امروز: یکشنبه 14 خرداد 1402
نشانه شناسی کلیات تشخیص دارای 48 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,476
فرمت فایل pdf
حجم فایل 537 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48
30,000 تومان
نشانه شناسی کلیات تشخیص

نشانه شناسی کلیات تشخیص

 

نشانه شناسی کلیات تشخیص دارای   48 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

فهرست مطالب :


هوشیاری

اختلال توجه

تغییرات تلقین پذیری

هیجان

عاطفه

خلق

سایر هیجانات

تغییرات فیزیولوزیک مربوط به خلق

رفتار حرکتی

تفکر

اختلالات کلی در فرم یا فرایند تفکر

اختلالات خاص در فرم تفکر

اختلالات خاص در محتوی تفکر

تکلم

اختلال در حرف زدن

اختلالات آفازیک

اختلالات درک

حافظه

اختلال حافظه

سطوح حافظه

هوش 

عقب ماندگی ذهنی

دمانس کاذب

بینش 

قضاوت

قسمتی از متن :


هوشیاری

- اختلال هوشیاری
 اندریافت ( apperception ): ادراک تعدیل شده به وسیله احساسات و افکار خود شخص.
( sensorium )حالت ادراکی: حالت عملکرد شناختی حواس ویژه )گاهی به عنوان مترادف
هوشیاری مورد استفاده قرار می گیرد(. اختلال هوشیاری غالباً با پاتولوژی مغزی رابطه دارد.
1 - فقدان جهت یابی ) disorientation (: اختلال در وقوف به زمان، مکان و شخص.
2 - شعور: فقدان روشنی کامل ذهنی همراه با اختلال درک و طرز تلقی.
3 - بهت ) stupor (: فقدان واکنش به محیط و عدم آگاهی از آن.
4 - دلیریوم: واکنش همراه با بی قراری، پریشانی، کونفوزیون، فقدان جهت یابی همراه با ترس و توهم.
5 - اغماء ( coma ): درجات عمیق ناهشیاری

اختلال توجه

 

توجه به میزان تلاش برای تمرکز روی اجزاء خاص یک تجربه گفته می شود؛
توانایی حفظ تمرکز روی یک فعالیت.
1 - حواس پرتی: ناتوانی برای تمرکز توجه؛ توجه به محرک های خارجی و بی
اهمیت کشانده می شود.
2 - بی توجهی انتخابی: عدم توجه به آنچه که ایجاد اضطراب می نماید.
3 - گوش به زنگ بودن: توجه و تمرکز مفرط روی محرک های درونی و
برونی ثانوی بر وضعیت پارانوئید؛ نظیر hyperpragia فکر و فعالیت روانی
زیاد.
4 - خوابواره ) trance (: توجه متمرکز و هشیاری دگرگون شده؛ معمولً در
هیپنوتیزم، اختلالت تجزیه ای، و تجربه های خلسه ای مذهبی دیده می شود.
5 - مهار گسستگی: رفع اثرات مهاری که به شخص مجال می دهد که کنترل
تکانه های خود را از دست بدهد همانطور که در مستی روی می دهد...

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا