امروز: سه شنبه 15 اسفند 1402
این پاورپوینت با موضوع مدل سازی معادلات ساختاری با 68 اسلاید با زیر مجموعه های مقدمه تعریف اس ای ام اصطلاحات مورد نیاز مراحل مدلسازی معادلات ساختاری سه سطح تشخیص مدل مثال عملی منابع
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 4,507
فرمت فایل pptx
حجم فایل 4.062 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 68
19,200 تومان
پاورپوینت مدل سازی معادلات ساختاری - شامل 68 اسلاید, PPTX

این پاورپوینت با موضوع مدل سازی معادلات ساختاری با 68 اسلاید با عناوین زیر
مقدمه
تعریفSEM
اصطلاحات مورد نیاز
مراحل مدلسازی معادلات ساختاری
سه سطح تشخیص مدل
مثال عملی
منابع

مدل سازی معادله ساختاری چیست؟
مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به محقق امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون رابه طور همزمان مورد آزمون قرار دهد.

مدل سازی معادله ساختاری دیدگاهی است که در آن الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم وغیرمستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان بررسی می شود.
کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیره ای است که نمی توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد.

تعریفSEM
مدل معادله ساختاری اساسا تركیب مدل های مسیر و مدل های تحلیل عاملی تاییدی است.
تحلیل مسیربطور کامل با متغیرهای آشکار تعریف شده است اما در آن چند متغیر مستقل آشکار و چند متغیروابسته آشکار بکار می رودورابطه علی بین مجموعه ای ازمتغیرهای مستقل ووابسته را ارزیابی می کند.تحلیل عاملی شامل متغیرهای آشکاری است که فرض شده یک یاچندمتغیرپنهان رااندازه گیری می کند.

SEM هردومدل فوق را شامل می شود.
اصطلاحات مورد نیاز
دو نوع اصلی متغیر ها:
متغیر پنهان(سازه ها یا عامل ها):
متغیر هایی که نمی توان آنها را مستقیما مشاهده یا مورد سنجش قرارداد
متغیر آشکار(مشاهده شده):
متغیر هایی که به منظور تعریف یا استنباط در مورد متغیر پنهان به کار می بریم.
متغیرهای وابسته ومستقل
متغیرها چه آشکاروچه پنهان ,همچنین می توانند به عنوان متغیرهای مستقل ووابسته تعریف شوند.
متغیر مستقل(برون زا):
متغیرهایی هستند که تحت تاثیر متغیرهای موجود درمدل نیستند.
این متغیرها حداقل یک مسیر به متغیردیگروارد می کنند.

متغیر وابسته(درون زا):
متغیرهایی هستند که مقادیرآنها توسط مدل برآورد می شود.
این متغیرها حداقل یک مسیرراازمتغیردیگردریافت می کنند.
یک معادله ساختاری برای هرمتغیردرون زا وجود دارد.

متغیرخطا(مزاحم):
نقش مشابهی باخطادرمدل رگرسیون تک معادله ای بازی می کند.
نیازی نیست که استقلال این خطاها رادرمدل ساختاری فرض کنیم.
مراحل مدلسازی معادلات ساختاری

1) تدوین مدل
تدوین مدل شامل به کار بردن کلیه نظریه های مرتبط، پژوهش ها و اطلاعات در دسترس وطرح مدل نظری است.
به بیان دیگر تدوین مدل تصمیم در این باره است که :
چه متغیرهای پنهان و آشکاری می بایست در مدل وارد شوند؟
این متغیرها چگونه ارتباطی با یکدیگر دارند؟
تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن ها بر هم چگونه است؟

2)تشخیص مدل
در مساله تشخیص این سوال مطرح می شود: آیا بر اساس داده های نمونه ای(شامل شده درماتریس کواریانس نمونه ای(s و مدل نظری (تعریف شده بوسیله ماتریس کواریانس جامعه یا Σ )، می توان مجموعه منحصر به فردی از برآورد پارامتر ها یافت؟

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا