امروز: شنبه 5 اسفند 1402
شبیه سازی عددی برای فرایند VAR با clascosoft دو بعدی و صحت آن خلاصه شبیه سازی عددی فرایندهای ذوب کردن مجدد به مقدار زیادی در طول دو دهه گذشته عمومی شده است دلایل برای افزایش یافتن علاقه هم در سطح دانشگاه و هم صنعت آشکار می باشد دریافت کردن فهم بهتری از فرایندها و بنابراین بهینه ساختن آن ها Bohler Edelstahl و GmbH و Co KG از یک نرم افزار clascoso
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 1,570
فرمت فایل docx
حجم فایل 2.048 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 10
19,200 تومان
 مقاله شبیه سازی عددی برای فرایند VAR با clascosoft دو بعدی و صحت آن

شبیه سازی عددی برای فرایند VAR با clascosoft دو بعدی و صحت آن

خلاصه

شبیه سازی عددی فرایندهای ذوب کردن مجدد به مقدار زیادی در طول دو دهه گذشته عمومی شده است. دلایل برای افزایش یافتن علاقه هم در سطح دانشگاه و هم صنعت آشکار می باشد: دریافت کردن فهم بهتری از فرایندها و بنابراین بهینه ساختن آن ها. Bohler Edelstahl و GmbH و Co KG از یک نرم افزار clascosoft دو بعدی که به صورت تجاری در دسترس بود برای شبیه سازی کردن فرایند قوس خلا ذوب کردن مجدد یا VAR برای دو سال گذشته استفاده کردند.

نرم افزار calcosoft دو بعدی براساس FEM می باشد و معادله جریان حرارتی را در سیستم های دو بعدی حل می کند. همرفت و انتقال گرما برای جفت کردن معادله هدایت گرمایی با معادله Navier-Stokes محاسبه می گردد. برای شبیه سازی عددی فرایند VAR، یک مدل خاص در calcosoft دو بهدی ارتقا یافته است که اثرات مغناطیسی- هیدرو دینامیکی ایجاد شده توسط تراکم جریان بالا را در ناحیه حوضچه مایع و اثر آن ها بر روی رژیم های جریان حوضچه ای که رخ می دهد را محاسبه می کند.

آزمایش های عملی برای ایجاد کردن Alloy 718 انجام شده بود. پروفیل های حوضچه ای در مقادیر مختلف ذوب براساس قالب هایی به قطر 410 و 510 میلی متر مورد ارزیابی قرار گرفته بودند. علاوه بر این، محاسبات معکوس برای به دست آوردن شرایط مرزی مربوط به جریان حرارتی مورد نیاز برای شبیه سازی اجرا گشت.

یک فهم در مورد تعادل حرارتی سیستم منجر به شکل دادن پایه و اساس شبیه سازی های ذوب کردن مجدد شده است. محاسبات و تخمین های مربوط به شرایط مرزی شامل جریان های حرارتی، شکل گیری فضای انقباضی و حرارت زیادی ناشی از تشعشع قوسی توصیف شده اند. شبیه سازی ها به منظور محاسبه کردن جریان حرارتی، انتقال و مسائل مربوط به جریان مایع اجرا شده بود.

تاثیر مربوط به اثر مغناطیسی- هیدرودینامیکی براساس جریان مایع، مقایسه مربوط به شبیه سازی و نتایج آزمایشگاهی و وابسته بودن به فرایند ذوب شدن مجدد براساس قالب های مختلف مورد بحث قرار گرفت.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا