امروز: یکشنبه 14 خرداد 1402
پروتکل خانواده درمانی دارای 108صفحه میباشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,625
فرمت فایل pdf
حجم فایل 622 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108
72,000 تومان
پروتکل خانواده درمانی

پروتکل خانواده     درمانی


پروتکل خانواده درمانی دارای 108صفحه میباشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.


فهرست مطالب:


فصل اول

ارتباط

درمان

نوع و كیفیت به كارگیری آموزش ارتباط

فصل دوم

تكنیك ارزشیابی زوجین

جلسات درمان

فصل سوم

دینامیسم گروه در خانواده درمانی

شروع جلسات خانواده درمانی برای بحث دینامیسم گروه

وظیفه افراد مداخله گر

سؤال ها

فصل چهارم

عشق

فصل پنجم

نكاتی كه درمانگر در روند درمان باید به آنها توجه كند و نحوه ی مداخلات درمانگر

فصل ششم

ارزیابی خانواده

فصل هفتم 

اسطوره ها

انواع اسطوره ها

فصل هشتم 

هدف از كاربرد تكنیكهای درمانی از نظر مكتب خانواده درمانی

فصل نهم

مكاتب روان شناسی و خانواده درمانی

فصل دهم

جدایی زن و مرد

فصل یازدهم

مثلث سازی

توصیه ها و مدیریت درمان مثلث سازی

نكاتی كه درمانگر باید به عنوان علائم مثلث سازی به آنها توجه كند

فصل دوازدهم

ارزیابی خانواده 

هرم قدرت

گفت و گوی مراجع و مشاور 

 منابع و ماخذ


قسمتی از این پروتکل :

فصل اول

ارتباط :

شاید یكی از مهم ترین موضوعاتی كه درمانگر باید در آن مهارت ویژه داشته باشد و از

عناصر تشكیل دهنده این موضوع علمی ب ه طور مطلق آگاه باشد و در زمینه ی درمان از آناستفاده های شایان ببرد ، علوم وابسته به ارتباطات است . ارتباط یك كلمه است ، ولی تحقیقات و مك اتب مختلف از گذشت ه های دور و اكنون در زمینه ی فامیل درمانی و زوج درمانی نقش بسیار مهم آن را در نظر داشته است.

اولین نوع ار تباط، ارتباط فرد با فرد است . وقتی نوزاد در شك م مادر شكل میگیرد، ارتباط اولیه را با فضای فیزیكی مادر برقرار می كند و بعد به دنیا می آید. نوزاد تجربیات اولیه ر ا درمواجهه با مادرش كسب می كند و به دنبال ر ابطه با محیط و اطراف خود ش، به دنیای دیگری دسترسی پیدا می كند او در این شرایط، می تواند اطلاعات وابس ته به محیط را كسب كند وآرام آرام در این راستا قد م به جلو می گذارد و تجربه كسب می كند . محیط نوزاد شامل انسان ها، حیوانات، اشیاء و مواد است كه انسان همیشه در ارتباط با آنهاست.

انسان اول كه به دنیا می آید و نوع رابطه ای كه با پدر و مادر برقرار می كند،

باعث ایجاد تجربه ای درونی می شود كه بر اساس دانش و مكاتب روان شناسی، نوع رابطه او با دنیا ی كشف شده درك می شود و شكل می گیرد. در مرح له بعد، انسان برای اولین بار راه می رود و با اطرافیان رابطه برقرار می كند و این تجربیات را دوباره درونی می كند.

نوع و كیفیت عا طفه ای كه از اطرافیان تا قبل از 7 سالگی كسب می كند ، باز درونی

می شود و بعد در اولین تجرب ه اجتماعی یعنی با ر فتن به مدرسه ، با دوستان و غریبه ها ارتباط برقرار می كند و این ارتباط تا دانشگاه و محل كار و ... ادامه دارد و كیفی ت ها و پدید ه های مختلفی را به وجود می آورد و در هر مرحله، نیازمند نوعی تعریف خاص است...

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا