امروز: جمعه 17 آذر 1402
خسارات قابل مطالبه در حقوق ایران
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,593
فرمت فایل docx
حجم فایل 190 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125
34,800 تومان
تحقیق ارشد (خسارات قابل مطالبه در حقوق ایران )

        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 5

ب- سؤالات تحقیق.. 8

ج- سوابق تحقیق.. 9

ه - اهداف تحقیق.. 11

و- روش تحقیق.. 11

ژ- ساماندهی تحقیق.. 11

فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم)

1-1- تعاریف... 13

1-1-1- مال. 13

1-1-1- خسارت... 13

1-1-2- تأخیر. 13

1-1-3- تأدیه. 14

1-1-4- تأخیر تأدیه. 14

1-1-5- خسارت تأخیر تأدیه. 14

1-1-6- عدم‌النفع. 14

1-1-7- ربا 15

1-1-8- سود. 16

1-2- جریمه تاخیر تأدیه در قوانین ایران. 16

1-3- علل تأخیر در پرداخت دیون. 18

1-5- آثار سوء تأخیر پرداخت دیون. 19

1-6- تئوری‌های نظام‌های حقوقی در مورد خسارت... 22

1-6-1- تئوری تفاوت... 22

1-6-2- تئوری موقعیت مشابه(همان موقعیت) 22

1-6-3- جبران کامل.. 23

1-6-4- قاعده لا ضرر. 23

1-6-5- قاعده تسبیب... 23

1-6-6- قاعده ضمان ید. 23

1-7- تطبیق تئوری‌های خسارت بر عدم‌النفع‏. 23

فصل دوم: تحولات فقهی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه

2-1- خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی.. 27

2-1-1- مشروعیت جریمه دیرکرد. 27

2-1-2- عدم مشروعیت جریمه دیرکرد. 32

2-2- نظریات و ادله فقهی برگرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی.. 33

2-2-2-1- شرط در ضمن عقد اصلی.. 35

2-2-2-2- شرط در ضمن عقد خارج لازم. 36

2-2-2-3- ضمان کاهش ارزش پول. 36

2-3- خسارت تاخیر تادیه در قانون. 40

2-3-1- خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب... 41

2-3-2- خسارت تأخیر تأدیه در سال‌های پس از انقلاب... 44

2-3-2-1- مصوبات و نظرات شورای نگهبان در این دوره 47

2-3-2-2- نقد و بررسی نظریات شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام. 49

2-3-2-2-1- بررسی نظریات شورای نگهبان. 49

2-3-2-2-2- برسی مصوبه و استفساریه شورای تشخیص مصلحت نظام. 53

2-3-3- قانون آیین دادرسی مدنی جدید سال 1379. 54

2-3-3-1- نقد و بررسی مواد قانونی جدید. 55

2-3-3-1-1- نقد و بررسی ماده 522 آیین دادرسی مدنی.. 55

3-3-3-1-2- مقدارخسارت تأخیر تأدیه. 56

2-3-3-1-3- تمکن داین و امتناع وی از پرداخت... 57

2-3-4- نقد و بررسی ماده 515 آیین دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه. 58

2-3-5- محاسبه‌ی خسارت تاخیر تادیه در قانون. 59

2-3-5-1- توافق و تراضی در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه. 61

2-3-5-2- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تاٌخیر تاٌدیه. 61

2-3-5-2-1- نظریه سررسید. 62

2-3-5-2-2- نظریه مطالبه. 65

2-3-6- اشتراط جریمة تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد. 66

2-3-6-1- اشتراط خسارت تأخیر تأدیه. 67

2-3-7- تعزیر مالی متخلف در زمینه خسارت تأخیر. 70

2-3-7-1- مجازات مالی متخلف به نفع بیت‌المال. 70

2-3-7-2- تشکیل صندوق خیریه. 70

2-3-7-3- تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران. 70

2-3-7-4- تفویض امر قضایی به بانکها 71

2-3-7-5- الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابلة به مثل) 72

2-4- تبیین مستند فقهی قوانین مصوب... 72

2-4-1- جواز اشتراط جریمة تأخیر ضمن عقد. 72

2-4-2- احتمال صدق ربای قرضی و معاملی.. 73

2-4-3- احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی.. 75

2-4-4- شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا 76

2-4-5- قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها 77

2-4-6- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازه نرخ تورم. 78

2-4-7- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم. 78

2-4-8- مستند فقهی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مادة‌4 قانون چک.... 80

فصل سوم: تحولات فقهی و حقوقی خسارت عدم‌النفع

3-1- عدم‌النفع در فقه. 85

3-1-1- ضمان خسارت عدم‌النفع در فقه. 86

3-1-2- عدم‌النفع از دیدگاه فقها 87

3-1-2-1- فقهایی که عدم‌النفع را ضرر نمی‌دانند. 87

3-1-2-2- نظر فقهای که عدم‌النفع را ضرر می‌دانند. 89

3-2- قواعد فقهی در خصوص منافع ممکن‌الحصول. 90

3-2-1- قاعده لاضرر. 90

3-2-2- قاعده اتلاف تسبیب... 91

3-2-3- جواز مقابله به مثل.. 93

3-2-4- بنای عقلا.. 93

3-3- تحولات عدم‌النفع در حقوق موضوعه. 93

3-3-2- اقسام عدم‌النفع ضرر. 99

3-3-2-1- عدم‌النفع محقق الحصول. 99

3-3-2-2- عدم‌النفع ممکن الحصول. 99

3-3-3- شرایط ماهوی دعوی منافع ممکن‌الحصول. 103

3-3-4- مطالبه عدم‌النفع در قوانین موضوعه. 103

3-3-5- جبران خسارت ناشی از دادرسی.. 105

نتیجه. 106

پیشنهادات... 111

فهرست منابع. 112

چکیده انگلیسی.. 113

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا