امروز: شنبه 18 آذر 1402
هدف اصلی این مطالعه، بررسی وضعیت موجود کیفیت آب در روستای چاه ملک و تأثیر عوامل جغرافیایی بر دفع آن می باشد که زمین و کیفیت آن یکی از این عوامل می باشد
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,587
فرمت فایل doc
حجم فایل 7.281 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 74
28,800 تومان
بررسی مشكلات دفع فاضلاب روستای باغ ملك

مقدمه1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1   طرح مسئله3

2-1   فرضیات3

3-1   روش تحقیق3

4-1   نوع تحقیق3

5-1   پیشینه تحقیق3

6-1   ضرورت تحقیق4

7-1   کاربرد نتایج4

فصل دوم: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه

1-2   وسعت و موقعیت شهرستان نائین6

2-2   بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان8

1-2-2  ساخت جنسی و سنی9

2-2-2  مهاجرت9

3-2   سواد10

1-3-2  آموزش10

4-2   دین11

5-2   بهداشت و درمان در شهرستان11

6-2   وضع فعالیت11

7-2   بررسی کشاورزی12

8-2   بررسی دامداری در شهرستان13

9-2   زمین شناسی و توپوگرافی شهرستان مورد مطالعه13

10-2  بررسی منابع آب شهرستان13

فصل سوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا)

1-3   تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی16

2-3   تحولات جمعیتی حوزه نفوذ یا منطقه مورد مطالعه17

1-2-3  تعداد و بعد خانوار18

2-2-3  ساختار جنسی18

3-2-3  ساختار سنی19

3-3  بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ20

1-3-3  کشاورزی (زراعت20

2-3-3  دامداری20

4-3   مطالعه اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب21

5-3   بررسی سوانح طبیعی21

1-5-3  زلزله21

2-5-3  سیل22

6-3   بررسی چگ.نگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ روستا22

7-3   بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ روستا24

فصل چهارم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه

1-4   بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی28

2-4   زمین شناسی منطقه مورد مطالعه در روستای چاه ملک28

1-2-4   چینه شناسی28

2-2-4  مرفولوژی28

3-2-4  اراضی کوهستانی28

4-2-4  تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی29

5-2-4  مخروطه افکنه ها29

6-2-4  شبکه آبراهه ها29

7-2-4  واحد تپه های ماسه ای30

3-4   بررسی وضعیت اقلیمی30

1-3-4  درجه حرارت30

2-3-4  باد31

3-3-4  میزان بارندگی و رطوبت31

4-3-4  رطوبت منطقه مورد مطالعه33

4-4   شناخت و بررسی عمل پیدایش روستا33

5-4   وجه تسمیه روستا33

6-4  تحولات جمعیتی34

1-6-4  حجم و رشد جمعیت34

2-6-4  ساختار سنی36

3-6-4  ساختار جنسی36

4-6-4  بررسی مهاجرت روستا37

7-4   مطالعه سواد و آموزش روستا38

8-4   تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا40

9-4   بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا40

1-9-4  آب آشامیدنی40

2-9-4  آب زراعی41

10-4   بررسی وضعیت معیشتی روستا43

11-4   انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آن ها43

1-11-4  میزان عملکرد زراعی45

12-4   دامداری45

13-4   صنعت46

14-4   توزیع جمعیت در سن فعالیت ها47

15-4   بررسی چگونگی مالکیت ها نحوه تملک اراضی48

16-4   بررسی شبکه راه های ارتباطی روستا51

17-4  بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق و 53

1-17-4  برق53

18-4   نحوه دفع آب های سطحی روستا54

فصل پنجم: مطالعه و بررسی مشکل دفع پسآب و فاضلاب روستای چاه ملک

1-5   مقدمه56

1-1-5  تاریخچه تصفیه فاضلاب56

2-1-5  تصفیه فاضلاب در ایران56

2-5   مطالعه و بررسی خاک و ویژگی های آن56

1-2-5  ویژگی های خاک های رس57

2-2-5  مشکل آفرین بودن رس ها57

3-5   معضلات فعلی دفع فاضلاب59

4-5   مقدار فاضلاب تولیدی در روستای چاه ملک63

5-5   میزان آب های نفوذی سطحی و زیرزمینی65

6-5   انتخاب نوع جمع آوری و دفع پسآب و فاضلاب65

7-5   روش های جمع آوری فاضلاب66

1-7-5  روش مجزا66

2-7-5  روش درهم66

8-5   نوع شبکه فاضلاب روستای چاه ملک66

9-5   فاضلاب روها67

1-9-5  شکل و جنس فاضلاب روها67

10-5   نوع و جنس فاضلاب روها68

فصل ششم: ارائه نتایج و پیشنهادات

1-6   پیشنهادات72

2-6   نتیجه گیری73

منابع و مآخذ74

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وضعیت موجود کیفیت آب در روستای چاه ملک و تأثیر عوامل جغرافیایی بر دفع آن می باشد که زمین و کیفیت آن یکی از این عوامل می باشد.

بررسی عوامل مختلف مصرف آب و تولید فاضلاب و غیر قابل نفوذ بودن زمین این روستا به ویژه در مناطق شمالی نشان دهنده وضعیت بحرانی در دفع فاضلاب در روستا است و چنانچه تمهیداتی اجرایی مورد نیاز انجام نگیرد، علاوه بر خسارات وارده بر ساختمان ها و زیر ساخت های موجود در این بخش، سلامتی ساکنین این روستا را نیز تهدید خواهد کرد. با توجه به شعار بین المللی مقابله با مشکلات زیست محیطی با عنوان: زمان آن رسیده است. (It is time for action) در این روستا نیز زمان آن رسیده است که در اسرع وقت، وضعیت نابسامان آلودگی آب و مشکل دفع پساب و فاضلاب که جان و مال اهالی روستای چاه ملک را تهدید می کند را سامان داد.

کاری که هم اکنون پیش روی شماست هر چند به ظاهر کم حجم و محتوا می باشد، اما به علت اینکه در مورد این منطقه و روستا کار تحقیقاتی و مطالعاتی بسیار کم صورت گرفته است و می توان این کار را نیز جزء معدود کارهای مطالعاتی در مورد این روستا قرار داد که به نوبۀ خود از ابتکار جدید و نویی برخوردار است.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا