امروز: شنبه 8 مهر 1402
دانلودکارآموزیشركتپایهبتونبینالود45ص
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 986
فرمت فایل zip
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
15,600 تومان
دانلودکارآموزی-شركت-پایه-بتون-بینالود-45-ص

نام فایل : کارآموزی-شركت-پایه-بتون-بینالود-45-ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 13

حجم : 21 مگابایت


بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع تحقیق :
طرح پایان كارآموزی
پیاده كردن نقشه

درنقشه های شهری كیفیت نقشه ازنظرشمال

جنوب

ناحیه

قطعه

برخیابان اصلی ، ویافرعی كاملاً مشخص است .
چنانچه فرض شودخیابان كشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ كوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.
معمولاً قطعات بامیخ كوبی كه قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می كنیم . ازمیخ مذكورریسمان كشی كرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم .
برای اینكه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( 3 و 4 و 5 ) استفغده كرده یعنی برروی دوضلع ریسمان

كار3 واحدو4 واحدراانتخاب كرده ووتررابا5 واحدكنترل می نماییم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.
مثلاً 3

4

5 مترازنبش زمین كه برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ كوبیده میشود، باندازه طول زمین ( ضلع دوم ) ازمیخ نبش ، جلوآممده انتهای طول رامیخ كوبی می كنیم .
ضلع دیگرطول زمین رابامتركشی ازنقطه عرض تعیین كرده ، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راكنترل می نماییم .
...

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا