امروز: سه شنبه 8 اسفند 1402
عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,730
فرمت فایل docx
حجم فایل 266 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 111
34,800 تومان
تحقیق ارشد( عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده: 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 5

ب - اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

ج- سؤالات تحقیق.. 11

ه- سوابق تحقیق.. 11

د- فرضیه‌های تحقیق.. 14

و- روش تحقیق.. 19

ز- ساماندهی تحقیق.. 19

فصل اول ـ تعاریف و مفاهیم

1-1- تعاریف... 22

1-1-1-عقد در قانون مدنی.. 22

1-1-2-عقد رضایی.. 22

1-1-3- عقد تشریفاتی.. 22

1-1-4-عقد عینی.. 23

1-1-5-عقود معین و نامعین.. 23

1-1-6-اصل آزادی قراردادی.. 23

1-1-7-انشاء. 23

1-2-انواع عقود(قراردادها) 24

1-2-1-عقود معین ونامعین.. 24

1-2-2-عقود جایز ولازم. 24

1-2-3-عقود معلق و منجز. 25

1-2-4-عقود عینی و غیر عینی.. 25

1-2-5-عقود تملیکی عهدی.. 26

1-2-6-رضایی و تشریفاتی.. 26

1-2-7-عقد معوض و مجانی.. 26

1-3-قوانین حاکم بر قراردادها 27

1-3-1-اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده یک قرارداد. 27

1-3-1-1-عنوان قرارداد. 27

1-3-1-2-طرفین قرارداد. 28

1-3-1-3-موضوع قرارداد. 28

1-3-1-4-مدت قرارداد. 29

1-3-1-5-مبلغ قرارداد. 29

1-3-1-6-محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد. 29

1-3-2-شرایط و تعهدات طرفین.. 30

1-3-2-1-حق فسخ.. 30

1-3-2-2-هزینه انجام موضوع قرارداد. 31

1-3-2-3-فورس ماژور. 31

1-3-3-شرایط لازم برای صحت قرارداد. 31

1-3-3-1-قصد و رضای طرفین.. 31

1-3-3-2-اهلیت طرفین.. 32

1-3-3-2-1-بلوغ. 32

1-3-3-2-2-عقل.. 32

1-3-3-2-3-رشد. 32

1-3-3-3-مورد معامله. 32

1-3-3-4-جهت معامله. 33

1-3-3-5-ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه) 33

1-3-3-5-1-وجه اشتراک ایقاع و عقد. 33

1-3-3-5-2-شرایط صحت ایقاع. 33

1-3-3-5-2-1-لزوم اعلام اراده 33

1-3-3-5-2-2-سلامت اراده 33

1-3-3-5-2-3-اهلیت و اختیار. 34

1-3-3-5-2-4-موضوع و جهت مشروع. 34

1-3-3-5-3-آثار ایقاع. 34

1-4- اصل رضایی بودن قرار دادها در ماده 191 قانون مدنی.. 34

1-4-1-استثنائات اصل رضایی بودن قراردادها 35

1-4-1-1-انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت (سر‌قفلی) 35

1-4-1-2-انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسؤلیت محدود. 35

1-4-1-3-قرارداد بیمه. 36

1-4-1-4-عقود و معاملات راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده باشد. 36

1-4-1-5-عقد نکاح.. 36

فصل دوم- اصول و قوانین رضایی یا تشریفاتی بودن عقود  در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

2-1- اصل رضایی بودن قراردادها 39

2-1-1- مبنای اصل رضایی بودن عقود. 39

2-1-1-1-قاعده العقود تابعه للقصود. 40

2-1-1-2-اصل آزادی اراده 43

2-1-1-3-اصل حاکمیت اراده 43

2-1-1-4-اصل استقلال اراده 46

2-1-1-5-اصل اباحه. 46

2-1-1-6-اصل نفوذ و اعتبار عقود و تعهدات... 47

2-2- تشریح ماده 10 و ماده 190 قانون مدنی.. 48

2-2-1-قصد طرفین و رضای آنها 49

2-2-2-ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها 50

2-2-3-اصل رضائی بودن شروط.. 53

2-2-4-ارتباط میان رضای به عقد و شرط.. 55

2-2-5-اهلیت... 56

2-2-6-معلوم و معین بودن موضوع. 58

2-2-7-مشروعیت جهت... 60

2-3-تکمیلی بودن اصل رضایی بودن در قراردادها 61

2-4-تغییر در مفاد قراردادهای رضایی.. 65

2-5-تشریفاتی بودن عقود. 66

2-5-1-تشریفاتی بودن عقود در فقه امامیه. 67

2-5-2-تشریفاتی بودن عقود در حقوق.. 68

2-5-3-مصادیق تشریفات... 68

2-5-3-1-تنظیم سند رسمی یا عادی.. 69

2-5-3-2-گفتن صیغه. 69

2-5-3-3-استفاده از روش مزایده و مناقصه. 69

2-5-3-4-حضور اشخاصی تحت عنوان شاهد یا عناوین دیگر هنگام انشای عمل حقوقی.. 69

2-5-3-5-انتشار یا الصاق آگهی.. 69

2-5-3-6-انجام عمل در زمان و مكان خاص.... 70

2-5-3-7-گرفتن اجازه از مرجع خاص.... 70

2-5-3-8-قبض موضوع معامله. 70

2-5-3-9-استعلام از مراجع رسمی.. 70

2-5-4-تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی.. 70

2-6-ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات... 71

2-6-1-تشریفات قانونی.. 71

2-6-2-تشریفات توافقی.. 72

فصل سوم : تفسیر رضایی یا تشریفاتی بودن عقود در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه 

3-1- نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی.. 75

3-1-1-مفهوم تفسیر عمل حقوقی.. 75

3-1-2-شیوه های تفسیر. 76

3-1-3-چگونگی تفسیر قراردادهای رضایی و تشریفاتی 78

3-1-3-1-تفسیر قراردادهای رضایی.. 78

3-1-3-2-تفسیر قراردادهای تشریفاتی.. 79

3-1-3-2-1-حمایت از طرف ضعیف... 80

3-1-3-2-2-حمایت از اشخاص ثالث... 80

3-1-3-2-3-حمایت از منافع عمومی.. 81

3-2-نقش گسترده اراده ضمنی در حقوق قراردادها 82

3-2-1-گستره اعلام اراده ضمنی.. 83

3-3-تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد داوری.. 89

3-3-1-دلایل موافقان لزوم تشریفاتی بودن قرارداد داوری.. 91

3-3-2-دلایل مخالفان لزوم تشریفاتی بودن قرارداد داوری.. 92

نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 93

منابع. 94

چکیده انگلیسی.. 104

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا