امروز: سه شنبه 9 خرداد 1402
در این مقاله مدل مالتی اکتور مالتی سنسورمدل(MAMS ) پیشنهاد شده است ،در مجموع چندین اکتور ممکن است اطلاعات حس شده سنسورها را دریافت و عملیاتی انجام می دهند و از چندین اجرای افزونه از عملیات بر روی دستگاه ها جلو گیری می شود و برخورد عملیات بر روی چندین دستگاه از چند اکتور بصورت پی در پی انجام می گیرد
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,561
فرمت فایل pdf
حجم فایل 290 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
19,200 تومان
 مقاله و آنالیز یک مدل تحمل خطا برای سیستم اکتور –سنسور بی سیم

www.jait.ir

چکیده: یک شبکه بی سیم حسگر و اکتور، یک گروه از سنسور ها و اکتورها از نظر جغرافیایی توزیع شده و بوسیله شبکه های بی سیم به هم متصل شده اند .سنسور ها اطلاعات حس شده برای یک رویداد در دنیای فیزیکی را جمع آوری و به اکتور ها می فرستند .و اکتور ها عملیات مناسب با تحریک دستگاه ها که از اطلاعات رسیده از سنسور ها اتخاذ می شود انجام می دهند. سنسور ها هزینه شان پایین است و دستگاه های با توان کم محدودیت محاسبات وقابلیت ارتباطات بی سیم محدودی دارند.سنسورها نه تنها ممکن است بوسیله خطا متوقف می شوند آنها همچنین از خطا های (دلبخواه)خود سرانه هم رنج می برند .علاوه بر این ها ارتباطات بی سیم بدلیل نویز وکم بودن توان سنسورها  قابل اتکا نیست  .قابلیت اتکا ی ارتباطات بیسیم مابین سنسور ها و اکتورها نیاز به برنامه های کاربردی در WSAN دارد .که در این مقاله مدل مالتی اکتور /مالتی سنسورمدل(MAMS ) پیشنهاد شده است ،در مجموع چندین اکتور ممکن است اطلاعات حس شده  سنسورها را دریافت و عملیاتی انجام می دهندواز چندین اجرای افزونه از عملیات بر روی دستگاه ها جلو گیری می شود و برخورد عملیات بر روی چندین دستگاه از چند اکتور بصورت پی در پی انجام می گیرد .در این مقاله ما بحث می کنیم که چگونه WSAN قابلیت اتکا و قابلیت  دسترسی دارد وچگونه عملیات قابلیت اتکا و غیر افزونگی را با محدویت زمان بلا درنگ انجام می دهد.  

Abstract
In a wireless sensor and actor network (WSAN), a group of sensors and actors are geographically distributed and linked by wireless networks. Sensors gather information sensed for an event in the physical world and send them to actors. Actors perform appropriate actions on actuation devices by making a decision on receipt of sensed information from sensors. Sensors are low cost, low powered devices with limited energy, computation, and wireless communication capabilities. Sensors may not only stop by fault but also suffer from arbitrary faults. Furthermore, wireless communication is less reliable due to noise and shortage of power of sensors. Reliable real time communication among sensors, actors, and actuation devices, is required in WSAN applications. We newly propose a multi-actor/multi-sensor (MAMS) model. In addition, multiple actors may perform actions on receipt of sensed information. Multiple redundant execution of an action on each device have to be prevented and conflicting actions on each device from multiple actors have to be serialized. In this paper, we discuss how to make WSAN reliable and available and how to reliably and non-redundantly perform actions with realtime constraints.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا