امروز: جمعه 17 آذر 1402
حق ازدواج حقوق موضوعه
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,484
فرمت فایل docx
حجم فایل 281 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110
34,800 تومان
تحقیق ارشد ( حق ازدواج در حقوق موضوعه ایران )

        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 5

ب- سؤالات تحقیق.. 7

ج- فرضیه‏های تحقیق.. 7

د- سوابق تحقیق.. 8

ه - اهداف تحقیق.. 8

و- روش تحقیق.. 9

ژ- ساماندهی تحقیق.. 9

فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم و تاریخچه)

1-1- حق.. 11

1-1-1- اقسام حق.. 13

1-1-1-1- حق مالى و حق غیر مالى.. 13

1-1-1-2- حق عینى و دینى.. 14

1-1-1-3- حقوق تقدّم و تعقیب... 16

1-1-1-4- حق معنوى.. 16

1-1-1-5- حق مربوط به شخصیت... 16

1-1-1-6- حق طبیعى.. 19

1-1-1-7- حق مطلق و حق نسبى.. 19

1-1-1-8- حق منّجز و حق معلّق.. 20

1-1-1-9- حق موقّت و حق دایم. 20

1-1-1-10- حق حال و حق مؤجّل.. 20

1-1-1-11- حق ثابت و حق متزلزل. 21

1-1-1-12- حق سیاسى، حق عمومى و حق خصوصى.. 21

1-2- ازدواج.. 22

2 – 1- تعریف ازدواج در فقه امامیه. 23

1-2- تعریف ازدواج در حقوق موضوعه ایران. 24

1-3- تعریف ازدواج در حقوق سایر کشورها 25

1-4- اهمیت ازدواج.. 30

1-5- هدف ازدواج.. 32

1-6- حق ازدواج در اسلام. 32

1-7- حق ازدواج در اسناد حقوق بشر. 36

فصل دوم: ماهیت حق ازدواج در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

2-1- حق ازدواج در فقه امامیه‌. 38

2-2- ماهیت حق ازدواج در حقوق موضوعه. 43

2-2-1- قید خواستگاری در حقوق مدنی.. 45

2-2-2- اختلاف جنس در ازدواج.. 46

2-3- ازدواج مؤقت... 47

2-4- ازدواج مجدد در احکام و قوانین حقوقی ایران. 48

2-4-1- ازدواج مجدد مرد در احکام و قوانین حقوقی ایران. 48

2-4-2- ازدواج زن بیوه در احکام و قوانین حقوقی ایران. 50

2-5- تعدد زوجات... 55

2-5-1- نقش اسلام در چند همسری (تعدد زوجات) 57

2-5-2- دلیل چندهمسری (تعدد زوجات) 59

2-5-3- شرایط چندهمسری (تعدد زوجات) 61

2-5-3-1- اجرای عدالت میان همسران. 62

2-5-3-2- توان مالی برای انفاق به همسران و فرزندان. 64

2-5-3-3- حسن اداره همسران و فرزندان. 64

2-5-4- شبهه‌های مربوط به چندهمسری.. 65

2-6- امتیازات و تفاوت‌های حقوق زوجین در زمان ازدواج.. 67

فصل سوم: شرایط ازدواج در فقه و حقوق

3-1-  اختیار در ازدواج.. 74

3-1-1- وجود اراده شرط صحت ازدواج.. 77

3-1-2- حق انتخاب همسر و اذن پدر برای زنان. 78

3-1-3- اجازه در ازدواج.. 80

3-2- موانع ازدواج در حقوق.. 80

3-2-1- شوهر داشتن (تأهل) 80

3-2-2- عدۀ زن. 81

3-2-2-1- اقسام عده 82

3-2-3- قرابت در حدود معین.. 83

3-2-4- مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق.. 84

3-2-5- داشتن چهار زن دایمی.. 85

3-3- حداقل سن ازدواج در عرف و حقوق ایران. 86

نتیجه. 92

پیشنهادات... 96

فهرست منابع. 97

چکیده انگلیسی.. 104

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا