امروز: یکشنبه 12 آذر 1402
دانلود مطالعات ورساله طراحی خانه سالمندان (خانه قشنگ) دارای 223 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 3,897
فرمت فایل docx
حجم فایل 10.205 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 223
36,000 تومان
رساله طراحی خانه سالمندان

 

دانلود مطالعات ورساله طراحی خانه سالمندان (خانه قشنگ) دارای 223 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

 


فهرست مطالب
چکیده.   .  
فصل اول : معرفی .
شناخت مسأله
اهمیت و ضرورت مسأله
اهداف و انتظارات
روش انجام تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری
2-1. سالمند و سالمندی. .
2-1-1. مقدمه.
2-1-2. پیری.
2-1-2-1. مفهوم پیری.
2-1-2-2. مراحل پیری
2-1-2-3. نشانه های پیری
2-1-3. سالمندی فصل کمال شخصیت.
2-1-4. دیدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان
2-1-4-1. سالمندان در قرآن.   
2-1-4-2. سالمندان در احادیث و روایات
2-1-5. دیدگاههای مختلف در مورد سالمندان.   
2-1-5-1. سالمندی در فرهنگ و ادبیات ایرانی
2-1-5-2. سالمندی در قانون جمهوری اسلامی ایران.   
2-1-5-3. نظریه های مربوط به سالمند و خانواده.   
2-2. خانه های سالمندان.   
2-2-1. جایگاه سالمندان در اجتماع.
2-2-1-1. جایگاه اجتماعی سالمندان در گذشته
2-2-1-2. جایگاه اجتماعی سالمندان در جوامع امروز.
2-2-2. معضلات زندگی خانوادگی برای سالمندان و خانواده ها
2-2-2-1. اختلاف پیر و جوان   
2-2-2-2. دخالت
2-2-2-3. سلب قدرت و استقلال از سالمندان
2-2-2-4. سوء رفتار با سالمندان
2-2-2-5. تغییر نقش ها در خانواده
2-2-3. دلایل سپردن سالمندان به خانه های سالمندان
2-2-3-1. دلایل خانوادگی.
2-2-3-2. دلایل اقتصادی.
2-2-3-3. دلایل اجتماعی فرهنگی
2-2-4. مزایا و معایب خانه های سالمندان
2-2-5. ویژگی های جمعیتی
2-2-5-1. بررسی جمعیت سالمندان در جهان
2-2-5-2. بررسی جمعیت سالمندان در ایران.
فصل سوم : شناخت منطقه و اقلیم شهر مشهد.
3-1. خصوصیات شاخص شهر مشهد.
3-1-1. اهمیت مشهد از نظر تاریخی.  
3-1-2. اهمیت مشهد از نظر ملی و مذهبی
3-1-3. اهمیت بین المللی مشهد.
3-1-4. کمبود فضاهای وابسته به سالمندان در مشهد.
3-2. مطالعات جمعیتی شهر مشهد.
3-2-1. جمعیت کنونی شهر مشهد.
3-2-2. جمعیت آینده شهر مشهد
3-2-3. بررسی ساخت جمعیتی سالمندان شهر مشهد به تفکیک سن .
3-2-4. اهمیت توسعه فضاهای وابسته به سالمندان در شهر مشهد
3-3. مطالعات کالبدی 3
3-3-1. موقعیت جغرافیایی
3-3-2. وضعیت توپوگرافی.
3-3-3. وضعیت زلزله خیزی.
3-3-4. نقش وضعیت جغرافیایی در تعیین جهت گسترش شهر مشهد.
3-3-5. نقش وضعیت اقلیمی در جهات توسعه آینده
3-4. مطالعات اقلیمی
3-4-1. عوامل اقلیمی شهر مشهد.
3-4-2. تأثیر عوامل اقلیمی بر بنا.
3-4-2-1. جهت استقرار ساختمان.
3-4-2-2. تعیین فرم بنا با توجه به اقلیم منطقه.
3-4-2-3. تهویه.
3-4-2-4. کیفیت رنگ و سطح مورد تابش
3-4-2-5. تأثیر نوع و شکل پنجره
3-4-2-6. تأثیر آلودگی صوتی
3-4-2-7. تأثیر آلودگی هوا.
3-4-2-8. ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح
فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه.
4-1. نمونه های داخلی
4-1-1. آسایشگاه کهریزک
4-1-2. سرای سلامتی مشهد .
4-2. نمونه های خارجی.
4-2-1. Guild house. 54
4-2-2. مجتمع مسکونی hough56
فصل پنجم : برنامه فیزیکی.   
5-1. ظرفیت سنجی مجموعه.
5-1-1. ظرفیت سنجی بخش نگهداری روزانه.
5-1-2. ظرفیت سنجی بخش نگهداری هفتگی.
5-1-3. ظرفیت سنجی سایر فضاها
5-2. استانداردها.
5-2-1. فضای نگهداری .
5-2-1-1. فضای نگهداری روزانه
5-2-1-2. فضاهای نگهداری هفتگی
5-2-2. فضاهای اجتماعی.
5-2-2-1. فضاهای آموزشی
5-2-2-2. فضاهای فرهنگی – مذهبی.
5-2-2-3. فضاهای ورزشی
5-2-2-4. فضاهای فراغتی.
5-2-3. فضاهای رفاهی.
5-2-3-1. تریا
5-2-3-2. رستوران
5-2-4. فضاهای اداری
5-2-4-1.فضاهای اداری – مدیریتی   
5-2-4-2. فضاهای اداری – دفتری.
5-2-4-3. فضاهای اداری – عمومی   
5-2-5. فضاهای خدماتی.   
5-2-5-1. رخشویخانه.   
5-2-5-2. انبارها.   
5-2-5-3. تأسیسات.
5-2-6. فضاهای ارتباطی   
5-2-6-1. ارتباطات افقی ( راهروها )   
5-2-6-2. ارتباطات عمودی.
5-2-7. فضاهای باز.
5-2-7-1. فضاهای باز عمومی
5-2-7-2. فضاهای باز باغبانی.   
5-2-7-3. فضاهای باز ورزشی.
5-2-7-4. فضاهای باز فرهنگی   
5-2-7-5. فضاهای باز خدماتی   
5-3. توصیه های کلی در طراحی  
5-3-1. نورپردازی مناسب جهت ارتقاء عملکرد بینایی در سالمندان   
5-3-2. رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقاء عملکرد بینایی در سالمندان.
5-3-3. شرایط آسایش
5-3-4.کفپوش های مناسب.
5-3-5- مبلمان و اثاثیه ثابت.
5-3-6. ایمنی.
5-3-7. مسیرها در فضای باز   
5-3-8. سطوح پیاده روی در فضای باز   
5-3-9. امنیت در فضای باز   
5-4. جدول ریز فضاها
5-5. دیاگرام های فضایی( روابط عملکردی )   
فصل ششم : نتایج مطالعات (مدخل طراحی).   
6-1. نتایج فصل اول و دوم
6-2. نتایج فصل چهارم.
6-2-1. عوامل اقلیمی شهر مشهد
6-2-2. تأثیر عوامل اقلیمی بر بنا   
6-3. آنالیز سایت و تعیین قابلیت اراضی   
6-3-1. ابعاد زمین.   
6-3-2. گذرهای اطراف سایت   
6-3-3. کاربری های مجاور سایت.   
6-3-4. دید و منظر   
6-3-5. آلودگی صوتی
6-3-6. عوامل اقلیمی مؤثر در سایت   
6-4. دیدهای اطراف سایت   
6-5. جانمایی عناصر اصلی تحقیق با توجه به زمینه
6-5-1 . حوزه مناسب قرارگیری نگهداری روزانه
6-5-2. حوزه مناسب قرارگیری نگهداری هفتگی.
6-5-2. حوزه مناسب قرارگیری کاربری های آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه.
6-5-2. حوزه مناسب قرارگیری کتابخانه.   
6-5-2. حوزه مناسب قرارگیری اداری
6-5-2. حوزه مناسب قرارگیری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی   
6-5-2. حوزه مناسب قرارگیری خدماتی.   
6-5-2. حوزه مناسب قرارگیری فضاهای بازی فکری کودکان
6-5-2. حوزه مناسب قرارگیری مسیرهای پیاده روی.
6-5-2. حوزه مناسب قرارگیری فضاهای گلکاری و باغبانی
6-5-2. حوزه مناسب قرارگیری فضای باز.   
6-5-2. حوزه مناسب قرارگیری فضاهای ورزشی
6-5-2. حوزه مناسب قرارگیری پارکینگ
6-6. لکه گذاری .
 مراجع   













خانه قشنگ

این خانه من است
این دشت سبز- سبز
این خانه قشنگ
اینجا را من بارها در رویاهایم دیده بودم و درباره اش فکر کرده بودم
من از تنهایی هایم  بعد از جنجال های بسیار گریخته بودم
من با تمام ناتوانی ام بعد از توانایی ها آمده بودم
من از خیابان ها پس کوچه و خانه های زیادی عبور کردم
بدون متعلقاتم
با یک کوله بار از هیچ آمده ام
تا به تو رسیدم
ای خانه قشنگ
ای دشت سبز- سبز
من آمده ام بقیه راه را با تو طی کنم
با غروری شکسته و پشت خمیده
با تو که ناگفته هایم را می دانی
و درد و رنجم را از نگاهم می خوانی
از من نپرس من هم نمی پرسم که جوانی ات را کجا گم کردی
من هم نمی پرسم سلامتت را کجا جا گذاشته ای؟
از تو نمی پرسم کدام بار را می کشی که چنین خمیده ای
من آمده ام که با هم از این غروب سرد تنهایی به صبح سپید روشنایی برسیم
 


   

چکیده   







هدف از این تحقیق احداث مجتمع مسکونی برای سالمندان با اجاره ای مناسب و گاهی برای افراد تحت پوشش سازمان ها بدون اجاره به همراه خدماتی به سالمندان در مجموعه می باشد. تفکر حاکم بر طراحی این تحقیق به هیچ عنوان بر اساس خصوصیات آسایشگاهی و سپارشی سالمندان به این سراها نبوده و بیشتر به جنبه ی سراهای اجتماعی و عملکرد مجموعه ای آن خاص سکونت ( با تکیه بر خصوصیات فردی مؤثر بر نحوه طراحی ) توجه شده و همانند مجموعه های مسکونی موجود در شهر به عنوان یک عنصر شهری عمل می نماید تنها با این تفاوت که با اندیشه به دیدگاهها و نیازهای سالمندان فضاهای مجموعه خاص آنان طراحی شده و خدمات مورد نیاز آنان را در خود جای داده است.این مجموعه با تکیه بر عناصر و فعالیت های شهری جهت تکمیل نیازهای سالمندان در منطقه طراحی می گردد.
با توجه به بررسی های انجام شده بر پایه مطالعات تحقیقی و اصول حاکم ، و همچنین بررسی های کالبدی و عملکردی و سرانه های قید شده درفصول ، خدمات توان بخشی حدود 180 نفر در مقیاس منطقه ای تعیین شده است.




فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا