفع. 20

1-5-3- گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی.. 21

1-5-4- سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها 21

1-5-5- افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی.. 22

1-5-6- از دست دادن مشتریان ممتاز. 22

فصل دوم: خسارت تأخیر تأدیه در فقه

2-1- خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی.. 24

2-1-1- مشروعیت جریمه دیرکرد. 24

2-1-2- عدم مشروعیت جریمه دیرکرد. 29

2-2- نظریات و ادله فقهی برگرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی.. 31

2-2-1- نظریات فقهی.. 31

2-2-2-  ادلّه فقهی.. 32

2-2-2-1- شرط در ضمن عقد اصلی.. 32

2-2-2-2- شرط در ضمن عقد خارج لازم. 34

2-2-2-3- ضمان کاهش ارزش پول. 34

2-2-2-4- ضمان خسارت عدم‌النفع. 36

2-3- مستندات فقهی قوانین مصوب جدید. 37

2-3-1- میزان انطباق شرط جریمه تأخیر با آرای فقهی مراجع تقلید. 38

2-3-2-تبیین مستند فقهی قوانین مصوب... 39

2-3-2-1- جواز اشتراط جریمة تأخیر ضمن عقد. 39

2-3-2-2- احتمال صدق ربای قرضی و معاملی.. 39

2-3-2-3- احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی.. 42

2-3-2-4- شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا 42

2-4- قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها 44

2-5- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازه نرخ تورم. 44

2-6-  جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم. 45

2-6-1- تبیین مستند فقهی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مادة‌4 قانون چک... 47

2-6-2- دلایل فقهی استدلال نظریه سررسید. 48

2-6-2-1- لزوم جبران ضرر طلبکار. 48

2-6-2-2- لزوم تدارک اتلاف مالیت... 49

2-7- جواز دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص و مؤسسات خارجی غیرمسلمان  50

فصل سوم: خسارت تأخیر تأدیه در حقوق موضوعه ایران

3-1- قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه. 52

3-2- خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب... 53

3-3- خسارت تأخیر تأدیه در سال‌های پس از انقلاب... 57

3-3-1- مصوبات و نظرات شورای نگهبان در این دوره 60

3-4-نقد و بررسی نظریات شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام. 62

3-4-1- بررسی نظریات شورای نگهبان. 62

3-4-2- برسی مصوبه و استفساریه شورای تشخیص مصلحت نظام. 66

3-5- قانون آیین دادرسی مدنی جدید سال 1379. 67

3-5-1-نقد و بررسی مواد قانونی جدید. 68

3-5-1-1- نقد و بررسی ماده 522 آیین دادرسی مدنی.. 68

3-5-1-3- تمکن داین و امتناع وی از پرداخت... 70

3-6- نقد و بررسی ماده 515 آیین دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه. 71

3-7- رویکرد محاکم به خسارات تاخیر تادیه. 73

3-8- مبدا محاسبه‌ی خسارت تاخیر تادیه. 75

3-8-1- توافق و تراضی در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه. 76

3-8-2- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تاٌخیر تاٌدیه. 77

3-8-2-1- نظریه سررسید. 77

3-8-2-2- نظریه مطالبه. 80

3-9-  معیارهای راهکار مطلوب برای حل مشکل تأخیر تأدیه. 81

3-9-1- جواز شرعی.. 81

3-9-2-  تفکیک بین عوامل تأخیر. 81

3-9-3- ایجاد انگیزه 81

3-9-4- جبران خسارت... 82

3-9-5- کارایی.. 82

3-10- راه حل بانکداری متعارف برای حل مشکل تأخیر تأدیه. 82

3-10-1- اجرای وثیقه‌ها و ضمانت... 83

3-10-1-1- افزایش هزینه‌های وصول مطالبات... 83

3-10-1-2- کاهش تسهیلات مالی و ایجاد شکاف طبقاتی.. 84

3-10-1-3- عدم جبران خسارات طلبکار. 84

3-10-1-4- عدم تفکیک بین عوامل تأخیر. 84

3-10-2- اشتراط جریمة تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد. 84

3-10-3- اشتراط خسارت تأخیر تأدیه. 86

3-10-4- تعزیر مالی متخلف... 88

3-10-4-1-  مجازات مالی متخلف به نفع بیت‌المال. 89

3-10-4-2-  تشکیل صندوق خیریه. 89

3-10-4-3- تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران. 89

3-10-4-4- تفویض امر قضایی به بانکها 90

3-10-4-5-  الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابلة به مثل) 91

نتیجه. 92

پیشنهادات... 96

چکیده انگلیسی.. 103

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا