امروز: سه شنبه 4 مهر 1402
وظایف مدیریتی زن و مرد در تحکیم بنیان خانواده
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,635
فرمت فایل docx
حجم فایل 417 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 131
34,800 تومان
تحقیق ارشد (وظایف مدیریتی زن و مرد در تحکیم بنیان خانواده )

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

چكیده: 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 4

ب- سوالات تحقیق.. 5

سؤالات فرعی: 5

ج- اهداف تحقیق.. 5

هـ - پیشینه پژوهش.... 5

و- فرضیه‌های تحقیق.. 7

ز- روش کار. 7

ژ-سازماندهی تحقیق.. 7

فصل اول: كلیات تحقیق (تعاریف، مفاهیم، تاریخچه)

1-1  تعاریف... 9

1-1-1 خانواده 9

1-1-2 فقه اسلامی.. 9

1-1-3 نقش مدیریتی مرد در خانواده 10

1-1-4 نقش مدیریتی زن در خانواده 10

1-2- تبیین مفهومی تحکیم خانواده 10

1-3- تحکیم خانواده از نگاه دین اسلام. 11

1-4- عوامل تحکیم بنیان خانواده در اسلام. 12

1-4-1- ایمان. 12

1-4-2- مهر و محبت... 13

1-4-3- آشنایی اعضای خانواده با حقوق و وظایف خود. 14

1-4-3-1- حق والدین بر فرزندان. 14

1-4-3-2- حق فرزندان بر والدین.. 15

1-4-3-3- وظیفه‌ی هر یک از زن و مرد نسبت به کل خانواده 16

1-4-3-4- حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یک دیگر. 17

1-4-3-5- مهم ترین وظایف متقابل همسران. 17

1-4-4- تفاهم و همکاری میان اعضای خانواده 18

1-4-5- وجود روحیه ی صبر و پایداری و متانت در فراز و فرودهای زندگی.. 18

1-4-6- برخورداری از روحیه ی گذشت و بزرگواری و تقویت آن. 19

1-4-7- حاکمیت صداقت در فضای خانواده 19

1-4-8- مدیریت و برنامه ریزی صحیح در خانواده 20

1-4-9- رعایت اخلاق نیکو و رعایت ادب و احترام متقابل در خانواده 20

1-4-9-1- احترام فرزندان به پدر و مادر. 21

1-4-9-2-  احترام زن و مرد نسبت به یک دیگر. 21

1-4-10-  وجود اعتماد در خانواده و پرهیز از سوء ظن.. 21

1-4-11- پرهیز از آفت حسد. 22

1-4-12- وفاداری اعضای خانواده نسبت به یک دیگر. 22

1-5- عوامل اجتماعی مؤثر در تحکیم بنیان خانواده 22

1-5-1- اختیار در ازدواج.. 22

1-5-2- درایت و تدبیر در امور اقتصادی.. 23

1-5-3- مدیریت روابط اجتماعی زنان و مردان. 24

1-5-4- كنترل طلاق.. 25

1-5-5- حمایت دولت از خانواده 26

1-6- عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر در تضعیف بنیان خانواد. 26

1-6-1- همنشینی با افراد منحرف و الگوگیری از آنان. 26

1-6-2- دخالت نابجای اطرافیان. 27

1-6-3- تأثیر برخی رسانه‌ها 28

1-6-4- رشد سرگرمی های مجازی.. 29

1-6-7- عوامل اقتصادی.. 30

1-6-7-1-  ضعف مدیریت مالی خانواده 30

1-6-7-2- چشم و هم چشمی.. 31

1-6-7-3- تجمل گرایی و اسراف... 32

1-6-7-4-  خساست مرد. 33

فصل دوم: عوامل مؤثر در تحکیم بنیان خانواده

2-1- عوامل تحکیم بنیان خانواده 35

2-1-1- تربیت و آموزش کودکان در پذیرش نقش‌ها 35

2-1-2- بینش توحیدی به جایگاه خانواده 36

2-1-3-توجه به معیارهای دینی در تشکیل خانواده 38

2-2 مسئولیت‌های متقابل زن و شوهر در استحکام خانواده 39

2-3 عوامل فردی تحکیم خانواده 39

2-3-1 بینش و آگاهی.. 39

2-3-2 تأمین نیازهای عاطفی.. 40

2-3-3 تأمین نیازهای جنسی.. 42

2-3-4 خوش اخلاقی.. 44

2-3-5 مشورت کردن. 45

2-3-6 رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی.. 46

2-3-7 تغافل.. 48

2-4 عوامل تضعیف استحکام خانواده 49

2-4-1 موانع فردی.. 50

2-4-1-1 بدگمانی و بی اعتمادی.. 50

2-4-1-1-1 عوامل پیدایش سوءظن بین زن و شوهر. 51

2-4-1-2 بدزبانی و دشنام گویی.. 52

2-4-1-3 لجاجت و سرسختی.. 54

2-4-1-4 تحقیر. 55

2-4-1-5 عیب‌جویی.. 56

2-4-1-6 سرزنش کردن. 57

2-4-1-7 نداشتن گذشت... 57

2-4-1-8 بی غیرتی و غیرت نا به جا 59

2-4-1-9 بی عفتی.. 60

2-4-1-10 اعتیاد به مواد مخدر. 61

فصل سوم: نقش مدیریتی زن و مرد در خانواده

3-1 نقش مرد در مدیریت خانواده 64

3-1-1 نقش مرد به عنوان پدر در رشد و تعالی خانواده 64

3-1-1-1 سرپرستی.. 64

3-1-1-2 برآوردن نیازهای عاطفی همسر. 64

3-1-1-3 احترام به همسر. 65

3-1-1-4  کمک به همسر. 65

3-1-1-5 توجه و غیرت نسبت به همسر. 65

3-1-1-6 عدم رفتار ناشایست با همسر. 66

3-1-1-7 مدیریت عواطف و هیجانات همسر. 66

3-1-2  نقش مرد به عنوان پدر در رشد و تعالی خانواده 67

3-1-2-1 پدر شایسته. 68

3-1-2-2  توجه به نیازهای حقیقی فرزندان. 69

3-1-2-3 آموزش نقش جنسی به فرزندان. 69

3-1-2-4 غیبت پدر در خانواده 70

3-1-2-5  محبت پدری.. 71

3-1-2-6  پدری و سازگاری اجتماعی.. 71

3-1-2-7  تاثیر شغل و پدری.. 72

3-2 نقش زن در مدیریت خانواده 72

3-2-1 همسرداری.. 72

3-2-2  به عنوان مادر. 74

3-2-2-1 نقش حضانت مادر. 75

3-2-2-2 مادر، مهبط وحی.. 76

3-2-2-3 نقش مادر در نام‌گذاری فرزند. 77

3-2-2-4 نقش مادر در تعیین سرنوشت فرزند. 77

3-2-2-5 نقش مادر در فراگیری مهارت فرزندان. 78

3-2-2-6 نقش عواطف مادر. 78

3-2-2-7 نقش مادر در همدلی اعضای خانواده 79

3-2-2-8 نقش مادر در تولید مثل.. 80

3-2-3- نقش زن در حفظ آرامش خانواده 81

3-2-4 نقش‌های مدیریتی زن در خانواده 83

3-2-4-1 قناعت... 83

3-2-4-2 کمک به شوهر. 84

3-2-4-3 راز نگهداری.. 85

3-2-4-4 پشتیبانی از شوهر. 86

نتیجه گیری.. 86

منابع و مآخذ. 89

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا