امروز: شنبه 22 مرداد 1401
پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) دارای 4 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,350
فرمت فایل pdf
حجم فایل 367 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
6,000 تومان
پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان(TISS) 

 

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان   (TISS) دارای 4 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

 

فهرست مطالب

شیوه نمره گذاری

خرده مقیاس رفتارهای اجتماعی

خرده مقیاس رفتارهای غیر اجتماعی

ویژگی های روان سنجی

روایی و پایایی

منابع

سوالات پرسشنامه

 

قسمتی از متن :

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان

( TISS )

پرسشنامه مهارت خای اجتماعی ایندربیتزن و فوستر ) 2991 (، حاوی 99 عبارت پنج گزینه ای است

كه آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اصلا نمی كند تا همیشه

صدق می كند ابزار می نماید.

نسخه اصلی این سیاهه دارای 04 عبارت است كه یك عبارت به دلیل عدم انطباق با فرهنگ ایران

.) حذف شد )عبارت شماره 11

شیوه نمره گذاری

عبارات این پرسشنامه در دو زمینه رفتارهای مثبت و منفی هستند. هر عبارت دارای شش گزینه

است. در گزینه های مثبت، نمره مربوط به :

گزینه اصلا درست نیست )صفر(، خیلی كم درست است )یك(، كمی درست است )دو(، تا حدی

درست است )سه(، بیشتر اوقات درست است )چهار(، همیشه درست است )پنج( است، در گزینه های

 

منفی روش نمره گذاری معكوس است....

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا