امروز: شنبه 5 اسفند 1402
در حال حاضر گردشگری به عنوان یكی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع دنیا مطرح می باشد و رشد سریع آن تغییرات اجتماعی ، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است و به همین دلیل نیز به یك حوزه مهم مطالعاتی بین پ‍وهشگران مبدل شده است
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 1,731
فرمت فایل pdf
حجم فایل 136 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
36,000 تومان
تحقیق کارشناسی جهانگردی نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

چکیده 3

مقدمه. 4

تعریف گردشگری.. 5

مبانی نظری..11

بیان مسأله ..16

اهمیت و ضرورت ..17

الف- اثر مستقیم.. 17

ب-اثر غیرمستقیم.. 17

عوامل موثر بر گردشگری ..19

پیشینه تحقیق.. 23

مشکلات توسعه گردشگری.. 28

بحث و نتایج.. 32

 پشنهادات و راهکارها   33

منابع و ماخذ. 36

 

چكیده :

بررسی سیاست های دولت و دستگاههای مرتبط در خصوص صنعت گردشگری در برنامه ی سوم توسعه اقتصادی ، فرهنگی، با هدف ارائه الگویی که در قالب آن نظام سیایت گذاری کارآمدی که به توسعه ÷ایدار صنعت گردشگری کشور بیانجامد ضرورت اصلی تحقیق حاصل به شمار می رود .

توسعه گردشگری منضمن استفاده از منابع ، هدایت سرمایه گذاری ها ، سمت گیری ÷یشرفت فناوری و تغییر ساختاری و نهادی است که با نیازهای حال و آینده ی بشر سازگار می باشد .

واژه های کلیدی :

گردشگری ، توسعه ی اقتصادی

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا