امروز: جمعه 10 تیر 1401
شکل گیری بخش انتهای لوله ها با دیواره نازک
دسته بندی شیمی
بازدید ها 1,728
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.183 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 9
18,000 تومان
 مقاله شکل گیری بخش انتهای لوله ها با دیواره نازک

شکل گیری بخش انتهای لوله ها با دیواره نازک

خلاصه

عبارت شکل گیری بخش انتهایی لوله ها عموما برای توصیف کردن تولید شکل های انتهایی مربوط به لوله ساده یا پیچیده به وسیله تعداد زیادی از فرایندهای وسیع مانند انبساط، انقباض، وارون سازی، شعله وری و ستون سر باریک مورد استفاده قرار می گیرد.

این مقاله استنتاجی از ارزیابی های عددی و تجربی براساس لوله ها با دیواره نازک منبسط شونده و احیا کننده با استفاده از یک حدیده کردن به منظور سر و کار داشتن با فضاهای خالی موجود در دانش مرتبط با اثر پارامترهای فرایندی براساس محدودیت های قابلیت شکل گیری تلقیح شده به وسیله شکستن شکل پذیر، چین خوردگی و دولا شدن است. ارزیابی و آزمایش عددی به وسیله استفاده کردن از روش های مدل سازی اولیه و حقیقی براساس روش عنصر مطلق اجرا شد و ارزیابی تجربی براساس اجزای لوله ای شکل AA6060 آلیاژ آلومینیم تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاه با هدف حمایت کردن و محقق ساختن ارزیابی تئوری شکل گرفت.

کلمات کلیدی: شکل گیری انتهای لوله ها- روش عنصر و اجزای مطلق- آزمایش و تجربه

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا