امروز: سه شنبه 3 خرداد 1401
نوع فایل Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات 121 صفحه چکیده یکی از موضوعات مهم در بحث طلاق در اسلام، طلاق سوم است پژوهش پیش رو به دنبال بررسی نظرات فقهای دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه است به همین منظور ضمن تبیین مفهوم طلاق و دیدگاه اسلام در این خصوص اقسام و ارکان آن به طلاق سوم پرداخته شده است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 952
فرمت فایل doc
حجم فایل 161 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 121
23,400 تومان
دانلود فایل ورد Word  بررسی حقوقی سه طلاقه کردن در یک مجلس
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 121 صفحه
چکیده
یکی از موضوعات مهم در بحث طلاق در اسلام، طلاق سوم است. پژوهش پیش رو به دنبال بررسی نظرات فقهای دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه است. به همین منظور ضمن تبیین مفهوم طلاق و دیدگاه اسلام در این خصوص اقسام و ارکان آن به طلاق سوم پرداخته شده است. تحقیق و پژوهش نگارنده حاکی است که در دیدگاه فقهای اهل تشیع موضوع طلاق سوم تابع قواعد خاصی است که براساس آن موضوع سه طلاق در یک مجلس اساساً یک طلاق محسوب می­شود و در طلاق سوم جهت رجوع مجدد به محلل نیاز پیدا می­کند. ولی از نظر عموم فقهای اهل تسنن سه طلاق در یک مجلس امری پذیرفته شده و سه طلاق تلقی می­گردد و هیچگاه امکان رجوع ندارد. نگارنده در ادامه دلایل هریک از دیدگاه غالب فقهای اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه که بر آیات قرآن، سنت و اجماع استوار است را تبیین کرده است.
کلمات کلیدی : طلاق سوم، محلل، اهل تشیع، اهل تسنن.
فهرست مطالب
چکیده     2
مقدمه     3
فصل اول(بیان مسئله)
۱-۱ بیان مسئله     10
۱-۲ سؤالات تحقیق     10
۱-۳ اهداف مشخص تحقیق     11
فصل دوم(پیشینه تحقیق)
۲-۱ مرور ادبیات و سوابق     13
۲-۲ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق     14
فصل سوم(روش شناسی تحقیق)
۳-۱ روش تحقیق     16
۳-۲ روش شناسی تحقیق     16
۳-۳ شرح کامل روش تحقیق     16
فصل چهارم(کلیات)
۴-۱ بخش اول: طلاق     18
۴-۱-۱ مفهوم شناسی طلاق     18
۴-۲-۱ معنای لغوی طلاق     19
۴-۳-۱- فلسفه طلاق     19
۴-۴-۱ طلاق‌دهنده و شرایط آن     20
۴-۵-۱ شرایط طلاق گیرنده     21
۴-۶-۱- صیغه طلاق     23
۴-۷-۱ شاهد در طلاق     26
۴-۸-۱- كیفیّت شهادت     27
۴-۹-۱ صفات شاهدان طلاق     27
۴-۱۰-۱- شهادت گرفتن برای طلاق     28
۴-۲- بخش دوم: انواع طلاق     29
۴-۲-۱ طلاق رجعی     29
۴-۲-۲- طلاق بائن     30
۴-۲-۳ طلاق خلع     31
۴-۲-۴- طلاق مبارات     32
۴-۲-۵ طلاق در مذاهب اهل تسنن     32
۴-۲-۵-۱ مذهب حنفی     32
۴-۲-۵-۲ مذهب مالکی     33
۴-۲-۵-۳ مذهب شافعی     33
۴-۲-۵-۴ مذهب حنبلی     33
۴-۲-۶ طلاق بائن ذر فقه امامیه و مذاهب اربعه     34
۴-۳ بخش سوم: محلل و شرایط طلاق     35
۴-۳-۱ محلل در طلاق سوم     35
۴-۳-۲ زمان طلاق     36
۴-۳-۵ مکان عده     39
۴-۳-۶ تکالیف شوهر در زمان عده     39
۴-۳-۷ ارکان طلاق     40
۴-۳-۸  طلاق و فطرت     40
۴-۳-۹ احکام مطلقه     41
۴-۳-۱۰ استقراء احكام مطلقه رجعیه‌     42
۴-۳-۱۱ اگر زوج اهل سنت زوجة اهل تشیع خود را طلاق دهد ؟     42
۴-۳-۱۲ سه طلاقه     43
۴-۳-۱۳ طولانی‌ترین عده     44
۴-۳-۱۴ عده وفات     45
۴-۳-۱۵ توارث بین مطلقه و طلاق دهنده     46
۴-۳-۱۶ رجوع     47
فصل پنجم(سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه آیات قرآن، سنت، علماو عقل)
۵-۱ بخش اول: مبحث سه طلاق     50
۵-۱-۱ طلاق سوّم چیست؟     50
۵-۳-۲ سه طلاق در یك مجلس     51
۵-۳-۳ احکام سه طلاقه     52
۵-۳-۳-۱ حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش     52
۵-۳-۳-۲ مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد     52
۵-۳-۳-۳ عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس     52
۵-۳-۳-۴ بطلان دو و سه طلاق در یك مجلس    ‏ 57
۵-۲ بخش دوم: بررسی آیات قرآن     58
۵-۲-۱ تفسیر عبارات «أو تسریح بإحسان»     61
۵-۳ بخش سوم: دلایل اهل تسنن برای سه طلاق کردن در یک مجلس     66
۵-۳-۱ دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن     66
۵-۳-۲ دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت     66
۵-۳-۲-۱ روایت فاطمه بنت قیس:     66
۵-۳-۲-۲ حدیث سهل: سهل بن سعد ساعدی روایت كرده است كه:     67
۵-۳-۳ استدلال به اجماع     67
۵-۳-۳-۱ استدلال به اجتهاد در مقابل نص     68
۵-۳-۳-۲ نسخ قرآن به وسیله اجماع كاشف از نص     70
۵-۳-۳-۳ تادیب مردمى كه به حدود خدا تجاوز كردند     71
۵-۳-۳-۴ امضاى سه طلاق در یك مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى     71
۵-۳-۳-۵ دگرگونى احكام بر طبق مصالح     72
۵-۴  دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس     73
۵-۴-۱ دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس از منظر قرآن     73
۵-۴-۲ استدلال به سنت از دیدگاه اهل تشیع     81
۵-۵ استدلال های اهل سنت مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس و نقدهای اهل تشیع بر آنها     83
۵-۵-۱ دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن     83
۵-۵-۲ دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت     84
۵-۵-۳  استدلال به اجماع     86
۵-۵-۴ استدلال به اجتهاد در مقابل نص     87
۵-۵-۵ توجیهاتى براى حكم خلیفه دوم     90
۵-۵-۵-۱ نسخ قرآن به وسیله اجماع كاشف از نص     90
۵-۵-۵-۲ تادیب مردمى كه به حدود خدا تجاوز كردند     92
۵-۵-۵-۳-  امضاى سه طلاق در یك مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى     95
۵-۵-۵-۴  دگرگونى احكام بر طبق مصالح     96
۵-۵-۵-۵ تغییر احکام بر حسب مقتضیات زمان     98
۵-۵-۶ مفاسدی که سه طلاق کردن در یک مجلس در طول تاریخ برای مردم به وجود آورده است.     99
فصل ششم(نتیجه گیری بحث)
۶-۱ بخش اول: نتیجه گیری     104
۶-۱-۱ جمع‌بندی     106
آخر کلام     107
منابع     108

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا