امروز: شنبه 13 خرداد 1402
ارشد رشته جغرافیا اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی سال 9091 نوبت دوم که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد آب و هواشناسی دینامیكی اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای اقلیم و بحران های محیطی اكوسیستمهای محیطی انسان و محیط برنامه ریزی محیطی تفسیر و كاربرد عكس های هوایی و ماهواره ای جغرافیای شهری درآمدی بر سیستم
دسته بندی آزمون ارشد
بازدید ها 2,272
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.694 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 130
28,800 تومان
ارشد رشته جغرافیا اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی سال 90-91 نوبت دوم

ارشد رشته جغرافیا اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی سال 90-91 نوبت دوم
که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد
آب و هواشناسی دینامیكی
اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای
اقلیم و بحران های محیطی
اكوسیستمهای محیطی
انسان و محیط
برنامه ریزی محیطی
تفسیر و كاربرد عكس های هوایی و ماهواره ای
جغرافیای شهری
درآمدی بر سیستم gis
روشهای اقلیم شناسی و تهیه و تفسیر نقشه های اقلیمی
زمین در فضا
كاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی
كاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی
كاربرد كامپیوتر در اقلیم شناسی
مبانی آب و هواشناسی
مبانی جغرافیای روستایی
مبانی ژئومورفولوژی 1 ساختمانی
متون تخصصی
مكتب های جغرافیایی
منابع و مسائل آب در ایران
میكروكلیماتولوژی
میكروكلیماتولوژی پیشرفته
نقشه خوانی
نواحی اقلیمی ایران و توان های محیطی آنها
هیدروژئولوژی آبهای سطحی
واحد های ژئومورفولوژی ایران

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا