امروز: دوشنبه 7 اسفند 1402
اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق برای برقرار ساختن فوندانسیون
دسته بندی زمین شناسی و نفت
بازدید ها 2,815
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.155 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 14
22,800 تومان
 مقاله اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق برای برقرار ساختن فوندانسیون

اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق برای برقرار ساختن فوندانسیون

خلاصه

ما اثرات مربوط به استفاده کردن از انواع مختلف توزیع های آماری (لگاریتمی، گاما، و بتا) را برای مشخص کردن محقق بودن مدل های یانگ در خاک ها در آنالیزهای مربوط به عنصر مطلق مربوط به برقرار ساختن فوندانسیون کم عمق را بررسی کردیم. ما از الاستیک خطی دو بعدی، کرنش صفحه ای، مدل عنصر مطلق با یک بنیان کردن رقمی براساس الاستیک خاک را مورد استفاده قرار دادیم. نسبت پویسن برای خاک به صورت ثابت در نظر گرفته شده است و مدل های یانگ با استفاده از حوزه های تصادفی و با مقادیر بی نهایت برای مقیاس فوندانسیونی مشخص شده اند. ما یک آنالیزها با حساسیت بالا را برای مقایسه کردن توزیع های محاسبه کردن پناهگاه ها در زمانی در نظر گرفته ایم که انواع مختلفی از توزیع های آماری برای مدل های یانگ، انواع ضریب های گوناگپونی برای مدل های یانگ و مقیاس های مختلفی از نوسان برای حوزه تصادفی مدل های یانگ در نظر گرفته شده است. تعداد زیادی از ادراک ها در شبیه سازی های مونت کارلو برای ارزیابی کردن اثرر مشخصات مربوط به توزیع های آماری تحت مطالعه در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان دهنده انواعی از توزیع ها می باشد که برای مشخصات مربوط به حوزه تصادفی مدل های یانگ در نظر گرفته شده اند که می تواند دارای اثر معنی دار براساس نتایج استقرار در نظر گرفته شده باشد. به صورت خاصی، انواع مختلفی از توزیع ها برای مدل های یانگ در نظر گرفته شده اند که می توانند منجر به بیش از 600 درصد تفاوت براساس محاسبه کردن متوسط استقرارها برای مواردی با ضریب بالاتری از گوناگونی و مقیاس بزرگ تر نوسانی برای مدل های یانگ شوند. اثر مربوط به در نظر گرفتن انواع مختلفی از توزیع ها کاهش می یابد اما به صورت کامل محدود نمی گردد برای ضریب های کوچک تر تغییر مربوط به مدل های یانگ و برای مقادیر کوچک مقیاس نوسانی مدل های یانگ صدق می کند.

کلمات کلیدی: عناصر مطلق استوکستیک- مونت کارلو- حوزه تصادفی- متغیر پذیری خاک- مقیاس نوسانی- ضریب گوناگونی

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا