امروز: یکشنبه 23 مرداد 1401
دانلودگزارش کارآموزی واحد اسید استیک 35 ص
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 975
فرمت فایل zip
حجم فایل 181 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26
15,600 تومان
دانلودگزارش کارآموزی - واحد اسید استیک   35 ص

نام فایل : گزارش کارآموزی - واحد اسید استیک 35 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 26

حجم : 47 مگابایت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
گزارش کار کار آموزی
واحد اسید استیک
موضوع :
شرح مختصر پروسس اسید استیک
واحد اسید استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد. که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید پالادیم و کلرید مس، استالدهید تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی آتشگیر و خطرناک لزوم تدوین دستورالعمل اجرائی برای شناسایی کنترل ، مقابله با آنها و حفاظت پرسنل در مقابل خطران ناشی از آن ها را اختصاص می نماید.
هدف : هدف از تدوین این دسورالعمل اجرای شنایی ومقابله با حوادث ناشی از وضعیت اضطراری است تا با اعمال آن اثرات زیست محیطی را کاهش داده با از بین ببریم و پرسمل را از خطرات ناشی از آن حفاظت نماییم.
محدوده کاربرد : محدوه کاربرد این دستور العمل واحد اسید استیک پتروشیمی اراک می باشد.
مهارت های مورد نیاز :
کلیه پرسنل شاغل در بهره برداری واحد استیک باید آموزش فرآیند واحد ایمنی و آتش نشانی را دید وبا وظایف سازمانی خود آشنایی کامل داشته باشد.
2) شرایط اضطراری:
3)پتاسیل های خطر موجود در واحد
AA
:
سیکل گاز برگشتی
(RECLEE GAS)
د رواحد استالدهید بعلت وجود
گازهای اتیلن ، اکسیژن ، استالدئید و دی اکسید کربن که ممکن است مخلوط انفجاری تشکیل داده وباعث انفجار شوند. میتواند از پتاسیل های خطرناک واحد باشند که برای جلوگیری از آتش سوزی وانفجار در بخش واکنش واحد استالدئید از آنالیزهایی استفاده شده است که غلظت اکسیژن ، اتیلن،دی اکسید کربن واستالدهید را در سیکل گاز کنترل کرده و در شرتیطی که احتمالا تشکیل مخلوط انفجاری باشد.خوراک واحد بطور اتوماتیک قطع وتوسط نیتروژن مخلوط گازهای انفجاری موجود در سیکل
REACTION
واحد
AA
جهت سوزاندن به فلر(
FLARE
)واحد اسید استیک فرستاده می شود.
...

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا