امروز: جمعه 4 اسفند 1402
هدف این مقاله این است که قالبی از MPM تهیه کند که با اهداف نگهداری در تمام سطوح مدیریتی با MPI بکار رفتهء مربوط به آن همراستا باشد برای کمک به مدیر نگهداری در انتخاب MPI مناسب، یک متودولوژی و مدل تحلیلی فرایند شبکه (ANP) ارائه می شود که براساس قالب طراحی شدهء MPM قرار دارد این متودولوژی در چندین مطالعهء موردی دربارهء شرکت های صنایع مختلف به کار بر
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 1,744
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.857 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 51
52,800 تومان
 مقاله استفاده از فرایند شبکه ای تحلیلی (ANP) برای انتخاب شاخص اجرای نگهداری ( مقاله 2014)

ایجاد یک قالب سنجش اجرای نگهداری

استفاده از فرایند شبکه ای تحلیلی (ANP) برای انتخاب شاخص اجرای نگهداری (سال 2014)

 

چکیده

رقابت و عمکرد شرکت های سازنده به دردسترس بودن، اعتبار و بهره وری تجهیزات تولیدی شان بستگی دارد. این شناخت منجر به تغیرات قابل توجهی در مفهوم نگهداری در دهه گذشته شده که از فعالیت "لزوما مضر" به "ارزش افزوده" تکامل یافته است. به منظور تضمین عملکرد خوب سازه های تولیدی، لازم است مدیران حفظ و نگهدای بینش خوبی از دستاوردها و فرایندهای نگهدای داشته باشند. این را می توان با یک سیستم کاملا مشخص سنجش عملکرد نگهداری (MPM) و شاخص های عملکرد نگهداری (MPI) بدست آورد. شاخص ها و شبکه های سنجش عملکرد زیادی به تحریر درآمده اند؛ با اینحال بعضی از مسائل مهم حل نشده باقی مانده اند. بسیاری از مقالات دربارهء توسعهء شبکه های عمومی عملکرد نگهداری و شاخص های مربوطه بحث کرده اند: اما هیچ کدام از موارد به چاپ رسیده انتخاب MPI مربوطه برای یک متن تجاری خاص و در نتیجه در رابطه با فعالیت های نگهداری شرکت را مورد توجه قرار نمی دهد. بعلاوه، به منظور ایجاد یک سیستم MPM قابل استفاده در کل شرکت باید ارتباطی بین استراتژی همکاری و تولید برقرار شود. بدین شیوه، سنجش عملکرد نگهداری باید در تمام سطوح مدیریتی (یعنی استراتژیک، فنی و عملیاتی) تعریف شود. برای غلبه بر این مشکلات، هدف این مقاله این است که قالبی از MPM تهیه کند که با اهداف نگهداری در تمام سطوح مدیریتی با MPI بکار رفتهء مربوط به آن همراستا باشد. برای کمک به مدیر نگهداری در انتخاب MPI مناسب، یک متودولوژی و مدل تحلیلی فرایند شبکه (ANP) ارائه می شود که براساس قالب طراحی شدهء MPM قرار دارد. این متودولوژی در چندین مطالعهء موردی دربارهء شرکت های صنایع مختلف به کار برده می شوند. نتایج از کارا بودن و توانایی مدل ANP و قالب MPM ارائه شده و کمک به مدیران نگهداری در تعیین و انتخاب MPI در راستای استراتژی و اهداف مشارکت و نگهداری حکایت دارد. روش ANP فرد تصمیم گیرنده را قادر می سازد روابط پیچیدهء مشکلات تصمیم گیری را بهتر درک کند که اعتبار تصمیمات مربوطه را افزایش می دهد.

  1. مقدمه

در برابر رکود اقتصادی، رقابت کنونی جهانی و افزایش تقاضاهای سهام داران، نیاز فاحشی به بهبود عملکرد تولید وجود دارد. بعلاوه، درنتیجهء اجرای تکنولولوژی های پیشرفتهء تولید، افزایش اتوماسیون و کاهش بافرهای فهرست موجودی، فشار بر نگهداری افزایش می یابد1. بدین طریق، مدیریت نگهداری مناسب برای یک شرکت این است که سودآور و پربار بماند. در این تابع مدیریت نگهداری، سنجش عملکرد نگهداری (MPM) را تابع مهمی برای دستیابی به عملکرد پایدار هر کارخانهء تولیدی درنظر می گیرند [2،3]. برای دستیابی به این امر لازم است مدیران نگهداری، عملکرد فرایند نگهداری را خوب پیگیری کنند که بوسیلهء سیستم کاملا مشخصی از سنجش عملکرد (MPM) و شاخص ها (MPI) قابل دستیابی است و می توانند عملکرد تابع نگهداری را بسنجند. این امر در بسیاری از روش های پیشنهادی MPM در مستندات منعکس و حمایت می شود. اخیرا، بازنگری های کتبی جامعی دربارهء اجرای سیستم های سنجش عملکرد [4] و سنجش عملکرد نگهداری [5] منتشر شد. علیرغم تحقیقات گسترده پیرامون مدیریت نگهداری و سنجش عملکرد، هنوز نواقص عمده ای در متدولوژی های موجود وجود دارد که حل نشده اند. ارتباطی بین اهداف استراتژیک شرکت و MPI مربوطه وجود ندارد. این ها همراه با کمبود یک روش متدولوژیک برای انتخاب MPI مخصوص شغل براساس استراتژی همکاری و اهداف نگهداری مشتق شده، مهمترین جهت های تحقیق آیندهء مورد نیاز برای بهبود سیستم های MPM موجود در حال حاضر را تشکیل می دهند.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا