امروز: یکشنبه 6 اسفند 1402
1مقدمه یك processیك برنامه در حال اجرا میباشد سیستم unix برای كنترل نمودن process های در حال اجرا برنامه های مختلفی را فراهم ساخته است بی شك برنامه ps مهمترین برنامه از این نوع میباشد كه وضعیت process های كنونی شما را نشان میدهد هنگامیكه process ها در صحنه اجرا میشوند ، میتوان بوسیله سیگنال
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 1,630
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
28,800 تومان
تحقیق مدیریت پردازش process management

1مقدمه
یك processیك برنامه در حال اجرا میباشد . سیستم unix  برای كنترل نمودن process های در حال اجرا برنامه های مختلفی را فراهم ساخته است . بی شك برنامه ps  مهمترین برنامه از این نوع میباشد كه وضعیت process های كنونی شما را نشان میدهد .
هنگامیكه process ها در صحنه اجرا میشوند ، میتوان بوسیله سیگنال هائیكه از صفحه كلید ارسال میگردد آنها را متوقف نمود . اما برای مدیریت process هائیكه در زمینه اجرا میگردند با استفاده از فرمان kill آنها را متوقف میسازیم .
دیگر فرامینی كه در این فصل مورد بررسی قرار میگیرد امكان تغییر دادن محیط process ها را فراهم میسازند . فرمان nice اولویت اجرای process را كاهش میدهد تا process های دیگر بیشتر مورد توجه قرار گیرند . فرمان nohup این امكان را در اختیار شما قرار میدهد كه پس از خروج از سیستم process شما همچنان در حال اجرا باقی بماند . فرمان at این امكان را در اختیار شما قرار میدهد كه برنامه ای را در زمانیكه شما تعیین می نمائید به اجرا در بیاید .

2-7-  گزارش وضعیت process ها
فرمان ps
یك برنامه در حال اجراء رایك process مینامند وهر process بوسیله یك شماره واحد شناخته میشودبه این شماره PID ویاشماره مشخصه process میگویند. process های باشماره مشخصه process1. 0 های ویژه سیستم میباشند. process شماره صفرkernel سیستم unix میباشدو process شماره init process .1 نام دارد. این process وظیقه برپاسازی ساختار process ها را بر عهده دارد . در سیستم unix تمام process ها توسط process دیگر ایجاد میشوند كه به آن process پدر میگویند. پدرویابه تعبیری دیگر پدر بزرگ تمام process ها process شماره 1 میباشد.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا