امروز: چهارشنبه 15 آذر 1402
در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و فرانسه
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,748
فرمت فایل docx
حجم فایل 266 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125
34,800 تومان
تحقیق ارشد( در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و فرانسه)

        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 3

ب- سؤالات تحقیق.. 4

ج- سوابق تحقیق.. 5

ه - اهداف تحقیق.. 6

و- روش تحقیق.. 6

ژ- ساماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات(تعاریف و مفاهیم)

1-1-  تعاریف... 8

1-1-1- اشتباه 8

1-1-2- قضا 8

1-1-3- ضرر. 9

1-1-4- مسئولیت... 10

1-1-5- مسئولیت اخلاقی.. 10

1-1-6- مسئولیت كیفری.. 10

1-1-7- مسئولیت مدنی.. 11

1-2- قضاوت در اسلام. 11

1-3- مفهوم ضرر. 12

1-3-1- انواع ضرر و زیان. 14

1-4- مفهوم اشتباه 18

2-5- اقسام اشتباه 21

2-1-1-1- شبهه موضوعیه. 21

2-1-1-2- شبهه حکمیه. 21

2-6- اشتباه در امور كیفری.. 21

2-6-1- قلمرو تاثیر اشتباه بر مسئولیت كیفری.. 21

2-6-2- ضابطه در تحقق اشتباه 22

2-6-3- مصادیق قانونی اشتباه 22

فصل دوم: اشتباه حکمی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

2-1- مصادیق اشتباه حکمی.. 25

2-1-1- اشتباه ناشی از جهل به قانون. 25

2-1-2- اشتباه ناشی از تفسیر نادرست قانون. 26

2-2- اشتباه حکمی در حقوق کیفری ایران. 27

2-2-1- تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری در حدود. 29

2-2-2- تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری در قصاص.... 30

2-2-3- اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه. 33

2-2-3-1- اشتباه در تشخیص مجنی علیه با قصد مجرمانه. 33

2-2-3-2- اشتباه در تشخیص مجنی علیه بدون قصد مجرمانه. 34

2-3- اشتباه حکمی در حقوق کیفری فرانسه. 35

2-3-1- علل موجهه. 35

2-3-1-1- حالت اضطرار. 35

2-3-1-2- امر آمر قانونی و حكم قانون. 35

2-3-1-3- دفاع مشروع قانون جدید. 36

2-3-2- علل رافع مسئولیت... 37

2-3-2-1- جنون. 37

2-3-2-2- اشتباه حكمی.. 37

2-3-2-3- اجبار و اكره 38

2-3-2-4- صغر. 38

2-4- مقایسه اشتباه حکمی در حقوق کیفری ایران و فرانسه. 38

2-5-2- مبنای مسؤولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق فرانسه. 41

فصل سوم: اشتباه موضوعی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

3-1- مصادیق اشتباه موضوعی.. 45

3-1-1- اشتباه در عناصر اصلی و تشکیل‌دهنده جرم. 46

3-1-2- اشتباه در عناصر فرعی جرم. 46

3-1-3- اشتباه عنصر معنوی جرائم عمدی.. 47

3-1-3-1- شعور یا قدرت تشخیص.... 47

3-1-3-2- اراده 48

3-1-3-3- سو نیت یا قصد مجرمانه. 48

3-1-3-4- اشتباه در نتایج حاصل از جرم. 48

3-2- تاثیراشتباه موضوعی بر مسئولیت كیفری در حقوق جزای اسلام. 49

3-2-1-جرائم مستوجب حد. 49

3-2-1-1- جرم زنا 49

3-2-1-2- جرم سرقت... 52

3-2-1-3- جرم شرب خمر. 54

3-2-2- جرائم مستوجب قصاص.... 54

3-2-2-1- ضرب و جرح عمدی.. 61

3-2-2-2- جرم قتل.. 63

3-2-3- قانون و رویه قضایی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1370. 65

3-2-4- بررسی و تحلیل ماده 296 قانون مجازات اسلامی 1370. 87

3-2-5- اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدی.. 92

3-3- تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت كیفری در حقوق جزای عرفی.. 96

3-3-1- جرائم عمدی.. 96

3-3-1-1- عنصر معنوی در جرائم عمدی.. 97

3-3-1-1-1- اشتباه  در عناصر تشكیل دهنده جرم. 99

3-3-1-1-1-1- اشتباهی كه موجب زوال وصف مجرمانه میشود. 100

3-3-1-1-1-2- اشتباهی كه موجب تغییر عنوان مجرمانه میشود. 102

3-3-1-1-1-3- اشتباهی كه موجب تخفیف مجازات می شود. 103

3-3-1-2- اشتباه در عناصر فرعی جرم. 104

3-3-1-3- اشتباه در نتایج سوء حاصله ازعمل ارتكابی.. 105

3-3-2- جرائم غیر عمدی.. 108

3-4- اشتباه موضوعی در حقوق ایران. 109

3-4-1- اشتباه موضوعی در جرایم عمدی.. 111

3-4-2-اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی.. 111

3-5- قاعده درأ در قانون مجازات جدید مصوب 1392. 111

3-5-1- حکم به برائت در صورت تردید وقوع جرم. 112

3-5-2- مبنای حجیت قاعده درأ 113

3-5-3- قاعده درأ در قانون مجازات جدید. 113

3-6- حقوق فرانسه. 114

3-7- اشتباه قاضی در قوانین.. 116

3-7-1- اشتباه ناشی از تقصیر قاضی.. 117

3-7-2- اشتباه ناشی از سهو قاضی.. 118

3-7-3- مصادیق اشتباه قاضی در قانون. 118

‌3-7-3-1-  اشتباه قاضی در موضوع دعوی.. 118

‌3-7-3-2- اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص.... 118

3-7-4- ظابطه تشخیص تقصیر شغلی وحرفه ای قاضی.. 119

3- 7-5- چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم. 120

3-7-6- مرجع اعلام اشتباه قاضی.. 121

3-7-7- مرجع تشخیص اشتباه قاضی.. 122

3-7-8- تشریفات و چگونگی رسیدگی به اشتباه قاضی.. 124

3-7-9- خسارت ناشی از اشتباه قاضی.. 126

3-7-9-1-خسارت مادی.. 127

3-7-9-2- خسارت معنوی.. 127

3-7-10- جبران کننده خسارت ناشی از اشتباه قاضی.. 127

3-7-11- طرق جبران خسارت... 129

3-7-11-1- ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق.. 129

3-7-11-2- جبران مالی.. 129

3-7-11-3- اعاده حیثیت... 130

نتیجه. 132

پیشنهادات... 135

فهرست منابع. 136

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا