امروز: جمعه 4 اسفند 1402
قانون ملی شدن جنگل‌ها
دسته بندی محیط زیست
بازدید ها 3,767
فرمت فایل docx
حجم فایل 258 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150
34,800 تومان
تحقیق ارشد( قانون ملی شدن جنگل‌ها)

 

        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 4

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

ب- سؤالات تحقیق.. 5

ج- سوابق تحقیق.. 5

ه - اهداف تحقیق.. 6

و- روش تحقیق.. 6

ژ- ساماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم)

1-1- تعاریف... 8

1-1-1- نسق.. 8

1-1-2-  نسق زراعی.. 8

1-1-3- تعریف سند. 8

1-1-4- سند مالکیت... 9

1-2- مالکیت... 9

1-2-1- مفهوم مالکیت... 9

1-2-2- اقسام مالکیت... 10

1-2-3- تعریف مالکیت... 13

3-5-3- قوانین و مقررات اصلاحات ارضی قبل از انقلاب... 13

3-5-3-1- زمینه های داخلی و خارجی تصویب قانون اصلاحات ارضی.. 18

3-5-3-2- اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی.. 21

3-5-3-3- مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی.. 23

3-5-4- جایگاه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی.. 24

3-5-4-1- فتاوی فقها 25

3-5-4-2- شورای انقلاب و اصلاحات ارضی.. 27

3-5-4-3- مجلس شورای اسلامی و اصلاحات ارضی.. 28

3-5-4-4- شورای نگهبان و اصلاحات ارضی.. 29

فصل دوم: اقسام اراضی ملی و نحوه واگذاری اراضی در قانون اصلاحات ارضی

2-1- اراضی ملی شده 32

2-1-1- انفال. 32

2-1-2- مصادیق اراضی ملی.. 34

2-1-2-1- جنگل و بیشه طبیعی.. 36

2-1-2-2- مرتع. 36

2-1-2-3- اراضی جنگلی.. 38

2-1-3- آثار ملی شدن اراضی.. 38

2-1-3-1- سلب مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی.. 38

2-1-3-2- ماهیت حق دولت بر اراضی ملی.. 41

2-2- نحوه واگذاری اراضی.. 43

2-2-1- هیأت های هفت نفره واگذاری زمین.. 43

2-2-1-1-  اعضاء  هیأت هفت نفره 43

2-1-1-2-  وظایف هیأت‌های هفت نفره 46

2-2-1-2-1- حل و فصل اختلافات... 46

2-2-1-2-2- واگذاری زمین.. 50

2-2-1-2-3- تعیین عرف محل و اولویت ها 51

2-2-1-2-4- تعیین اولویت ها 56

2-2-1-2-5-  انجام تحقیقات... 59

2-2-1-2-6- تشخص صلاحیت متقاضیان. 60

2-2-1-2-7-کنترل و نظارت انواع کشت اراضی واگذار شده با توجه به نیاز جامعه و جلوگیری از اتلاف زمین  62

2-2-1-3- نحوه عمل هیأت‌های هفت نفره 62

2-2-1-4- تشکیل هیأت های هفت نفره 63

2-2-1-5- گروه تحقیق.. 64

2-2-1-6- آیین واگذاری هیأت‌های هفت نفره در خصوص اراضی بندهای الف و ب... 66

2-2-1-7- هیأت های 7 نفره و اراضی مشمول کشت موقت... 71

2-2-1-8-  نحوه واگذاری.. 71

2-2-1-8-1- تحویل اراضی.. 72

2-2-1-8-2- بهای اراضی.. 72

2-2-2- موانع تنظیم سند اراضی مشمول قانون کشت موقت... 72

2-2-2-1- دیوان عدالت اداری.. 74

2-2-2-2- تشکیلات... 75

2-2-2-3- نحوه ابطال مقررات خلاف قانون و شرع. 76

2-2-3- هیأت 3 نفره 77

2-2-3-1- تشکیلات... 77

2-2-3-2- مسئول تشکیل هیأتها 78

3-4-5-3-3- صلاحیت... 78

2-2-3-3- دبیرخانه هیأت سه نفره 79

2-2-3-4- وظایف... 79

2-2-3-5- نحوه رسیدگی.. 79

2-2-4- کمیسیون موضوع ماده 56. 80

فصل سوم: اختلافات اراضی و مراجع رسیدگی کننده در قانون ملی شدن اراضی

3-1- اختلاف مالکیت بین اشخاص و اداره منابع طبیعی در زمینه اراضی ملی.. 83

3-2- مراجع تشخیص انواع اراضی.. 85

3-2-1- مرجع شبه قضایی صالح جهت تشخیص اراضی ملی.. 91

3-2-2-مرجع اداری تشخیص اولیه منابع ملی و مستثنیات... 92

3-3- مستثنیات از نظر قانونی.. 95

3-4- نحوه اعتراضات اشخاص یا سازمان جنگلبانی نسبت به تشخیص جنگلدار. 96

3-5- مقایسه ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی در نحوه اعتراض به تشخیص    107

3-6- نحوه  اعتراض به موجب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹  110

3-7- شاخص های اصلی رسیدگی به اعتراض اشخاص.... 112

3-7-1- تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده 112

3-7-2- تغییر در ترکیب مرجع رسیدگی کننده 112

3-7-3- تغییر در تعداد مراحل رسیدگی.. 113

3-7-4- مقایسه استفاده از نظرات کارشناسی حرفه ای در دوره‌های مختلف... 113

3-8- ضوابط حاکم بر تصرف اراضی ملی شده مشمول قانون ملی شدن جنگلها 113

3-8-1- تصرف اراضی ملی شده غیر قطعی.. 113

3-8-1-1- امکان تعقیب کیفری متصرف... 113

3-8-1-2-عدم امکان تعقیب کیفری متصرف... 114

3-8-2- تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزان و جنگلداریها 118

3-8-2-1- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. 118

3-8-2-2- کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگل‌ها و مراتع(ماده 56) 120

3-8-2-2-1- حدود صلاحیت کمیسیون ماده واحده 122

3-8-2-2-2- مفاد ماده واحده حل اختلاف... 124

3-8-2-2-3- آیین نامه اجرایی قانون. 127

3-8-2-2-4- ترکیب هیات ماده واحده 127

3-8-2-2-5- تشکیلات هیات ماده واحده 128

3-8-2-2-6- شرح وظایف دبیرخانه. 129

3-8-3- محاکم عمومی.. 130

3-8-3-1- صلاحیت محاکم عمومی در قانون تملک... 130

3-8-3-2- صلاحیت محاکم عمومی در سایر موارد. 131

نتیجه. 133

پیشنهادات... 138

فهرست منابع. 139

فایل های مرتبط ( 23 عدد انتخاب شده )

بالا