امروز: شنبه 5 اسفند 1402
کتاب و مطالب تخصصی کامپیوتر درس زبان تخصصی
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 1,908
فرمت فایل doc
حجم فایل 447 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
25,200 تومان
 درس زبان تخصصی کامپیوتر

درس زبان تخصصی

 

Table of contents 

عنوان مطالب

 

1-memory…………………………………..3  

حافظه                                  

    

2-Types of memory…………………… .4  

  انواع حافظه                               

 

3-Types of secondary memory…….6

  انواع حافظه جانبی        

 

4-Floppy Disks………………………….8

  فلاپی دیسک ها

 

5-magnetic tape, drum and laser disk………….….10

   نوار مغناطیسی , درام و دیسک لیزری


Memory

حافظه

 

  Memory refers to the part of the computer that stores programs and data related to these programs. The smallest unit of information, a digital system that can store, is a binary digit, a bit, which has a logic value of 0 or 1.

حافظه به قسمتهایی از کامپیوتر اشاره می شود که برنامه ها و داده های مربوط به آن برنامه را ذخیره می کند.کوچکترین واحد اطلاعاتی یک سیستم دیجیتالی که میتواند ذخیره شود, رقم باینری است , بیتی که یک ارزش منطقی صفر یا یک دارد.  

   1-Bit of data stored in an electronic devise called a flip-Flop or   1-bit register.

یک بیت از داده ذخیره شده در وسیله های الکتریکی , فلیپ فلاپ یا ثبات یک بیت نامیده می شود.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا