امروز: سه شنبه 4 مهر 1402
دانلودکارآموزی معماری 49 ص
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 1,121
فرمت فایل zip
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
15,600 تومان
دانلودکارآموزی معماری 49 ص

نام فایل : کارآموزی معماری 49 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 18

حجم : 30 مگابایت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مشهد
عنوان:
کـارآمـوزی
وظایف و تشكیلات شركتهای پیمانكاری
بطورخلاصه شركتهای پیمانكاری به شركتهایی گفته میشودكه عهده داراجرای‌كاری از سازمانی شخصی و خلاصه منبعی با قیمتهای معینی می گردد . و انجام اجرای عملیات آنرا بعهده می گیرد . و این شركتها می تواند در ملكیت یك و یا چند نفر باشد كه به یكی از صورتهای تشكیل شركت مانند شركت سهامی ، شركت با مسئولیت محدود ، شركت تضامنی ، شركت مختلط غیر سهامی ، شركت مختلط سهامی ، شركت نسبی و یا شركت تعاونی بوجود می آید . به هر ترتیب پس از تشكیل شركت یك نفر از سهام داران به عنوان مدیر عامل شركت انتخاب می گردد و وكلیه وظایف اداره امور شركت و مدیریت اجرایی تحقیق را عهده دار خواهد بود .
با توجه به وظایفی برای مدیریت عامل شركت وجود دارد لازم است كه از امور تجارت

حقوق ـ مالی ـ روابط كاركری و امور مهندسی و تولیدی و خلاصه مدیریت اطلاع كافی داشته باشد . و بتواند در شرایط مختلف روشهای مناسب برای اجرا و پیشبرد كارها انتخاب نماید . و در كارهای برآورد ، برنامه ریزی ها و خرید و تداركات و سازمان دهی و كنترل كارها وارد به امور و آگاهی كامل داشته باشد .
در مجموع وظایف كلی پیمانكار را می توان به شرح زیر خلاصه نمود :
بررسی و آنالیز كامل كار پیشنهادی قبل از شركت در مناقصه ، با در نظر گرفتن سودی متناسب با سرمایه و پیش بینی لازم در مورد هر گونه مخاطره و آینده نگری های لازم .
داشتن اطلاعات كافی از روشها ، مصالح ، وسایل ساختمانی ، تجهیزات و ماشین آلات .
برآورد دقیق براساس نقشه های موجود ، فهارس بهاء ، سوابق .
نظارت دقیق به كارها و عملیات اجرایی و به وجود آوردن كارایی و راندمان زیاد با داشتن كادر شایسته .
كنترل و نظارت دقیق بر مخارج خرید و حسابداری و امور مالی .
دارابودن سیستمی برای گزارش ارائه گزارش هزینه های حقیقی و پیشرفت تحقیق و مقایسه آن با آنچه كه قبلا برآورد شده است .
داشتن سیستم مناسب انبارداری ، نگهداری ابزار و وسایل و ماشین آلات .
داشتن سیستم روابط خوب با كارگران ، فروشندگان ، و سایر مقاطعه كاران و حسن رفتار .
در نظر گرفتن حجم كار مناسب با توجه تشكیلات شركت .
در اختیار داشتن تشكیلات مدیریت و نظارت صحیح برای رعایت كلیه موارد یادشده .
برای بوجود آوردن یك سیستم مدیریت اجرای تحقیق راعهده دار خواهد بود. با توجه به و ظایفی كه برای مدیریت عامل شركت وجوددارد لازمست كه از امور تجارت ـ حقوق ـ مالی ـ روابط كارگری وامورمهندسی و تولیدی وخلاصه مدیریت اطلع كافی داشته باشد وبتواند درشرایط مختلف روشهای مناسب برای اجراء وپیشبرد كارها بر آورد برنامه ریزیها وخرید وتداركات وسازماندهی وكنترل كارها وارد برنامه ریزیها وخریدوتداركات وسازماندهی وكنترل وارد به امور آگاهی كامل داشته باشد .
درمجموع وظایف كلی پیمان كار را می توان بشرح ذیل خلاصه نمود.
بررسی و آنالیز كامل وپیشنهادی قبل از شركت در مناقصه ،بادرنظرگرفتن سودی متناسب با سرمایه و پیش بینی لازم درمورد هر گونه مخاطره و آینده نگری های لازم .
2- داشتن اطلاعات كافی ازروشها ،مصالح ،وسائل ساختمانی ،تجهییزات وماشین آلات
برآوردن دقیق براساس نقشه های موجود ، فهتارس بها ، سوابق .
...

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا