امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
بررسی اسناد ترهین بانک ها و ضمانت اجرایی آنها
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 3,204
فرمت فایل docx
حجم فایل 265 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 131
34,800 تومان
تحقیق ارشد (اسناد ترهین بانک ها)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده: 1

مقدمه. 3

الف- بیان مسئله. 4

ب - اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

ج- سؤالات تحقیق.. 6

ه- سوابق تحقیق.. 6

د- فرضیه‌های تحقیق.. 6

و - اهداف... 7

ز- روش تحقیق.. 7

ج- ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول ـ تعاریف و مفاهیم 

1-1- تعاریف... 10

1-1-1- تعریف رهن.. 10

1-1-2- تعریف وثیقه. 10

1-1-3- عقد رهن.. 10

1-1-3-1- عقد لازم. 10

1-1-3-2- عقد جایز. 11

1-1-4- اموال منقول. 11

1-1-5- اسناد (جمع سند) 11

1-1-5- اسناد رسمی لازم الاجرا 11

1-1-7- اسناد تجاری.. 11

1-1-8- اسناد عادی.. 12

1-1-9- اسناد ذمه ای.. 12

1-1-10- اوراق بهادار. 12

1-1-10-1- سپرده های سرمایه گذاری (بانكی) 13

1-1-10-2- گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه 13

1-1-10-3-اوراق مشاركت... 13

1-1-11-ضمانت نامه بانكی.. 13

1-1-12-اوراق سهام. 14

1-1-13-بیع شرط.. 14

1-2-کاربرد انواع ضمانت نامه های بانکی.. 14

1-2-1-ضمانت نامه حسن انجام کار. 14

1-2-2-ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده 15

1-2-3-ضمانت نامه پیش پرداخت... 15

1-2-4-ضمانت نامه کسور وجه الضمان. 16

1-2-5-ضمانت نامه گمرکی.. 16

1-2-6-ضمانت تعهد پرداخت... 16

1-2-7-ضمانت ارزی.. 17

1-3-وثیقه و انواع آن. 17

1-3-1-اموال منقول. 17

1-3-2-اموال غیر منقول. 18

1-3-3-وثایق دینی.. 18

1-3-4-سند رسمی لازم الاجرا 18

1-3-5-سند رسمی رهنی.. 18

1-3-6-سند تخصیص تسهیلات... 19

1-3-7-اسناد رسمی ذمه ای.. 19

1-3-8-اسناد تجاری.. 19

1-4- ضمانت نامه بانکی.. 19

فصل دوم- دریافت وثائق در نظام بانکی 

2-1- وثایق بانکی در بانکداری اسلامی.. 22

2-2- دریافت وثایق در نظام بانکی.. 23

2-3- اسناد تجاری به معنای عام. 24

2-4-اشکالات شرعی و قانونی اسناد تجاری.. 28

فصل سوم : اسناد ترهینی و ضمانت اجرایی آنها

3-1- چالش های بانک ها در اخذ وثایق معتبر. 37

3-1-1- اخذ وثیقه و شناسایی مشتری.. 37

3-1-2- قالب های حقوقی اخذ وثیقه. 39

3-2- چالش های بانک ها در اجرای وثایق اخذ شده 41

3-2-1- اجرای وثیقه بر اساس قانون ثبت... 42

3-2-2- اجرای وثیقه از طریق قانون مدنی.. 43

3-3-تعارض بین آرای وحدت رویه. 44

3-4-بیع عین مرهونه از منظر فقها 53

3-4-1-بطلان بیع عین مرهونه. 54

3-4-2-عدم نفود بیع عین مرهونه. 55

3-4-3-نظریه نقل و كشف... 57

3-4-4-اثر سقوط حق مرتهن بر عقد بیع. 59

-4-5-نظریه صحت بیع عین مرهونه. 60

3-5-بیع عین مرهونه از نظر حقوقدانان. 62

3-6-انتقال عین مرهونه در حقوق موضوعه ایران. 63

3-6-1-مواد قانونی.. 63

3-6-2- رویه قضایی.. 64

3-7-ضوابط تصرف در عین مرهونه. 65

3-8- ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد. 66

3-9- معضلات اصلاح ماده ۳۴ ثبت... 70

3-10- اقدامات لازمه جهت تحصیل در وصول مطالبات... 71

نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 73

منابع. 75

چکیده انگلیسی.......................................  ............................................................................  ..........82

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا