امروز: یکشنبه 14 خرداد 1402
پاورپوینت روانسنجی دارای 40 اسلاید مفید، مختصر با ظاهری زیبا و متفاوت و قابل ویرایش می باشد
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,441
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1.052 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 40
32,400 تومان
پاورپوینت روانسنجی

پاورپوینت روانسنجی

 

پاورپوینت روانسنجی دارای 40 اسلاید مفید، مختصر با ظاهری زیبا و متفاوت و قابل ویرایش می باشد .

فهرست    مطالب :

فصل اول : تاریخچه آزمونها 

فصل سوم :ویژگی های آزمونها  

فصل چهارم :اجرا و نمره گذاری

فصل ششم :  طبقه بندی آزمونها 

فصل نهم : هنجارها و نیمرخ ها

 

قسمتی از متن :

فصل اول

تاریخچه آزمونها 

اولین فعالیتها در زمینه آزمونها دراواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آغاز گردید.

یکی از ویژگی های اصلی آزمونهای روانی کنترل دقیق شرایط مشاهده است.

مهمترین اقدام گالتون در گسترش آزمونهای روانی استفاده از آمار برای تحلیل اطلاعات حاصل از آنها بود.همچنین تهیه واستفاده ازجداول نرم و هنجار برای اولین بارتوسط او انجام شد.

کتل اولین بار کلمه آزمون را بکار برد.با طراحی آزمونهای متعدد توانایی های متفاوت افراد را مورد مطالعه قرار داد.

یکی از انتقادات به کتل این است که کتل توانایی های ساده را اندازه گرفت نه فرایندهای عالی ذهنی را.به علاوه آزمونهای کتل فاقد هنجار یا نرم بودند.

اولین آزمون روانی را آلفرد بینه و همکارش تهیه و منتشر کردند.

 

ویژگی های اصلی آزمونها:

-اعتبار یا پایایی (reliability):عبارت است از ثبات و پایایی نتایج آزمون در اجراهای متعدد.

تعیین اعتبار آزمون:

1-پایایی مصححان

2-باز آزمایی یا اجرای مجدد یک آزمون

3-اجرای دو فرم موازی

4-روش های همسانی درونی

الف-روش دو نیمه کردن

ب-روش کودر ریچاردسون20 و21

ج-آلفای کرونباخ

 

-روایی یا اعتبار (validity):به این معنی است که آزمون باید چیزی را که برای اندازه گیری آن ساخته شده است اندازه بگیرد. روایی به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره دارد. آزمونی دارای روایی است که برا ی اندازه گیری آنچه مورد نظر است کافی و مناسب باشد.روایی یک امر نسبی است یک آزمون ممکن است از جهتی روا باشد اما از جهت دیگر روا نباشد...


فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا