امروز: چهارشنبه 9 اسفند 1402
مجموعه 3 جزوه آموزشی استحصال آب از مه و هوا
دسته بندی محیط زیست
بازدید ها 3,463
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.367 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 556
21,600 تومان
مجموعه جزوات استحصال آب از مه و هوا

مجموعه سه جزوه به زبان فارسی، ارائه ی استحصال آب از مه و هوا که یکی از روشهای جدید برای تامین آب به ویژه برای مناطق دارای رطوبت بالا می باشد. این جزوات شامل مطالب زیر می باشد:

جزوه اول(13)
:
تاریخچه استفاده از روش استحصال آب از مه
توابع لازم در پدیده استحصال آب از مه و رطوبت هوا
دما و رطوبت
دما و مه
باد
توزیع زمانی و فضایی تشکیل مه ورطوبت هوا
شرایط تشکیل مه
تعاریف اولیه
بخار آب
تعرق
گرمای نهان تبخیر
رطوبت
تبخیر
ظرفیت
اشباع
رطوبت نسبی
فشار بخار آب
تراکم
نقطه شبنم
رطوبت مطلق
فشار بخار آب
رطوبت ویژه تصعید
شبنم
ژاله
مه چیست؟
مه تابشی
مه جبهه ای
مه فرارفتی
مه فراشیبی
بارش
استحصال آب از مه و رطوبت هوا
مکانیزم استحصال آب از مه
نمونه هایی از ایستگاه های استحصال آب که تاکنون اجرا شده
آزمایشات افراد گوناگون در استحصال آب از مه
جزوه دوم(32):
مه چیست؟
انواع مه
مه تبخیری
مه برودتی
مه مخلوط
بخش اول: زدودن مه
روش گرمایی
روش دینامیكی
روش ساختاری
نمونه عملیات و تجهیزات مهزدایی در فرودگاههای برخی كشورها
بخش دوم: استحصال آب از مه
...
جزوه سوم(12ص):
مه وانواع آن
ارزیابی اقلیمی و جغرافیایی مناطق مناسب
نزولات جوی و مه
انواع جمع کننده برای اندازه گیری مقادیر آب تولید شده از مه
میزان آب تولیدی مه
عوامل مؤثر در استحصال آب از مه
....

قابل استفاده در موبایل و کامپیوتر
فایل های مرتبط ( 23 عدد انتخاب شده )

بالا