امروز: شنبه 5 اسفند 1402
این مقاله، از طریق تحلیل ادبیات مربوطه به پنج بعد (هماهنگی میان فردی، نتیجه گرایی، نوآوری، کنترل و کارایی) از فرهنگ سازمانی را در یک محیط کاری در چین استناد می کند تا تأثیر آن را بر تطبیق اثربخش ERP از طریق نقش میانجی مشارکت بررسی نماید و سپس، یک مدل پژوهشی جامع ایجاد شده و مورد آزمایش قرار گرفته است
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 1,795
فرمت فایل docx
حجم فایل 160 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
21,600 تومان
 مقاله تأثیر فرهنگ سازمانی بر تطبیق ERP

تأثیر فرهنگ سازمانی بر تطبیق ERP: نقش میانجی مشارکت کارکنان

چکیده- علیرغم مقبو لیت گسترده برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، دستیابی به مزیت های مورد انتظار آن هنوز هم یک وظیفه چالش برانگیز است. فرهنگ سازمانی که معرف محیط کلی سازمان است همواره در مطالعات قبلی در هنگام تمرکز بر تطبیق ERP نادیده گرفته شده است. این مقاله، از طریق تحلیل ادبیات مربوطه به پنج بعد (هماهنگی میان فردی، نتیجه گرایی، نوآوری، کنترل و کارایی) از فرهنگ سازمانی را در یک محیط کاری در چین استناد می کند تا تأثیر آن را بر تطبیق اثربخش ERP از طریق نقش میانجی مشارکت بررسی نماید. و سپس، یک مدل پژوهشی جامع ایجاد شده و مورد آزمایش قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: پیاده سازی ERP؛ تطبیق ERP؛ فرهنگ سازمانی؛ مشارکت کاربر

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا