امروز: یکشنبه 9 مهر 1402
استدلال اصلی پشت این یافته‌ها این است که روابط دوستی مشخص شده به عنوان روابطی که در آن افراد به لحاظ اجتماعی تعامل داشته و شبیه به یکدیگر بوده‌اند که شامل نیاز به درک متقابل و مشترک است و بدین صورت شباهت بین دو نفر بیان شده است
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,680
فرمت فایل doc
حجم فایل 405 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31
40,800 تومان
 مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟ اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

http://jait.ir

چکیده....................................................................................................................................................................4

1- دیباچه................................................................................................................................................................4

2- زمینه‌های نظری و فرضیه..........................................................................................................................................6
2-1- محدودیت سازمانی: کشش شبکه...........................................................................................................................6
2-2- محدودیتهای سازمانی: سرمایه‌گذاری در مقابل محرومیت اجتماعی...................................................................................7
2-3- دید کلی..........................................................................................................................................................8
2-4- نفوذ اجتماعی عمومی........................................................................................................................................8
2-5- نفوذ اجتماعی و طبقه‌بندی اجتماعی........................................................................................................................9

2-6- نفوذ اجتماعی و کنترل اجتماعی............................................................................................................................11

3- اندازه‌گیری..........................................................................................................................................................11

3-1- نمونه...............................................................................................................................................................11

4- نتیجه‌ها..............................................................................................................................................................16

4-1- آمار توصیفی......................................................................................................................................................16

4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل SIENA........................................................................................................................17

5-نتیجه‌گیری.........................................................................................................................................................22

5-1- یافته‌های غیر مترقبه و محدودیتها..............................................................................................................................24

منابع.....................................................................................................................................................................26

چکیده

اکثر تحقیقات در مورد شباهت در شبکه‌های دوستی با تمرکز بر ویژگی‌های فردی به آشکاری قابل مشاهده است. (برای مثال: نگرش و رفتار)

در زمینه‌هایی که در آن انتخاب چه کسی نسبتا نامحدود دوستانه خواهد بود. اغلب این مطالعات نشان می‌دهد که انتخاب اجتماعی به جای نفوذ اجتماعی علت اصلی، شباهت در میان دوستان است. ما استدلال می‌کنیم که در یک محیط که در آن همکاری اجتماعی بسیار مهم است و انتخاب دوستی بیشتر محدود است، نفوذ ممکن است دلیل اصلی شباهت در میان دوستان باشد. افزون بر آن، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا طبقه‌بندی اجتماعی و کنترل همکاری‌‌‌‌ها موجب تقویت فرآیند نفوذ اجتماعی در میان دوستان می‌شود؟

با استفاده از مدل تصادفی مبتنی بر بازیگر برای پویا نمودن شبکه، ما مجموعه داده‌های سه دسته (موج) از سالهای گوناگون دوره‌های آموزشی نیروی دریایی سلطنتی هلند را مورد بررسی قرار دادیم. اولین دوره مربوط به کالج دانش‌آموزان دوره افسری است که اولین بار در شکل‌گیری دوستی برای نظم و انضباط نظامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اولین فرضیه ما این است که دانش‌آموزان افسری، نظم و انضباط نظامی خود را با دوستان‌شان تنظیم کرده و از آن پشتیبانی می‌کنند. بر خلاف انتظارمان برای پشتیبانی از این ایده است که افراد نظم و انضباط خود را نسبت به دوستان‌شان تنظیم می‌کنند که این همان، تخصص نظامی است، این نظم در دوست‌یابی برای افزودن به دوستان‌شان نیست بلکه برای اعمال کنترل برای یافتن همکار است. ما در این یافته‌ها تلاش نمودیم با جزییات و کاملا استادانه روابط دوستانه را ترسیم نماییم.

 

کلید واژه ها

شبکه‌های دوستی، انتخاب، نفوذ، واگیر (سرایت)، فرضیه سیر تکاملی، مدلهای تصادفی مبتنی بر بازیگر

 

a b s t r a c t
Most research on similarity in friendship networks focuses on clearly visible individual attributes (i.e.
attitudes and behaviors) in contexts where choices whom to befriend are relatively unconstrained. These
studies often reveal that social selection rather than social influence is the dominant cause of similarity
among friends.We argue that in a setting where social collaboration is crucial and friendship choices are
more constrained, influence might be the main reason for similarity found among friends. In addition, we
examined whether social categorization and peer control amplifies the social influence process among
friends. Using a stochastic actor-based model for network dynamics,we analyzed a three-wave dataset of
first year RoyalNetherlandsNaval College officer students on friendship formation and military discipline.
The data supports our first hypothesis that students adjust their own military discipline to that of their
friends. Contrary to our expectations, we did not find support for the idea that individuals adjust their
discipline more to friends who are of the same military specialty, and neither more to friends who exert
peer control.We elaborate on these findings in the discussion.

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا