امروز: چهارشنبه 5 مهر 1402
دکتر محمدخدائی وله زاقرد ۱۰۶ اسلاید دانشگاه آزادواحدعلوم وتحقیقات پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی که به صورت فرمت PowerPoint در ۱۰۵ اسلاید مفید و قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 3,342
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2.874 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 106
9,600 تومان
پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی که به صورت فرمت PowerPoint در ۱۰۵ اسلاید مفید و قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

کار عملی با SPSS :

الف) ورود داده ها

ب) انتخاب مناسبترین شاخص

ج) تفسیر تحلیل توصیفی و استنباطی

 • جدول شاخصهای آماری شامل:

شاخصهای گرایش مرکزی

 • مد
 • میانه
 • میانگین

شاخصهای پراکندگی

 • دامنه تغیرات
 • انحراف چارکی
 • انحراف معیار

شاخصهای توزیع

 • ضریب کشیدگی
 • ضریب چولگی
 • جدول آمار توصیفی

      در این جدول محقق باید شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی، شاخصهای توزیع را در جدول امار توصیفی وارد کند.

متریک و متقارن                           میانگین و انحراف معیار

متریک و نامتقارن                         میانه و انحراف چارکی

غیرمتریک و نامتقارن                     مد و دامنه تغییرات

 = انحراف چارکی Interquartile Range / 2

Interquartile Range = Q3-Q1

 • بررسی متقارن بودن توزیع از طریق:

      (برآورد دامنه ای، ضریب کجی)

 • اگر میانه توزیع در بین حد بالا و حد پائین فاصله اطمینان میانگین(براورد فاصله ای) قرار گیرد، میتوان توزیع را متقارن فرض کرد. یعنی میان میانه و میانگین تفاوت جزئی و ناچیز است.
 • متقارن بودن از طریق ضریب چولگی(Skewness) و ضریب کشیدگی(Kurtosis)

فرضیه:

حدس و گمان احتمالی در مورد روابط پدیده ها (متغیرها)

فرضیه پاسخ به مسئله تحقیق است.

توزیع نرمال، سطح اطمینان، آلفا (ناحیه رد فرض صفر) ، بتا(ناحیه پذیرش فرض صفر)

     

        مثال:   ارائه آموزشهای عمومی (افراد معمولی) β

                         ارائه آموزشهای  ویژه (افراد استثنائی)   α

فرضیه صفر = H0                   عدم رابطه، عدم تفاوت

                         

فرضیه یک = H1                   داشتن رابطه، متفاوت بودن

پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا