امروز: شنبه 8 مهر 1402
گزارش موردی اختلال هویت جنسی دارای 3 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,840
فرمت فایل pdf
حجم فایل 430 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
6,000 تومان
گزارش موردی اختلال هویت جنسی

گزارش موردی اختلال هویت جنسی


گزارش موردی اختلال هویت جنسی دارای 3 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.


فهرست مطالب :


جلسه اول:كارها و تكالیف درمانی

جلسه دوم:ارائه راهكارها و تكالیف درمانی

جلسه سوم:ارائه راهكارها و تكالیف درمانی

جلسه چهارم:ارائه راهكارها و تكالیف درمانی

جلسه پنجم:ارائه راهكارها و تكالیف درمانی

جلسه ششم: ارائه  راهكارها و تكالیف درمانی  

جلسه هفتم:ارائه راهكارها و تكالیف درمانی

 

      

قسمتی از متن     :


 

كارها و تكالیف درمانی:
شرح حال گیری از مادر در زمینه تاریخچه رشدی ونوع الگوهای رفتاری از طرف مراجع و نوع پاسخ های از طرف پدرو مادر و تاثیر متقابل فضای آموزشی و تربیتی و نوع آمال و آرزوهای خانواده در خصوص جنسیت فرزند مورد توجه قرار گرفت.
 تکالیف: تسهیل و افزایش زمینه رابطه والد همجنس با مراجع و آماده سازی
زمینه تعامل و شرکت دادن مراجع در فضاهای زنانه و دادن مسئولیت در حوزههویت جنسی و نقش جنس زنانه به مراجع و عدم توجه به نقش های رفتاری مردانه درمراجع مورد توجه بوده است.
خلاصه جلسه دوم/ارائه راهكارها و تكالیف درمانی:
در فرآیند جلسه دوم زمینه های همانند سازی) Identification ( در مراجع با والد همجنس و بررسی احساسات، ترسها، اجتنابها و نقش های یاد گرفته شده در خصوصبودن در نقش جنبی زنانه/ دخترانه مورد توجه قرار گرفت. تمرینهای رفتاری جهت ورود حوزه ها تعاملی متناسب با نقش جنسی زنانه و شناسایی رغبتها و افزایش تعاملبا دوستان همجنس در قالب رفتار دخترانه...

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا