امروز: یکشنبه 14 خرداد 1402
پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی دارای 4 صفحه می باشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,437
فرمت فایل pdf
حجم فایل 528 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
12,000 تومان
پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

پروتکل درمان   مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

 

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی دارای 4 صفحه می باشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

 

فهرست مطالب

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

قسمتی از جلسات این پروتکل :

این پروتکل خلاصه ای از کتابچه راهبر افسردگی "راب زتل" می باشد. که جلسات درمانی آن را می بایست به شکل زیر دنبال کنید:

بررسی خلق و به روز رسانی مختصر

ارتباط دادن با جلسه قبلی

تنظیم دستور جلسه

نقد و بررسی تکلیف

تمرینات حمایتی بالقوه

خلاصه نهایی

اختصاص تکلیف

بازخورد

اطلاعات مربوط به جلسات: اهداف، راهبردهای ممکن ، تکالیف و تمرین های پیشنهادی

توجه: درمانگر باید با تلاش و حرکتی متوالی، به طور مناسب از طریق انجام قسمت های چک لیست زیر به مشکلات درمانجو بپردازد، ممکن است لازم باشد ترتیب

دقیق اجزاء را تغییر، و یا عنوان آن را حذف و یا دوباره اجزای خاصی را اضافه کند. لذا انتظار می رود که برخی از این اجزاء در جلسات متعددی مورد بحث قرار گیرد.

جلسه اول

هدف:

O هدف از این جلسه معرفی درماندگی خلاق است. کشف اهداف و تلاشهای ناموفق و اینکه درمانجو به این بینش برسد که راهبردهای کنترل او در مقابله با افسردگی

تا کنون ناکارآمد بوده است. درمانگر نیز به درک افسردگی از دیدگاه ACT )مانند همجوشی، راهبردهای کنترل عاطفی، فاصله از ارزشها( و ارائه آن می پردازد.

تمرینات حمایتی بالقوه:

O کسب اهداف اساسی درمانجو

O کسب و آشنایی با تلاش های گذشته درمانجو برای به انجام رساندن اهداف

O استعاره گودال

O معرفی سیستم ناکارآمدی گذشته

O انتخاب گزینه و حرکت به سمت اینکه "کنترل به عنوان یک مشکل" است )اگر زمان اجازه دهد(

تکلیف:

 

O ثبت تجربه های روزانه

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا